Page 67

24 Xemeneia del molí d’en Fontanet Localització: riu Ripoll Data de construcció: entre 1875-1920 Alçada: 19,68 m Enginyer: -La xemeneia es conserva sencera. En aquest antic molí s’instal·là una primera màquina de vapor l’any 1875, per a una indústria tèxtil llanera. L’establiment actual està parcialment en funcionament, amb diverses empreses de lloguer. P E P P S : 324 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma de tronc de piràmide, de planta octogonal, que s’eleva sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill. El cos té la figura d’una piràmide truncada, molt esvelta, que es genera a partir d’un octàgon i s’acaba en un anell que sobresurt del perímetre tot resseguint-ne les cares. Per la construcció d’aquest element es van utilitzar maons normals a les cares i aplantillats per formar les arestes. La base és constituïda per un alt prisma de base quadrada coronat per una motllura llisa formada per diverses filades de maons volats respecte les cares de la base. El coronament és constituït pel conjunt de l’anell, que acaba el cos, i un curt prisma recte de planta octagonal.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement