Page 1

La importància dels rius de les Muntanyes de Prades La custòdia del territori com a estratègia de conservació

Barranc del Tillar (Vimbodí i Poblet)

Dr. Jesús Ortiz Durà 13 de juny de 2013 Tarragona

Amb el suport de:


0. PRESENTACIÓ

www.assoc-cen.org


0. PRESENTACIÓ

Col·lecció de pòsters


0. PRESENTACIÓ Publicacions


0. PRESENTACIÓ Conferències


0. PRESENTACIÓ

Tallers i cursos


0. PRESENTACIÓ Voluntariat


0. PRESENTACIÓ

Conservació d’espècies amenaçades


0. PRESENTACIÓ

Recerca científica


0. PRESENTACIÓ

Custòdia del territori


0. PRESENTACIÓ

Recursos • Voluntariat • Projectes • Subvencions • Donatius de particulars

• Col·laboració i patrocini d’empreses • Venda de productes relacionats amb el medi ambient • ...


ÍNDEX

1. 2. 3. 4.

ÀMBIT VALORS AMENACES ESTRATÈGIA


Foto: NASA

1. ÀMBIT


1. ÀMBIT Tota l’aigua del planeta 1.386.000.000 Km3 Ø = 1.385 km 0,13% Aigua continental Subterrània i superficial 10.633.450 Km3 Ø = 272,8 km

Ø mitjà de la Terra = 12.742 km

Font: USGS

Llacs i rius 93.113 Km3 Ø = 56,2 km llacs = 0,017% aiguamolls = 0,0001% rius = 0,00003%


1. ÀMBIT


1. ÀMBIT

Estructura i funcionament

TRONCS

NITRIFICACIÓ

FLORA

AIGUA

AERACIÓ CAPTACIÓ DE NUTRIENTS

RESPIRACIÓ

FOTOSÍNTESI

FAUNA DEPREDACIÓ

PEDRES

FULLARACA MINERALITZACIÓ

DESNITRIFICACIÓ


benestar dels humans seguretat, necessitats materials, salut, relacions socials...

Provisió

Cultural

aire, aigua, menjar, fibres, fusta, medicaments...

ecoturisme, espiritual, ètics, ecoteràpia...

Regulació clima, protecció contra riuades...

serveis ecosistèmics

1. ÀMBIT

Béns i serveis ecosistèmics

Suport hàbitat, processos ecosistèmics...

diversitat biològica i geològica riquesa d’espècies, biomassa, producció primària, diversitat genètica, minerals, aigua...


1. ÀMBIT

Béns i serveis ecosistèmics REMODELACIÓ DEL RELLEU

MATÈRIES PRIMERES REGULACIÓ DEL CLIMA BIODIVERSITAT

HÀBITATS

VALORS ESPIRITUALS

AIRE

PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

DISPERSIÓ D’ESPÈCIES

TRANSPORT

FLUX D’ENERGIA

CICLE DE LA MATÈRIA PATRIMONI HISTÒRIC

ENERGIA

AIGUA

AUTODEPURACIÓ DE L’AIGUA

ALIMENTS EROSIÓ

VALORS ESTÈTICS SEDIMENTACIÓ

ETC.

ACTIVITATS RECREATIVES


1. ÀMBIT


1. ÀMBIT


1. ÀMBIT


2. VALORS

Recursos hĂ­drics


2. VALORS Paisatge


2. VALORS

Espècies amenaçades


2. VALORS

Patrimoni cultural


2. VALORS

Patrimoni geològic


3. AMENACES

Sobreexplotaci贸


3. AMENACES

Contaminaci贸


3. AMENACES

Pràctiques agrícoles abusives


3. AMENACES

Degradaci贸 de la vegetaci贸 de ribera


3. AMENACES

Espècies exòtiques


3. AMENACES

Hiperfreq眉entaci贸


3. AMENACES

Activitats lĂşdiques agressives


3. AMENACES

Alteracions hidromorfològiques


3. AMENACES

Abocaments de deixalles


4. ESTRATÈGIA

Custodia del territori

del llatí custodia – custodiae : guardar, conservar, respectar o cuidar La custòdia del territori és un conjunt d'estratègies i instruments que pretenen implicar els propietaris i usuaris del territori en la conservació i el bon us dels valors i els recursos naturals, culturals i paisatgístics. Per aconseguir-ho, promou acords i mecanismes de col·laboració continua entre propietaris, entitats de custodia i altres agents públics i privats. (Basora Roca, X. i Sabaté i Rotés, X. 2006)


