__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÃ’RIA 2017


ÍNDEX 1. PRESENTACIÓ ............................................................................................................................... 4 2. FONS / COL·LECCIONS .............................................................................................................. 6 2. a. Increment .............................................................................................................. 6 2. b. Conservació ......................................................................................................... 6 2. c. Documentació ..................................................................................................... 8 2. d. Préstec ................................................................................................................... 10 2. e. Recerca .................................................................................................................. 12 2. f. Fons en línia ........................................................................................................ 12 2. g. Arxiu arqueològic .............................................................................................. 12 2. i. Reproducció ......................................................................................................... 12 2. j. Centre de Documentació ................................................................................ 12 2. k. Biblioteca ............................................................................................................... 12

3.

PROGRAMES PÚBLICS ....................................................................................................... 14 3. a. Exposicions .......................................................................................................... 14 3. b. Intervencions artístiques ................................................................................. 15 3. c. Educació ................................................................................................................. 15 3. d. Activitats ................................................................................................................ 21 3. e. Conferències, jornades, congressos ............................................................ 31 3. f. Centre Documentació i Biblioteca ................................................................ 33 3. g. Comunicació ........................................................................................................ 35 3. h. Presència als mitjans / Premsa ..................................................................... 37 3. i. Publicacions ........................................................................................................... 37 3. j. Accessibilitat i inclusió ....................................................................................... 38 3. k. Públics .................................................................................................................... 38 3. l. Usuaris ..................................................................................................................... 38 2


4.

COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES ........................................................... 40 4. a. Xarxes ..................................................................................................................... 40 4. b. Convenis i acords ............................................................................................... 41 4. c. Projectes en col·laboració ................................................................................ 42 4. d. Participacions ....................................................................................................... 43 4. e. Relacions institucionals .................................................................................... 44

5.

ORGANITZACIÓ ..................................................................................................................... 45 5. a. Recursos humans ............................................................................................... 45 5. b. Memòria econòmica ......................................................................................... 45 5. c. Obres i manteniment / Infraestructures .................................................... 46 5. d. Lloguer d’espais .................................................................................................. 46 5. e. Patrocini .................................................................................................................. 46

6.

RESUM D’INDICADORS ...................................................................................................... 47

3


1.

PRESENTACIÓ

Les exposicions temporals al Museu de la Música durant l’any 2017 han estat dues: ‘Granados, de París a Goya’, un recorregut literari i pictòric sobre la vida i obra del compositor en el 150è aniversari del seu naixement en versió física i també virtual al site del Google Cultural Institute i amb activitats paral·leles com el cicle ‘Granados, 4 Diàlegs’ i la instal·lació al vestíbul del Museu d’un piano vertical amb la proposta ‘Tens 3 motius per tocar Granados’; l’altra exposició ha estat ‘Eolssigu! Els sons de Corea’, un apropament a les pràctiques musicals d’aquesta cultura a partir d’instruments, partitures i vestits en col·laboració amb el National Gugak Center de Seúl, la publicació d’un catàleg amb el mateix nom i activitats paral·leles com ara el Simposi Internacional sobre música coreana o els tallers d’iniciació a la percussió coreana a través del janggu. Dins l’àmbit de Col·leccions cal destacar: la incorporació de la col·lecció d’objectes i obra d’art

al catàleg estàndard de Col·leccions Obertes; la catalogació completa de la

col·lecció de més de 3500 rotlles de pianola; intervencions sobre la tenora Catroi MDMB 12475, la viola da gamba Barak Norman MDMB 413 i les flautes de bec del grup Ars Musicae per a l’ús musical; la continuació de les recerques al voltant de l’orgue Evans i els enregistraments de Joan Manén; la sortida en línia dels fons d’arxiu Albéniz, Granados, Pujol i Malats; l’estudi organològic dels llaüts venecians MDMB 403, 404 i 408; el préstec de peces al Museu de Lleida per a l’exposició en coproducció ‘Granados, de París a Goya’ i a 4 museus més de Barcelona, Figueres i Ceret; i la recepció de 22 peces en donació i 60 en préstec per a l’exposició ‘Eolssigu! Els sons de Corea’ per part del National Gugak Center de Seül (Corea). I pel que fa a Programes Públics: el cicle de concerts ‘La Música del Museu’ que ha posat en mans d’especialistes les guitarres Pagés, la bateria Premier, el piano de taula Zumpe&Buntebart, la tenora ‘Catroi’, el claviorgue Hauslaib i el pianet Michelsonne, entre d’altres, compartint dues sessions amb les temporades de L’Auditori; els cicles ‘Els Sants d’Antiga’ i ‘Un cafè amb...’ dedicat a Telemann, en complicitat amb l’Escola Superior de Música de Catalunya; els assajos oberts amb instruments de la col·lecció a través del programa ‘Silenci, fem música’; les conferències ‘Els instruments musicals en estudi’ vinculades a recerques i restauracions del Museu; la participació en el cicle ‘Art i Història als Museus de Barcelona’; La Nit dels Museus i el programa ‘Creació & Museus’ amb una proposta de música i circ en col·laboració amb l’Ateneu Popular 9 Barris; i la primera jornada iN MUSEU. 4


L’oferta familiar s’ha consolidat amb noves propostes, així com els tallers infantils d’estiu i Nadal; el gamelan de Bali ha propiciat experiències interpretatives a col·lectius escolars, familiars i a grups Apropa Cultura i la programació escolar ha estat seguida per prop de 16.000 alumnes.Les xarxes socials han assolit l’objectiu de generar nous continguts i s’ha impulsat el projecte natiu digital ‘Fragments musicals’ que ha mostrat instruments no exposats en diversos estats de conservació, els criteris de conservació, restauració i les possibilitats d'investigació que poden aportar en estadis originals, encara q u e

e s t i g u i n

m a l m e s o s

p e r

l ' ú s .

