Page 60

21 Xemeneia de Llagostera i Sampere Localització: c. de Margenat, 42-52 (Hostafrancs) Data de construcció: 1907 Alçada: 33,84 m (23,30 segons projecte) Enginyer: Francesc Izard i Bas La xemeneia es conserva pràcticament sencera (li falta la part superior del coronament original). Aquesta fàbrica de llanes regenerades encara conserva la totalitat de la seva configuració original, amb les corresponents reformes i ampliacions. Actualment hi ha algun taller i magatzem en funcionament al seu interior, però l’establiment industrial es troba, en general, tancat i en desús. P E P P S : 635 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular que s’aixeca sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill. El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que sobresurt del perímetre de la xemeneia. Aquesta xemeneia presenta tota l’alçada anellada. La base és constituïda per un prisma de planta quadrada, amb les cantonades que formen unes pilastres en quart de cercle en relleu sobresortit respecte a les cares. Aquesta base és coronada per una senzilla cornisa que forma una motllura escalonada mitjançant la volada d’una filada doble de maons de pla i una altra a sardinell. El coronament és constituït per un curt cilindre que dóna continuïtat al cos per sobre de l’anell que el remata. En realitat aquest anell és la base del coronament que tenia la xemeneia, el qual va desaparèixer en una data indeterminada posterior al 1977.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement