Page 1

Energia solar a l’abast de tothom

Tarragona, 10 de desembre de 2012


Energia solar a l’abast de tothom

Una mica d'història de l’energia solar. Sistema energètic actual Nou model energètic Sistemes d’energia solar


d aci ma n U

Energia solar del present


d aci ma n U

Energia solar del passat recent: invenci贸 del foc


Tornada a l’Energia solar del present: civilització grega

d aci ma n U

Urbanisme solar a l’antiga ciutat de Priene, a la costa oest de l’actual Turquia.


Tornada a l’Energia solar del present: civilització grega

d aci ma n U

Sòcrates: A les cases orientades cap el Sud, el Sol penetra pel pòrtic a l’hivern. A l’estiu l’arc del Sol al cel s’eleva per damunt dels nostres caps i per damunt de la teulada de forma que tenim ombra a l’interior de la casa.


Energia solar del passat recent: hipocaust per calefacció Roma

d aci ma n U

Una instal·lació d’hipocaust podia arribar a devorar 150 kg de fusta per hora , és a dir, 15 metres cúbics de llenya diaris


Tornada a l’Energia solar del present: civilització romana

d aci ma n U

Heliocaminus romà a la ciutat d’Ostia


d aci ma n U

Energia solar del passat recent: hipocaust per escalfar aigua


Energia solar del present: escalfament d’aigua Captador cassolà s. XIX

d aci ma n U

Captador Climax: 1891


Energia solar del present: escalfament d’aigua

Sistema solar tèrmic Day and Night

d aci ma n U

Patentat 1909 per William J. Bailey

Sistema solar termosifó patentat 1922


Energia solar del present: generació electricitat 1839: Alexader-Edmond Becquerel descobreix que certs materials sòlids generen electricitat quan són exposats a la llum del sol.

d aci ma n U

1883: Charles Fritts construeix la primera cel·la solar amb un rendiment de l’1 %.


a met si S

Energia solar del passat llunyà: ús d’energies fòssils


a met si S

Energia solar del passat llunyà: ús d’energies fòssils


a met si S

Energia solar del passat llunyà: ús d’energies fòssils


e do muo N

Nou model energètic

E

ficiència stalvi nergies renovables


L’estalvi i eficiència d’energiques comencen a casa nostra

e do muo N

A Europa, el sector dels edificis durant el seu ús representa un 20 % de les emissions de CO2.

Termografia habitatge unifamiliar Connecticut, USA Font: National Geographic


e do muo N

L’estalvi i eficiència d’energiques comencen a casa nostra


L’estalvi i eficiència d’energiques comencen a casa nostra

e do muo N

Bombeta GeoBulb II (LED).

Termografies adaptadors de corrent i bombetes de baix consum Font: National Geographic


al os ai gr e n E

Potencial de l’energia solar

Font: www.solarpraxis.de


Potencial de l’energia solar La irradiació solar global anual sobre 1 m2 equival a uns 100 L de petroli en latituds mitjanes i fins a 230 L en zones desèrtiques.

al os ai gr e n E

Tarragona inclinada = 200 L

Tarragona = 160 L


Sistemes d’aprofitament de l’energia solar

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA SOLAR TÉRMICA

al os ai gr e n E

Aigua calenta, calefacció

SOLAR FOTOVOLTAICA Per produir electricitat


al os ai gr e n E

Arquitectura bioclimàtica

Font: Arturo Ordoñez


al os ai gr e n E

Arquitectura bioclimĂ tica

Font: www.passive-on.org


al os ai gr e n E

Energia solar tèrmica de baixa temperatura


al os ai gr e n E

Energia solar tèrmica de baixa temperatura


al os ai gr e n E

Energia solar tèrmica de baixa temperatura


al os ai gr e n E

Energia solar tèrmica de baixa temperatura


al os ai gr e n E

Energia solar fotovoltaica


Energia solar fotovoltaica DADES PRÈVIES Punts de llum (10 de 10w ) Nevera amb congelador Rentadora bitèrmica ( 0.150 kWh per cicle ) Bomba d'aigua Televisor, ordinador, equips de so

DISSENY 12 unitats A-600 1200Ah C 24V. 10 mòduls de 110 W

al os ai gr e n E

DADES ECONÒMIQUES Cost: Subvenció:

10000 EUROS 3000 EUROS

REDUCCIÓ CO2 0.4 Tm CO2 / any


Energia solar fotovoltaica DISSENY: • Camp de captació: • Superfície: 9,54m2 • Orientació: Sud • Inclinació: 40º • Potència: 1.125 Watts-pic • Inversor: PRM 1.000 Wp.

al os ai gr e n E

DADES ECONÒMIQUES Cost:

2000 EUROS

Estalvi anual:

250 EUROS

REDUCCIÓ CO2 0.4 Tm CO2 / any


al os ai gr e n E

Energia solar fotovoltaica


al os ai gr e n E

Energia solar: electricitat, calefacci贸 i aigua calenta


me di v na C

Canvi de mentalitat


me di v na C

Canvi de mentalitat


L’energia solar és abundant a casa nostra. Fer-ne ús és una responsabilitat de tots nosaltres per garantir el nostre benestar , el de les generacions futures i el


Energia solar a l'abast de tothom  

Contingut de la conferència impartida pel Dr. Jesús López de la URV el passat 10 de desembre de 2012 a la Biblioteca Pública de Tarragona d...

Advertisement