Page 54

19 Xemeneia de Jeroni Gibert Localització: c. de Duran i Sors, 94 (Eixample, sector dret) Data de construcció: entre 1878-1886 Alçada: 15,98 m Enginyer: -La xemeneia es conserva sencera. L’establiment industrial original és una foneria de l’any 1878, que funcionava amb màquina de vapor. PEPPS: 180 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular que s’aixeca sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill. El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència i és rematat per un anell que sobresurt del perímetre del cos en aquell punt. Per a la construcció d’aquests elements es van utilitzar maons aplantillats. La base és constituïda per un prisma de planta quadrada que queda amagada dins les construccions dels patis de les cases que hi són adossades. El coronament és constituït per un curt cilindre que dóna continuïtat al cos per sobre de l’anell.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement