Page 11

4 Xemeneia de la Bòbila dels Baranera Localització: Parc Central del Vallès (c. de Leonardo da Vinci, s/n) Data de construcció: 1945-1949 Alçada: 27,75 m Enginyer: -Es conserva sencera. És l’única xemeneia de bòbila que s’ha conservat a Sabadell. La família Baranera van ser primer masovers i després propietaris de la Granja del Pas, i explotaven aquesta teuleria que proveïa de material constructiu a les primeres promocions de pisos d’aquest sector sud de Sabadell que s’acabaria configurant com el barri de Campoamor. P E P P S : 629 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una base de forma prismàtica, de poca alçada i és acabada superiorment per un coronament senzill format per un sol anell molt poc destacat. El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. Per a la construcció es van utilitzar maons aplantillats. Aquests senyalen les diferents reconstruccions a què ha estat sotmesa per reparar-la quan s’esberlava o refer-la quan s’inclinava. La base és formada per un prisma de planta quadrada, de poca alçada i completament llis, tot i que té la part superior molt degradada i no permet determinar si hi havia o no cap tipus d’acabament destacat. A una de les cares hi ha la portella que donava accés a l’interior per netejar-la; té un arc rebaixat fet amb maons disposats en sardinell. La xemeneia no té un coronament ornamental, però sí que és acabat amb un anell metàl·lic que li dóna una finalització diferenciada.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Advertisement