S'han creat 30 articles nous a la Viquipèdia en català, entre ells d'un conjunt d'instruments musicals presents a l'exposició "Eolssigu! Els sons de Corea" i se n'han editat 12, millorant definicions, referències bibliogràfiques o alliberant imatges. S'ha renovat completament la web (a nivell estètic i de contingut) donant importància a les informacions bàsiques, les activitats i l'accés als catàlegs que contenen gran part de la documentació històrica i científica del Museu, encetant per primera vegada un blog que ens permet generar continguts especialitzats.

5


2.

FONS / COL·LECCIONS

2.a. Increment El Museu ha rebut 51 ofertes, i se n’han acceptat 28. Nombre de peces ingressades: Fons instrumental: 44 (36 donació, 8 compra) Objectes i obra d’art: 0 Arxiu Històric: 612 (donacions) Fons sonor: 120 (donacions) No patrimonials: 4 (donacions) Nombre de peces totals: Fons instrumental: 2306 (2262 l’any 2016) Objectes i obra d’art: 427 (400 l’any 2016)* Arxiu Històric: 18000 (estimació) Fons sonor: 15000 (estimació)

*ATENCIÓ: l’any passat treballàvem amb una estimació de 400 peces en aquesta col·lecció. Per això, encara que no hi hagi hagut cap ingrés, ha augmentat el nombre de peces. Ara ja no és un estimat sinó que és real.

2.b. Conservació Conservació preventiva: ·

Instal·lació de les noves peces amb material de conservació i revisió de reserves i arxius.

·

Seguiment i control d’incidències de climatització Museu, EDR i reserves.

·

Futura Reserva 3: tractament del terra, planificació de l’altell. 6


·

Instal·lació d’un fals sostre a l’EDR per solucionar parcialment els problemes de goteres.

Restauracions i intervencions sobre peces ·

Clementi: estudi de la possibilitat de restaurar un dels pianos Clementi del Museu (Robert Jaumandreu).

·

Intervenció en la tenora Catroi MDMB 12475 per a ús musical.

·

Intervenció en la viola da gamba Barak Norman MDMB 413 per a un enregistrament discogràfic amb Emmanuel Balssa.

·

Informes sobre l’estat de conservació dels pianos Rönisch

MDMB

1240 i

Chassaigne MDMB 1652, i disminució de l’ús musical d’aquests pianos. ·

Intervenció en el retrat d’Enric Granados MDMB 12564 de cara a l’exposició ‘Granados. De París a Goya’.

·

Intervenció en el diorama MDMB 11371 (orquestra de follets) per enganxar 2 figures trencades.

·

Intervenció en les flautes de bec MDMB 1309, 1307, 1308, 1306, 1286 (hidratació, neteja, forats de corc).

·

Neteja del fagot MDMB 115 per signes de fongs (no confirmats).

·

Anàlisi de l’estat de conservació de peces per a préstecs externs o exposicions temporals.

·

Anòxies:

realitzades al propi Museu (taller) o al Centre de Restauració de

Valldoreix. ·

Neteja superficial i condicionament del piano Steinway.

·

Intervencions en peces no patrimonials.

7


2.c. Documentació Fons instrumental ·

Campanya fotogràfica amb Jordi Puig per renovar fotografies d’identificació d’instruments d’arquet i bisell, dins del programa d’inventari de col·leccions de l’ICUB.

·

Entrada de 16 fitxes noves a MuseumPlus.

·

Control

i

seguiment

de les activitats, sessions tècniques, moviments i

intervencions amb instruments de la col·lecció a MuseumPlus. ·

Incorporació de les imatges d’identificació noves al catàleg en línia.

Sessions tècniques i estudis ·

Yangqin MDMB 640 - Maihemuti Aishan, Moslen Rahal (Fundació CIMA). Anàlisi de l’estat de conservació i possibilitats d’ús musical (negatiu).

·

Piano Rönisch MDMB 1240 i Chassaigne MDMB 1652 – Jaume Barmona. Informe d’estat de conservació i dictamen sobre l’ús musical.

·

Viola da gamba MDMB 413 – Emmanuel Balssa/Anna Andreu. Preparació per a l’enregistrament del CD d’Emmanuel Balssa.

·

Guitarres MDMB 625, 639, 626, 210, 200, 456, 1242, 1444, 1700, 12107, 1243, 1241 – Volker Haag/Valentina Zemke. Identificació de fustes per microscòpia.

·

Arxillaüt Sellas MDMB 403 – César Arias/Bor Zuljan.

·

Guitarra Torres MDMB 626 – Antonio Manjón. Estudi.

·

Pianos Clementi MDMB 20, 148 i 507 – Robert Jaumandreu. Anàlisi d’una possible restauració.

·

Piano

de

taula

Zumpe

MDMB

645

– Pablo Gómez. Preparació per a

l’enregistrament de fragments musicals per a la publicació del Museu sobre el piano Zumpe. ·

Fagots barrocs MDMB 12725, 12726, 12727, 12732 – Pep Borràs. Estudi.

·

Tenora Catroi MDMB 12475 – Núria Bonet/Pau Orriols/Jordi Figaró/Jaume Vilà. Estudi i preparació per al concert de La Música del Museu del 7 de juny.

·

Tibles Catroi MDMB 223 i 379 – Núria Bonet. Estudi. 8


·

Orgue MDMB 820 – Manel Barcons/Óscar Laguna. Estudi.

·

Flautes de bec MDMB 1309, 1307, 1308, 1306, 1286 – Andreu Brunat/Joan Izquierdo. Preparació per al concert del 15 d’abril de 2018 (La Música del Museu).

·

Violins i violes MDMB 1405, 478, 51, 733, 805, 804, 1271, 429, 696, 695, 694, 693, 412, 413 – Valentina Zemke. Estudi dendrocronològic.

Fons biogràfic ·

Entrada de 49 fitxes noves a MuseumPlus.

·

Finalització de la campanya de documentació amb Veraicon: catalogació de les biblioteques d’arxiu (fons Albéniz, Pujol, Pedrell, Arellano, Granados).

·

Revisió i documentació del camp nom de l’objecte de la col·lecció fons biogràfic (art i objectes) a MuseumPlus, 363 registres. Redacció de criteris d’assignació de nom de l’objecte (fons biogràfic) com a model per a la resta de museus municipals, per encàrrec de l’ICUB.

·

Campanyes de descripció d’arxiu (Nubilum): o Gener-febrer’17: finalització fons Granados. o Març-juliol’17: fons Emili Pujol, Joan Manén, Francisco Arellano, Andrea Fornells, Blanca Selva, Onia Farga, Felip Pedrell, Associació Wagneriana, Sindicat Musical de Catalunya.

·

Open Challenge: migració a ClipFiles dels registres digitalitzats el 2016.

·

Sortida en línia de noves col·leccions: o Abril’17: Arxiu Històric (fons Albéniz, Malats, Pujol i Granados), a Atom. o Juliol’17: col·leccions d’obra d’art, objectes commemoratius i objectes personals, a Col·leccions obertes.

·

Redacció d’un protocol per a l’ingrés de nous fons d’arxiu.

·

Ordenació de les imatges escanejades de documents d’arxiu i digitalitzacions: o Tria i eliminació de duplicats o Pujada a la U (escàners, provisionals) i a ClipFiles (digitalitzacions, definitives)

9


Fons sonor ·

Finalització de la campanya de catalogació i condicionament dels 2000 discos del fons ASPE amb Veraicon.

·

Finalització de la catalogació dels 3556 rotlles de pianola del Museu.

·

Catalogació de 2208 enregistraments del fons sonor del Museu.

Arxiu multimèdia: Catalogació de 4.490 fotografies, 217 vídeos i 38 àudios. Registres totals: 19.383 Inici del projecte de migració massiva d’arxius multimèdia a ClipFiles previst per a 2018.

2.d. Préstec Del Museu a altres institucions ·

Redacció d’una política de préstecs de peces patrimonials del Museu en català, castellà i anglès, disponible al web.

·

Diputació de Barcelona Coincidències insòlites. L’empremta de Granados. Entre el drama i el mite. 14/5/2016 - 26/2/2017 Museu d’Art de Cerdanyola, Fundació Palau, Museu d’Arenys de Mar, Museu d’Art de Sabadell, Museu Abelló de Mollet del Vallès 2 obres d’art del fons Granados

·

Fundación Telefónica 1 2 3 Grabando 20/10/2016 - 20/01/2017 Espacio Fundación Telefónica (Madrid) 13 peces (instruments programats, fons sonor i cartells de la col·lecció Arellano) 84336 visitants

·

Museu de Lleida (exposició en coproducció amb el Museu de la Música) Granados. De París a Goya 19/01/2017 - 30/04/2017 10


Sala d’Exposicions temporals del Museu de Lleida 12 peces del Museu (2 obres d’art, 1 llibre, 8 documents d’arxiu, 1 rotlle de pianola) 4000 visitants ·

Museu Marítim A la vora de la mar. Instruments musicals de la Mediterrània 14/03/2017 15/10/2017 6 instruments 27652 visitants

·

Museu de l’Empordà La tenora de Pep Ventura 28/04/2017 - 15/01/2018 1 instrument (tenora Andreu Toron MDMB 63) 1864 visitants

·

Reial Monestir de Pedralbes de Barcelona Les dones també seuen 10/10/2017 - 18/02/2018 1 instrument (guitarró Joseph Massaguer MDMB 118) 19860 visitants

·

MÚSIC-Musée des Instruments Ceret SUPERSONIC. En quête de l’inouï 01/07/2017 - 01/07/2019 1 instrument (guitarra inflable Baschet MDMB 11203) 9000 visitants a data 31/01/2018

D’altres institucions al Museu ·

Museu de la Música (exposició en coproducció amb el Museu de Lleida) Granados. De París a Goya 21/09/2017 - 20/05/2018 Sala d’Exposicions temporals del Museu de la Música 2 peces prestades pel Museu de les Arts Escèniques-Institut del Teatre i per la Real Fábrica de Tapices 17126 visitants 11


·

National Gugak Center (Seül, Corea) Eolssigu! Els sons de Corea 31/10/2017 - 03/06/2018 Exposició permanent del Museu de la Música 22 instruments musicals en donació i 60 peces (instruments, documents, vestits i peces pedagògiques) en préstec 14511 visitants

2.e. Recerca ·

Orgue Evans/Jandel MDMB 35 i rellotge musical MDMB 36 - equip MuseuESMUC (Manel Barcons/Joaquim Rabaseda). Article sobre la recerca en l’orgue Evans i el rellotge musical publicat al butlletí semestral del CIMCIM.

·

Enregistraments sonors de Joan Manén - equip Museu (Sara Guasteví/Jaume Ayats).

·

Estudi organològic dels llaüts venecians MDMB 403, 404 i 408 i dictamen encarregat a Jaume Bosser.

·

Continuació del treball de virtualització

d’instruments a càrrec de Pere

Casulleres. ·

Elaboració de facsímils d’instruments del Museu: o Viola da gamba Barak Norman MDMB 413 (Anna Andreu/Gerard Díaz) o Arxillaüt Sellas MDMB 403 (César Arias/Bor Zuljan) o Guitarra Torres MDMB 626 (Antonio Manjón)

·

WoodMusICK: acollida dels investigadors Volker Haag i Valentina Zemke durant 1 setmana per realitzar una STSM (Short Term Scientific Mission) sobre identificació de fustes de la col·lecció de guitarres. Presentació de la ponència “3D-reflectedlight microscopy as a tool for wood identification in historical instruments” a la Final Conference del projecte celebrada a Brussel·les del 5 al 7 d’octubre de 2017.

