Page 70

25 Xemeneia del molí d’en Galí (1) Localització: riu Ripoll, 361 (riba dreta, dins del torrent Fondo, sota Can Deu) Data de construcció: 1895 (?) Alçada: 17,87 m Enginyer: -La xemeneia es conserva sencera, a l’interior de la fàbrica, actualment tancada. Molt probablement es tracta de la xemeneia original de finals del segle XIX. La darrera activitat industrial d’aquest establiment, en funcionament fins el 2009, ha estat la de tints i aprestos i acabats. P E P P S : 319 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular que s’aixeca sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill. El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que sobresurt del perímetre de la xemeneia La base és constituïda per un prisma de planta quadrada que té les cares amb uns plafons rectangulars enfondits. En un d’aquests hi ha la porta que dóna accés a l’interior de la xemeneia, és amb un arc de mig punt i realitzat amb maons disposats a sardinell. Hi ha restes d’una ornamentació feta amb l’arrebossat que cobria la base i que arrodonia els angles dels plafons i donava, a la cara on hi ha la porta, un acabat superior mixtilini amb punta al centre, format per dues corbes còncaves. El coronament és constituït pel conjunt format per l’anell que acaba el cos i un curt cilindre.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement