Page 78

27 Xemeneia del molí d’en Mornau / de ca l’Estruch (1) Localització: riu Ripoll (riba dreta, prop del pont de la carretera de Prats de Lluçanès) Data de construcció: ca. 1949 Alçada: 14,72 m Enginyer: Josep Salvador i Roig (?) La xemeneia està escapçada pel cos. Aquest establiment també es coneixia amb el nom del molí de l’Estruch o de les Finestres o, simplement, Ca l’Estruch. Tot i que la seva activitat original fou la fabricació de paper (segle XVIII), l’establiment també es dedicà, al segle XIX, a la producció de draps de llana i de cotó i, a partir del 1905, quan s’hi instal·là l’empresa tèxtil Estruch SA, als tints i aprestos i acabats. La xemeneia molt probablement és de finals dels anys 40 del segle XX, i es devia aixecar coincidint amb un projecte d’instal·lació d’un generador de vapor per a Ezequiel Estruch. L’edifici està tancat, parcialment en ruïnes i en desús. És de propietat privada.

P E P P S : 59 (és un BCIN) Descripció: Xemeneia constituïda per un cos que té forma de tronc de piràmide, de planta quadrada, que s’eleva sobre una base prismàtica. El cos té la figura d’un tronc de piràmide, que es genera a partir d’un quadrat. La xemeneia no té coronament per haver estat retallada l’alçada. La base és formada per un prisma de planta quadrada, coronat per una motllura formada per tres filades dobles en disposició escalonada. Les cares de la base són ornades amb un plafó enfondit, dins del qual s’hi obria una fornícula amb arc de mig punt; actualment totes tres que són visibles estan paredades. La unió entre la base i el cos es realitza mitjançant la intersecció d’una piràmide de poca alçada que té de planta el coronament de la base i el cos de la xemeneia.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010