2.f. Fons en línia Fons instrumental: 2.086 12


Objectes i obra d’art: 410 Arxiu Històric: 6.026 Fons sonor: 3.987

2.g. Arxiu arqueològic El Museu de la Música no disposa d’arxiu arqueològic.

2.h. Reproducció Des de l’1 de gener i fins el 30 de juny de 2017, el Museu no cobra l’ús públic de les reproduccions, només la còpia privada. L’import facturat a estat 51,95 euros. Des del 30 de juny de 2017 el Museu disposa d’una nova política de cessió i difusió d’imatges: no es cobren les imatges propietat del Museu o en domini públic i es cedeixen gratuïtament tant per còpia privada com per a ús públic, amb els permisos i acreditacions corresponents.

2.j. Centre de Documentació Veure apartat 1.c.

2.k. Biblioteca 490 monografies catalogades. Revisions periòdiques d’ítems CCUC / Koha

13


3.

PROGRAMES PÚBLICS

3.a. Exposicions

Exposicions temporals LA GRAN NIT DEL ROCK CATALÀ Del 20 de maig 2016 al 8 de gener 2017 Comissariat: Enderrock A finals dels anys 80 i inicis dels 90, Catalunya va viure el boom del rock català, un moviment que esclataria definitivament en el gran concert del palau Sant Jordi el 14 de juny de 1991. L’exposició fa un recorregut per l’escena musical d’aquells anys. Visitants 2017: 315

GRANADOS, DE PARÍS A GOYA Del 21 de setembre 2017 al 20 de maig 2018 Comissariat: Joaquim Rabaseda Recorregut literari i pictòric sobre la vida i obra del compositor lleidatà Enric Granados (1867-1916), en el 150è aniversari del seu naixement.

Visitants 2017: 9.195

Exposició virtual Granados, de París a Goya Versió digital al Google Culture Institute, presentada el 29 de novembre de 2017. https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/xgKigx6DJ7CGKA

EOLSSIGU! ELS SONS DE COREA Del 31 d’octubre 2017 al 3 de juny 2018. Comissariat: Horacio Curti Apropament a la música tradicional de Corea a través d’una gran varietat d’instruments antics i actuals, partitures, vestits, i complements. Una immersió excepcional al món sonor d’aquesta cultura.

Visitants 2017: 6.070 14


3.b. Intervencions artístiques XIX CONGRÉS MUNDIAL DE CARILLONISTES Instal·lació del carilló mòbil Bronzen Piano al foyer de la Sala 1 Pau Casals en motiu del congrés i utilitzat com a instrument solista al concert extraordinari de la Banda Municipal de Barcelona el 2 de juliol del 2017, a les 19h, Sala 1 Pau Casals de L’Auditori (Alfons Reverté, director / Joey Brink, Koen Van Assche i Anna Maria Reverté, carillonistes). LA TRADICIÓ MUSICAL I EL PESSEBRE Del 13 de desembre 2016 al 2 de febrer 2017 Del 13 de desembre 2017 al 2 de febrer 2018 El Museu de la Música encarrega anualment a una associació de pessebristes de Catalunya la realització d’un pessebre tradicional amb especial èmfasi en les figures dels pastors músics que es vincula al taller de Nadal ‘Els Pastors músics’.

3.c. Educació El Museu de la música ofereix una àmplia i variada oferta de tallers, activitats i visites guiades per a les escoles i per als diferents nivells educatius. ACTIVITATS DURANT EL CURS ESCOLAR De puntetes al Museu Recorregut per alguns espais de la col·lecció permanent, observant, escoltant, identificant, descobrint, ballant… tot investigant un misteri que comença a l’aula a partir de les cartes i els materials que arriben al Museu.

Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada Nivell educatiu: Educació Infantil P3, P4 i P5 Assistents: 15 grups / 350 alumnes Com s’inventen els instruments Visita a l’exposició permanent centrada en la invenció, construcció i evolució dels instruments musicals.

Tipus: Visita dinamitzada Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària Assistents: 54 grups / 1296 alumnes 15


Vine a trobar el teu instrument amic Recorregut pels espais del Museu que parteix d’un joc participatiu on els diferents equips busquen, identifiquen i reconeixen el so dels instruments.

Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada Nivell educatiu: Educació Infantil P5, 1r i 2n de Primària Assistents: 38 grups / 918 alumnes

El petit Orpheus Visita a l’exposició permanent a través d’un programa audiovisual que combina música, imatge i veu, i que permet contextualitzar l’època i l’estil musical dels instruments.

Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària, 1r i 2n ESO Assistents: 269 grups / 6310 alumnes - anglès: 3 grups / 75 alumnes

Voleu tocar el gamelan? Taller per experimentar amb les sonoritats del Gamelan, un conjunt instrumental d’Indonèsia.

Tipus: Taller d’experimentació musical Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària, de 1r a 4t ESO Assistents: 97 grups / 2382 alumnes Els sons de l’aire Una aproximació a l’univers dels instruments de vent per coneixer la seva diversitat, els canvis històrics i experimentar amb els seus sons.Tipus: Visita dinamitzada

Nivell educatiu: de 3r a 6è de Primària, de 1r a 4t ESO Assistents: 5 grups / 133 alumnes Enric Granados i les noves tecnologies… de l’època Els anys d’infantesa i joventut de Granados van coincidir amb l’etapa de descobriments i experimentació d’aparells i tècniques d’enregistrament i reproducció del so. Activitat relacionada amb l’exposició Granados, de París a Goya.

