Page 114

39 Xemeneia del vapor de Ca l’Escardat / Miquel Bósser SA Localització: c. d’Alemanya, 60 (Eixample, sector dret) Data de construcció: entre 1862-1886 Alçada: 25,63 m Enginyer: -La xemeneia es conserva sencera, amb la base integrada dins les actuals naus, i ja existia l’any 1886, en el mateix indret. Aquest conjunt industrial, actualment M. Bósser, SA, encara està en funcionament i desenvolupa tot el cicle productiu tèxtil llaner. P E P P S : 403 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos que té forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill format per un sol anell, molt poc destacat. El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. Aquest és realitzat amb maons aplantillats. La base és de forma prismàtica de planta quadrada, tot i que es fa difícil precisar-ho més concretament pel fet d’estar revestida i inclosa amb altres construccions, tot i que, deixa veure l’existència d’una motllura que es troba revestida igual que la resta de la base i que és formada per una platabanda, un filet, escalonats, un quart bossell i un filet. El coronament és constituït per un senzill anell, poc destacat, que és format per una filada de maons aplantillats, que es situen molt prop de la boca.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement