Museus - Acció Cultural

Museus - Acció Cultural

Tarragona, Spain

Serveis Territorials de Cultura a Tarragona de la Generalitat de Catalunya

Secció: Museus i Patrimoni Moble

Secció: Acció Cultural

Programa: 6 x 4, sis comarques, quatre mesos

www.territoriscreatius.cat