Tipus: Visita dinamitzada i taller participatiu Nivell educatiu: de 5è i 6è de Primària, de 1r a 4t ESO Assistents: 0 16


L’Orpheus Visita a l’exposició permanent amb el suport d’un programa audiovisual, que permet contextualitzar l’època i l’estil musical dels instruments exposats.

Tipus: Visita dinamitzada o autoguiada Nivell educatiu: 3r i 4t ESO, Batxillerat, Cicles formatius Assistents: 164 grups / 3.328 alumnes - anglès: 2 grups / 75 alumnes

Toquem els janggu, les percussions de Corea Els janggu són els principals instruments de la cultura tradicional coreana. Sessió de percussió per endinsar-se en una cultura musical ben diferent. Activitat relacionada amb l’exposició Eolssigu! Els sons de Corea.

Tipus: Taller d’experimentació musical Nivell educatiu: 5è i 6è de Primària, de 1r a 4t ESO Assistents: 1 grup / 22 alumnes

La música entre les arts Visita monogràfica a l’exposició permanent que ens proposa una passejada històrica a partir dels instruments com a protagonistes.

Tipus: Visita dinamitzada Nivell educatiu: 3r i 4t ESO, Batxillerat, Cicles formatius Assistents: 7 grups / 156 alumnes

Total públic escolar: 15.636 Total de grups escolars: 719

17


ACTIVITATS D’ESTIU Del 27 de juny al 28 de juliol, el Museu organitza tallers i visites dinamitzades adreçades a grups d’esplai, casals d’estiu i entitats que organitzen activitats en temps de lleure. Sons endollats! Taller d’experimentació musical

A partir de 8 anys Durada: 1h Preu: 75€/grup Assistents: 3 grups / 64 participants Instruments aquàtics Taller d’experimentació musical

A partir de 3 anys Durada: 1 h Preu: 75 €/grup Assistents: 13 grups / 514 participants

18


Voleu tocar el Gamelan? Tallers d’experimentació musical

A partir de 8 anys Durada: 1 h Preu: 75 €/grup Assistents: 5 grups / 110 participants Dóna-li corda Visita dinamitzada i taller

A partir de 6 anys Durada: 1 h 30 min Preu: 85 €/grup Assistents: 3 grups / 60 participants

Un món de ritmes Visita dinamitzada i taller

A partir de 3 anys Durada: 1 h 30 min Preu: 85 €/grup Assistents: 4 grups / 88 participants

Bufamón Visita dinamitzada i taller

A partir de 6 anys Durada: 1 h 30 min Preu: 85 €/grup Assistents: 5 grups / 127 participants

Vine a trobar el teu instrument amic Visita dinamitzada

A partir de 3 anys Durada: 1 h 15 min Preu: 70 €/grup Assistents: 1 grup / 34 participants

19


Viatja amb el Petit Orpheus Visita dinamitzada

A partir de 8 anys Durada: 1 h 15 min Preu: 70 â‚Ź/grup Assistents: 0

El Petit Orpheus Visita autoguiada

A partir de 6 anys Durada: 1 h Preu: gratuĂŻt Assistents: 4 grups / 273 participants

Total de grups Estiu al Museu: 44 Total de participants Estiu al Museu: 1366

20


3.d. Activitats MÚSICA EN VIU La Música del Museu. Instruments originals en bones mans Cicle de concerts que dóna veu a instruments emblemàtics de la col·lecció posant-los en mans d’intèrprets destacats. David Xirgu & Lluís Vidal. Duet: Carla Bley Songbook 29 de gener 2017, a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrprets: David Xirgu, bateria | Lluís Vidal, piano Instrument del Museu: bateria Premier Toomas Paiste MDMB 1482 (Nottwill, 1997) Programa: obres de Carla BLEY Preu: 8€ Assistents: 55 Àlex Garrobé interpreta Sor 19 de febrer 2017, a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrpret: Àlex Garrobé, guitarra Instruments del Museu: guitarra José Pagés MDMB 452 (Cadism 1806) i guitarra Francisco Pagés MDMB 12283 (L’Havana, 1837) de Victòria dels Àngels. Programa: obres de Ferran SOR (1778-1839) Preu: 8€ Assistents: 76 A la conquesta de Londres: el triomf del pianoforte 12 de març 2017, a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrpret: Luca Guglielmi, pianoforte Instruments del Museu: piano de taula Zumpe & Buntebart MDMB 645 (Londres, 1776) Programa: obres de J,C. BACH, J.C.F. BACH, GALUPPI, GUGLIELMI i HASSE. Preu: 8 € Assistents: 77 Concert enregistrat per Catalunya Música i retransmès en directe a través de l’UER en motiu del Dia Internacional de Música Antiga. Pep Ventura, el cant de tenora 7 de maig 2017, a les 12 h. Sala 4 Alicia de Larrocha de L’Auditori 21


Intèrprets: Cobla de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) i Jordi Figaró, tenora Instrument del Museu: tenora ‘Catroi’ MDMB 12475 Programa: obres de Pep VENTURA Preu: 8 € Assistents: 118 Juan de la Rubia: Antonio de Cabezón 31 de maig 2017, a les 20.30 h. Sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori

Intèrpret: Juan de la Rubia, claviorgue Instrument del Museu: claviorgue Lorenz Hauslaib MDMB 821 (Nuremberg, ca. 1590) Programa: obres de Antonio CABEZÓN (1510 - 1566) Preu: de 10 a 20 € Assistents: 418 Concert inclòs dintre de la temporada de Música Antiga de L’Auditori La nuit d’octobre 5 i 8 d’octubre 2017, a les 19 h i a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrprets: Albert Guinovart, piano | Sergi Belbel, veu Instruments del Museu: piano Yamaha C3 Auditori Programa: obres de Enric GRANADOS (1867-1916), Alfred DE MUSSET (1810-1857), Albert GUINOVART (1962) Preu: 8 € Assistents: 108 Concert inaugural de l’exposició “Eolssigu! Els sons de Corea” Concert enregistrat per Catalunya Música Corea, una cultura musical mil·lenària 31 d’octubre 2017, a les 20 h. Sala 2 Oriol Martorell