4. ESTRATÈGIA Repte


4. ESTRATĂˆGIA

Aspectes generals


4. ESTRATÈGIA

Mecanismes

+ Propietat Adquisició de drets reals Arrendament

Cessió d’ús Efectivitat Cost Compromís

Acord signat Acord verbal Suport tècnic Reconeixement

Educació

-


4. ESTRATÈGIA

Casos especials

Gestió i planificació  administracions Àrees de custòdia • Propietat (altres països) • Competències d’entitats locals • Concessions • Autoritzacions • Acords o convenis de gestió • Col·laboracions en la gestió • Contractes de serveis • ... Accions de custòdia Sense gestió directa. Genera responsabilitat. • Acords amb usuaris • Adopcions • Promoció • Regulació d’activitats • ...

Domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986)  Agència Catalana de l’Aigua

Bé públic (Constitució Espanyola)  Ministeri d’Agricultura Alimentació i Medi Ambient

* ecosistemes aquàtics continentals


4. ESTRATÈGIA

V inventari d’iniciatives de custòdia 2012 • 634 acords • 62.129 ha • 80 entitats de custòdia


4. ESTRATÈGIA

Beneficis

• • • • • • • • • • • •

Contribueix a la conservació dels valors naturals i culturals Aporta coneixement de l’entorn Comporta un assessorament continuat Representa un incentiu fiscal Dóna accés a subvencions Fomenta productes de qualitat Aporta valor afegit als seus productes Aporta recursos per l’ecoturisme Augmenta la visibilitat i la promoció Representa un distintiu de prestigi Mostra compromís en termes de responsabilitat social i empresarial Genera un retorn social i ambiental


4. ESTRATÈGIA

Objectius

• Conservar els valors naturals i culturals • Conservar les espècies autòctones amenaçades • Eradicar o controlar les espècies exòtiques invasores • Evitar la introducció d’altres espècies exòtiques (vegetals, peixos, tortugues, etc.) • Controlar l’hiperfreqüentació • Promoure pràctiques agrícoles respectuoses amb l'entorn • Evitar els abocaments de residus sòlids i aigües de rebuig • Vetllar per millorar el sistema de depuració de les aigües residuals


4. ESTRATÈGIA

Característiques de l’acord de custòdia

• Marc de col·laboració • Voluntari • Convenis específics • Difusió pública • 10 anys, renovació automàtica • No exclou altres entitats Compromisos Propietari, usuari o ajuntament • Permisos • Informació • Aportació econòmica simbòlica CEN • Visites anuals • Informe anual • Assessorament i propostes • Projectes de conservació • Cerca de finançament


4. ESTRATÈGIA

Acords signats CEN

Molí d’en Fort

Rius Glorieta i Brugent a Mont-ral

Mas de Gomis Riu Glorieta a Alcover

Mas de Joan Nas

Riera de la Selva a la Selva del Camp


4. ESTRATÈGIA

Mesures

• No alliberar flora i fauna, sobretot espècies exòtiques • No prendre flora i fauna, sobretot espècies amenaçades • No malmetre els elements naturals i culturals • No circular amb vehicles per la llera fluvial • No abocar residus al riu • No abocar residus sòlids al vàter • No llençar menjar als animals salvatges • No alterar la llera del riu • Conservar la vegetació de ribera • Participar en activitats mediambientals • Fer donatius o patrocinis • Reivindicar millores • Fer-ne un ús respectuós


Fotos: Jesús Ortiz

GRÀCIES

Amb el suport de:

www.assoc-cen.org info@assoc-cen.org M: 638 065 248

Custòdia fluvial (CEN)  

Contingut de la conferència sobre rius de les Muntanyes de Prades i custòdia del territori, conferència impartida pel Dr. Jesús Ortiz , pres...

Custòdia fluvial (CEN)  

Contingut de la conferència sobre rius de les Muntanyes de Prades i custòdia del territori, conferència impartida pel Dr. Jesús Ortiz , pres...

Advertisement