Page 101

35 Xemeneia del vapor Buxeda Vell / La Mercantil Sabadellense Localització: c. de Cervantes, 68 (Eixample, sector dret) Data de construcció: 1906 Alçada: 38,70 m (39,83 m segons projecte) Enginyer: Francesc Izard i Bas La xemeneia es conserva pràcticament sencera. Es construí amb motiu de la instal·lació de la màquina de vapor, locomòbil semifixa i de la marca Wolf, per a l’empresa La Mercantil Sabadellense, la qual es dedicava a llogar espais i energia a diferents empreses. Del conjunt industrial del Buxeda Vell i d’aquesta etapa dels anys 1906-1908 de La Mercantil se n’ha conservat la part de la secció energètica i altres àmbits, uns espais que van ser rehabilitats i condicionats com a punt museístic del Museu de la Indústria Tèxtil Llanera de Sabadell. P E P P S : 175 Descripció: Xemeneia constituïda per un cos de forma troncocònica, de planta circular, que s’eleva sobre una alta base prismàtica i és acabada superiorment per un coronament senzill. El cos té la figura d’un con truncat, que es genera a partir d’una circumferència. La construcció va ser realitzada utilitzant maons aplantillats. La base és formada per un prisma adossat a l’edifici de la màquina de vapor. Té dues de les tres cares vistes ornades amb una finestra geminada cega a cada una, és coronada per una motllura escalonada, formada sobrevolant les diferents filades de maons que constitueixen l’escalonat i acabada superiorment amb un gruix de maons disposats a sardinell. Aquesta motllura continua per la façana de la màquina de vapor. Les finestres geminades cegues són formades per dues llargues i estretes fornícules amb arc de mig punt. Els arcs són fets amb maons posats a sardinell que arrenquen d’una imposta feta amb dues filades, escalonades, de maons. Aquesta imposta també té continuació a la façana de la màquina de vapor integrant les finestres d’aquesta. El coronament és constituït per un anell format per una filada de maons disposats a sardinell poc volats. La tipologia d’aquest coronament fa pensar que, el coronament original, va ser eliminat en una reparació anterior de la xemeneia.

>

<

Profile for museuhistoriasabadell

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010

Les xemeneies conservades, una a una  

Inventari Sabadell 2010