Intèrpret: Grup de música tradicional del National Gugak Center | Jordi Molina, tenora Preu: 10 € Assistents: 489 Concert inaugural de l’exposició “Eolssigu! Els sons de Corea” Pascal Comelade i el pianet Michelsonne 22


19 de novembre 2017, a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrprets: Pascal Comelade, pianets | Ivan Telefunken i Oriol Luna, pianets i altres instruments Instrument del Museu: Piano de joguina Michelsonne (París, 1963), MDMB 12671 Preu: 8 € Assistents: 117

Miquel Villalba: monogràfic Francesc Civil 13 de desembre 2017, a les 20 h. Sala 4 Alicia de Larrocha de L’Auditori

Intèrpret: Miquel Villalba, piano Instrument del Museu: piano Chassaigne Frères de Frederic Mompou, MDMB 1652 Programa: obres de Francesc CIVIL (1895 - 1990) Preu: de 12 € Assistents: 65 Concert inclòs dintre de la temporada de Música de Cambra de L’Auditori

Total assistents als concerts de La Música del Museu: 1.523

CICLES DE MÚSICA EN VIU Pérez Molero & Friends Recitals amb el magnífic orgue Pérez Molero (1719) de la mà d’intèrprets especialitzats en orgues del Barroc.

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: Dissabtes a les 17.30 h Durada aproximada: 60 minuts Preu: Entrada Museu Assistents: 248

23


Sessions: 11 de febrer: Montserrat Torrent (sessió inaugural temporada 16-17) 11 de març: Joan Seguí 8 d’abril: Pau Riuró 13 de maig: Eudald Dantí 10 de juny: Fernando Artime 16 de desembre: Montserrat Torrent (sessió inaugural temporada 17-18) Un cafè amb… Georg Philipp Telemann El Museu i l’ESMUC presenten un cicle de concerts amb degustació de cafè i la participació d’estudiants i professors de l’escola dedicat a Telemann (1681-1767) en motiu dels 250 anys de la mort. Amb el patrocini d’ILLY.

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: Dissabtes a les 12 h Durada aproximada: 60 minuts Preu: Entrada Museu Assistents: 424 Sessions: 25 de febrer: Telemann i el seu esperit religiós: Cantates 25 de març: L’orquestra de Telemann: Suites i Concerts 29 d’abril: El Telemann operístic 20 de maig: Telemann i els 15 anys de l’ESMUC: el seu ‘Opus 15’, la Kapitänsmusik’ de 1724

24


Silenci, fem música Estudiants de l’ESMUC i del Conservatori del Liceu assagen amb instruments de la col·lecció del Museu en ús musical que els permeten explorar-ne el so i les seves característiques tècniques.

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: Dijous a les 19.30 h i diumenges a les 17.30 h Durada aproximada: 60 minuts Preu: Accés Lliure Assistents:1.179 Sessions: 12 de gener: Laura Miras i Àlex Hou, pianos Chassaigne/ Rönish (Liceu) 15 de gener: Laura Miras i Àlex Hou, pianos Chassaigne/ Rönish (Liceu) 22 de gener: Elisabeth Barroso, pianos Chassaigne/ Rönish (Liceu) 26 de gener: Elisabeth Barroso, pianos Chassaigne/ Rönish (Liceu) 5 de febrer: Pep Vall, baix elèctric 19 de febrer: Pep Vall, baix elèctric 9 de març: J.P. Gimeno, L.Vizcaino, I. Ramal, trio trompa, violí, piano 12 de març: J.P. Gimeno, L.Vizcaino, I. Ramal, trio trompa, violí, piano 23 de març: Misaki Pasqual, Eric Ledesma, pianos 26 de març: Misaki Pasqual, Eric Ledesma, pianos 30 de març: J. Carlos Arjona, guitarra amb quartet de corda 2 d’abril: J. Carlos Arjona, guitarra amb quartet de corda 6 d’abril: J.B. Chicouène, guitarra 23 d’abril: J.B. Chicouène, guitarra 27 d’abril: Bernardo Rambeau, guitarra 30 d’abril: Bernardo Rambeau, guitarra 4 de maig: À. Pérez, guitarra 11 de maig: Carolina Santiago, piano 14 de maig: Carolina Santiago, piano 21 de maig: À. Pérez, guitarra 25 de maig: L. Vañó, piano 28 de maig: L. Vañó, piano 1 de juny: Clara Torralba, piano 4 de juny: Clara Torralba, piano 25


8 de juny: Martí Ruíz, instruments Baschet 11 de juny: Natalia Duarte, piano 15 de juny: Martí Ruíz, instruments Baschet 18 de juny: Natalia Duarte, piano 5 de novembre: Rafael Caro, janggu 26 de novembre: Víctor Vilar Segura, violí Contreras 3 de desembre: excepcionalment dues sessions. 17-18h: Carlos Pérez i Karol Samuelnick, guitarra Simplicio. 18-19h: Jaume Estalella, guitarra Fender Stratocaster

Els Sants d’Antiga Concerts pop-up a càrrec d’estudiants del departament d’Antiga de l’ESMUC per commemorar els aniversaris dels grans compositors de la música antiga, icones de l’estudi i del repertori de l’Escola.

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: a les 13 h Durada aproximada: 60 minuts Preu: Entrada Museu Assistents: 146

Sessions: 27 de gener: Sant Mozart 23 de febrer: Sant Händel 25 d’abril: Sant Marc de Venècia 16 de maig: Sant Monteverdi Dijous… va de Cuplets! Espectacle de narració i música ambientat en la Barcelona dels anys 30 i 40’s que recupera alguns dels cuplets més famosos que sonaven al Paral·lel. Intèrprets: Mònica Torra, veu i narració | Txema Riera, piano

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: Dijous, a les 19.30 h Durada aproximada: 75 minuts Preu: 8€ Assistents: 123 26


Sessions: 16 de març, 20 d’abril i 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) 2017

Recital de piano d’Alexandre Prévert En motiu de l’exposició ‘Granados, de París a Goya’ 27 de desembre 2017, a les 19 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Instruments del Museu: piano Steinway Programa: R. Schumann, F. Liszt, F. Chopin, C. Debussy i E. Granados Preu: Entrada Museu Assistents: 76

ACTIVITATS FAMILIARS Des d’aquell dia els clarinets són negres Conte musical. Una genuïna història per estimular la fantasia i la imaginació de tota la família. 12 de febrer 2017

Intèrprets: David Puertas, narració i autor del conte | Carles Pertegaz, clarinet Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: a les 17.30 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 94 Des d’aquell dia les trompes són cargolades Una història que explica com és que les trompes tenen una forma tan cargolada. 17 de desembre 2017

Intèrprets: David Puertas, narració i autor del conte | Pepe Reche, trompa Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: a les 17.30 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 58

27


Granados i l’espurna de la felicitat la música de Granados ens transporta al món de la infància per entendre el món dels adults. Aquesta proposta forma part del projecte El nen infinit. 26 de febrer 2017

Intèrprets: Clara del Ruste, actriu i autora del conte | Emili Brugalla, piano i personatge de Granados Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: a les 17.30 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 32 Quin gong! Taller participatiu d’introducció a les sonoritats del Gamelan, un conjunt instrumental d’Indonèsia.

Intèrpret: Jordi Casadevall, conducció i intèrpret Espai: Sala d’Interactius del Museu de la Música Horari: a les 17.30 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 145

Sessions: 8 de gener, 5 i 19 de març, 9 d’abril, 7 de maig, 22 d’octubre i 10 de desembre 2017 Quotidiàfons bufats Espectacle que ens ofereix un munt d’idees i recursos sonors, prenent com a model objectes transformats en instruments de vent.

Intèrpret: Xavi Lozano, conducció i interpretació Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: Dissabtes a les 17.30 h, i diumenges a les 12 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 197

28


Sessions: 18 de març, 22 d’abril, 4 de novembre i 2 de desembre 2017

Toquem el janggu Taller per endinsar-vos en una cultura musical diferent i aprendre nous ritmes.

Espai: Sala d’Interactius del Museu de la Música Horari: Dissabtes a les 17 h i diumenges a les 12 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 45

Sessions: 29 d’octubre i 25 de novembre 2017

Bufant sons Concert amb la reutilització d’objectes quotidians de la mà d’un trio de músics experimentats. Una proposta que ens farà observar el nostre entorn en clau musical.

Intèrprets: Xavi Lozano, flautes originals, maó, crossa, cadira, roda, ampolla, tubs de rec, oliva… | Guillem Aguilar, baix elèctric, motxelo, mandolina | Marc Vila, bateria elèctrica, kalimba, kora, cajón i percussió. Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: a les 17.30 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 281

Sessions: 29 de gener i 19 de novembre

29


Els pastors músics Taller per conèixer els instruments tradicionals de les dates de Nadal, amb visita al pessebre musical del Museu i la construcció d’un instrument. 23 de desembre 2017

Espai: Sala d’Interactius del Museu de la Música Horari: de 10h a 13.30 h Durada aproximada: 3h i 30 minuts Preu: 10€ Assistents: 26

Les descobertes de l’Orsina Joc de pistes per descobrir els secrets del Museu de la Música amb l’ajuda de l’Orsina. Activitat inclosa al programa d’activitats familiars de L’Auditori. 28 de desembre 2017

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Horari: a les 17 h Durada aproximada: 50 minuts Preu: 5€ Assistents: 54

Total d’assistents a les activitats familiars: 913

TALLERS PER A GRUPS D’ADULTS Taller d’aproximació pràctica a les percussions de Corea A càrrec de Keith Howard Espai: Sala d’interactius del Museu de la Música Horari: 1 de novembre, d’11 h a 13 h Preu: 10€ Assistents: 22

30


3.e. Conferències, jornades i congressos Resseguint Granados: diversos fons, un gran llegat Conferència i visita a l’Espai de Documentació i Recerca (EDR) A càrrec de Marisa Ruiz, cap de col·leccions i documentació del Museu de la Música Activitat inclosa en el cicle ‘Art i Història als Museus de Barcelona’

Horari: Dimarts 7 d’abril 2017, a les 18 h Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Preu: 12 € Durada aproximada: 90 minuts Assistents: 27

Els instruments musicals, en estudi Cicle de conferències al voltant de les col·leccions del Museu En coproducció amb l’ESMUC i en col·laboració amb Societat Catalana de Musicologia

Horari: Dijous a les 18 h Espai: Sala de Teclats Preu: 6 € sessió / 25 € cicle sencer Durada aproximada: 90 minuts Assistents: 159 Sessions: 19 octubre 2017: De les golfes al Museu. L’adquisició recent d’un conjunt de fagots

barrocs. A càrrec de Marisa Ruiz Magaldi, Cap de Col·leccions i Documentació del Museu de la Música i Pep Borràs, Director de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

26 octubre 2017: Les campanes dissenyades per Gaudí a la Sagrada Família. A càrrec de Galdric Santana, Dr. Arquitecte, músic i constructor d’instruments musicals

9 novembre 2017: L’Oval i el Hang. Un viatge de l’acústic al digital. A càrrec de Ravid Goldschmidt

