Page 123

43 Xemeneia del vapor d’en Palà o de Bonaventura Brutau Localització: c. de Sallarès i Pla, 160 (Eixample, sector centre) Data de construcció: entre 1856-1896 Alçada: 33,20 m Enginyer: -La xemeneia es conserva pràcticament sencera, al pati del CEIP Joanot Alisanda. El vapor, del qual només en resta la xemeneia, es va començar a construir l’any 1856 i es dedicava a la indústria tèxtil cotonera. La xemeneia ja es documenta l’any 1896. P E P P S : 626 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base, també, circular formada per un perfil de revolució còncau semblant a un cavet. El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest cos és realitzat amb maons aplantillats i és acabat amb un anell que sobresurt del perímetre de la xemeneia. La base es forma amb la disminució gradual del diàmetre, en recular els maons fins a connectar amb el del cos, de forma contínua i seguint un perfil circular còncau de revolució que l’hi dona tota la volta. El coronament és constituït per un gran i gruixut anell, format per tres filades de maons perforats (tipus “gero”) i un de massís, de diàmetre força més gran que el del cos de la xemeneia en aquest punt. La unió amb al cos per la part de sota de l’anell és mitjançant dos anells que redueixen els diàmetres progressivament. Sobre l’anell gran continua un curt tram de xemeneia fins l’alçada prevista per la boca de la xemeneia. La part superior de la xemeneia, inclòs el coronament, van ser refets i el nou acabament va ser fet amb maons perforats corrents, tipus “gero”, posats de través, excepte els dos anells que graduen la diferència de diàmetres i la primera filada de l’anell gran, que són de maons aplantillats, recuperats del coronament anterior.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement