Page 121

42 Xemeneia del vapor de Cal Molins Localització: c. de la Creueta, 98-100 / plaça de les Vaques (Centre, sector estació) Data de construcció: 1901 Alçada: 29,62 m Enginyer: Manuel Folguera i Duran La xemeneia es conserva pràcticament sencera. Del vapor, que es va començar a construir el 1872 i es dedicava a la indústria tèxtil llanera, només se n’ha conservat la xemeneia, actualment dins d’un pati comunitari d’uns blocs de pisos. P E P P S : 178 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base en forma de piràmide truncada i és acabada superiorment per un coronament senzill format per un anell sobresortit. El cos té la figura d’un con truncat, molt esvelt, que es genera a partir d’una circumferència. La construcció és mitjançant maons aplantillats. El cos presenta el senyal d’haver sofert la reconstrucció d’una bona part, segurament per adreçar-la, així com avui podem veure el reforçament del fust mitjançant congrenys, encastats en el cos, que són distribuïts en tota l’alçada. La base és formada per una piràmide truncada completament llisa i sense cap tipus acabament destacat. El coronament és constituït per un doble anell escalonat, format cada esglaó per dues filades de maons aplantillats. Sobre l’anell continua un curt tram més de xemeneia fins l’alçada total que, actualment és acabada i/o consolidada amb un anell de formigó i una tapadora metàl·lica. Tanmateix l’acabament era, abans de l’última reforma, de doble anell, del qual només ha quedat el que hi havia a sota.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement