Page 1


El disseny i la comunicació han de formar part del procés productiu (i del càlcul de costos), no són un guarniment accessori

El disseny i la comunicació ens doten de valor afegit capaç de diferenciar el nostre producte de la competència

El disseny i la comunicació ens doten d’elements gràfics i comunicacionals però també de cultura projectual


El sector d’alimentació no només ha de basar-se en la qualitat i la tradició del producte: cal ser innovadors i diferenciar-se. La creativitat del disseny és clau

INFORMAR // IDENTIFICAR // INDUIR // POSICIONAR-SE

El valor del disseny intro  

pdf amb les imatges de la conferència introductoria del professor Francesc Perramón a l'acte 6 x 4 Maridatge de disseny i vi DO Conca de Bar...