Page 1

L’Arxiu Comarcal i el Llibre de la Cort del Batlle de Conesa de 1593-1809. Un exemple de tractament arxivístic integral Programa 6 x 4 dels SSTT de Cultura Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà 6 de juny de 2013


Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà (ACCB) Raval de Santa Anna, 12-14 43400 Montblanc 977 860 492 Josep M. Porta Balanyà Lali Albareda Lliró Míriam Gambús Padró Núria Vilà i Ninot


Octubre a maig: de dilluns a divendres de 9 a 2 i de 2/4 de 4 a 6 de la tarda i divendres de 2/4 de 4 a 5 de la tarda Juny a setembre: dilluns a divendres de 8 a 3 de la tarda


Quadre de fons de l’ACCB


Dip貌sits Documentaci贸: 1.806 m Biblioteca: 129 m Hemeroteca: 130 m


Terrenys futura ampliaci贸


Funcions de l’Arxiu Comarcal – CUSTODIAR I CONSERVAR – ORGANITZAR – DESCRIURE – GESTIONAR – DIFONDRE


Instal·lacions adequades • Control de temperatura i humitat • Control integral de plagues •Sistema antiincendis i robatoris


Lectura mensual de temperatura i humitat


Condicions espec铆fiques de conservaci贸


Proc茅s de restauraci贸


Desmuntatge


Bany i desadificaci贸


Reaprest


Reintegraci贸 de p猫rdues de suport


Laminacions


Relligat i enquadernaci贸


ORGANITZAR I DESCRIURE


Catalogació amb el Gestor Integral d’Arxius Comarcals (GIAC)


Reproducci贸 digital des del GIAC


Quadre de classificaci贸 del Consell Comarcal (fragment)


DIGITALITZACIÓ


Recursos telemàtics de difusió dels fons documentals i hemeroteca custodiats a l’Arxiu Comarcal • Pàgina web de l’Arxiu Comarcal

http://cultura.gencat.cat/arxius/accb •Per a la consulta dels instruments de descripció dels fons i els documents i per visualitzar la documentació digitalitzada

http://cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/ • Per a la consulta de la premsa digitalitzada

http://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/


Visita d’universitaris


Visita d’escolars


Llibre d’actes de l’Ajuntament de Montblanc de 1882

Llibre d’actes de l’Ajuntament de Rojals de 1910


Trasllat de les despulles dels comtes-reials catalans. Poblet 1952. F. Vicenรง Baldrich


Llibre de la Cort del Batlle de Conesa. Anotaci贸 de 1598


TIPUS DE DOCUMENTS  Textuals  Cartogràfics  Icònics  Tecnogràfics  Audiovisuals  Sonors  Electrònics


TRACTAMENT ARXIVÍSTIC  Arxiu = graner de la Història i arsenal de l’Administració  Valors: – Tenir cura de l’herència patrimonial – Servir de suport a les administracions – Servei als investigadors i a la ciutadania  Tractament arxivístic: – pergamí medieval – exp. de llicències d’obres – exp. electrònic


ARXIUS I SERVEI A LA COMUNITAT i SOCIETAT EN GENERAL  Suport a les administracions titulars de fons en la gestió documental  Servei als ciutadans  Garantia d’accés universal a la informació  Afavoreix la total transparència  Permet la renovació de la visió de la història

 Arxius = Garant de la dimensió democràtica de les administracions


L’Arxiu Comarcal està sempre a la vostra disposició

L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà i el llibre....  
L'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà i el llibre....  

Conferència d'en Josep Maria Porta, director de l'ACCB del dia 6 de juny dins l'acte Arxivística de la Conca de Barberà sobre la gestió de...

Advertisement