16 novembre 2017: La flauta Prónomo. Un nou instrument, un nou llenguatge, un nou

pensament. A càrrec de Julián Elvira 31


30 novembre 2017: L’orgue de maneta Evans-Jeandel i el rellotge musical de Ferran VII. A càrrec de Joaquim Rabaseda, Doctor en Musicologia i Manel Barcons, Conservador del Museu de la Música 14 de desembre 2017: Visita al taller de construcció d’instruments d’arc Xavier Vidal i Roca, Luthier (2 grups)

Simposi internacional de música coreana ‘New trends on research and performance’. Coproducció del simposi sobre noves tendències en investigació i interpretació sobre música coreana organitzat per l’ESMUC en ocasió de l’exposició ‘Eolssigu! Els sons de Corea’. Dijous, 2 de novembre 2017, de 9.30 h a 18 h

Espai: Aula de Cor ESMUC Preu: Accés lliure iN MUSEU. Visita l’interior dels Museus Dissabte, 2 de desembre 2017, de 10 h a 20 h

Preu: Accés lliure Assistents: 233

La Nit dels Museus Dissabte, 20 de maig 2017 Portes obertes, de 19 h a 1 h ‘Creació & Museus 2017’, de 20 a 22.30h Dues propostes de circ i música: Suite en circ sostingut amb orgue discontinu, op.532, amb Andrea Antico, Diego Ortiz i Pablo Bruna, interpretada per l’organista Txema Riera. Malabars i guitarres, amb Ramiro Vergaz (malabarista), Cesc Adroher (guitarra) i Joan Motera (contrabaix).

Assistents: 720

32


Tens 3 motius per tocar Granados Proposta participativa per aprendre a tocar tres passatges característics de l’obra d’Enric Granados al piano en paral·lel a l’exposioció ‘Granados, de París a Goya’.

Espai: Vestíbul del Museu Preu: Accés lliure Sessions especials amb monitor durant les festes de La Mercè: 24 de setembre, de 10:30 a 14h i de 16:30 a 18:30h 25 de setembre, de 10:30 a 14h

3.f. Centre de Documentació i Biblioteca 6203 consultes totals a l’Espai de Documentació i Recerca (EDR): ·

466 consultes ateses pel personal del Museu (un 23% menys que el 2016).

·

5737 consultes en línia als catàlegs d’instruments, obra d’art i objectes, d’arxiu i biblioteca (augment del 241% respecte del 2016).

Consultes ateses: distribució per tipus d’accés

33


Consultes ateses: distribuciĂł per material consultat

Consultes en lĂ­nia: distribuciĂł per material consultat

34


3.g. Comunicació Des del mes de juliol 2017, el Museu ha incorporat al seu equip un responsable de comunicació per cobrir les tasques pròpies d’aquest departament. Les accions dutes a terme han estat:

Materials de difusió · Agendes amb la programació de la temporada: Febrer 2017 - Agost 2017: 8.000 exemplars Setembre 2017 - Gener 2018: 8.000 exemplars · Díptic Cicle de la Música del Museu Temporada 2016-2017: 7.500 exemplars Temporada 2017-2018: 7.500 exemplars · Flyer Estiu al Museu 2017: 300 exemplars · Flyer “Temps de corals i oratoris”: 2.000 exemplars · Postal exposició “Granados, de París a Goya”: 15.000 exemplars · Punt de llibre exposició “Granados, de París a Goya”: 10.000 exemplars · Postal exposició “Eolssigu! Els sons de Corea”: 6.000 exemplars · Plànol-guia Museu (4 idiomes): 3.200 exemplars

Campanyes publicitàries Carrer · banderoles exposició “Granados, de París a Goya” (setembre 2017) · cartells botiga exposició “Granados, de París a Goya” (setembre 2017) · cartells botiga exposició “Eolssigu! Els sons de Corea” (novembre 2017) · lona façana edifici Museu (agost 2017) · vinil “Granados, de París a Goya” Sala 1 L’Auditori · cartells mensuals al vestíbul del Museu 35


· cartells mensuals a les taquilles de L’Auditori. Revistes · Desobrir Catalunya - 1 inserció ½ pàgina (novembre 2017) · Sàpiens - 1 inserció ⅓pàgina (desembre 2017) · L’Avenç - inserció ½ pàgina (novembre 2017) Butlletins digitals externs: difusió de les activitats del Museu a les bases de dades de tercers: · Descobrir Catalunya · Sàpiens · TresC Turisme · Flyer Infocity: 15.000 unitats/mes · Mapas BCN: 100.000 unitats/any · Barcelona Card · Visit Barcelona

Butlletins digitals Enviament de dos butlletins mensuals a la base de dades del Museu amb 5.600 contactes.

Programes de mà Elaboració i impressió dels programes de mà dels concerts celebrats al Museu. David Xirgu & Lluís Vidal duet: 150 exemplars Àlex Garrobé interpreta Sor: 120 exemplars A la conquesta de Londres: el triomf del pianoforte: 100 exemplars Pep Ventura, el cant de la tenora: 125 exemplars Juan de la Rubia: Antonio Cabezón: 500 exemplars La nuit d’octobre: 300 exemplars Pascal Comelade i el pianet Michelsone: 100 exemplars Les descobertes de L’Orsina: 500 exemplars

36


Pàgina web Des del mes de març el Museu disposa d’una nova pàgina web renovada. Les següents dades comprenen les dates març-desembre 2017. Usuaris: 34.540 Sessions: 47.879 (87,39% català, 10,20% castellà, 2,41% anglès) Nombre de pàgines visualitzades: 146.620 Pàgines per sessió: 3,06 Percentatge de rebot: 39,58% Visitant nou: 28,9% Visitant recurrent: 71,1% Publicacions al blog del web: 22 posts El Museu de la Música té visibilitat també a la pàgina web de L’Auditori, i presència en algunes newsletters enviades a la base de dades de L’Auditori.

3.h. Presència als mitjans / premsa Número d’aparicions (premsa escrita, tv, ràdio i online): 375 impactes El servei de recollida ens dóna una suma d’audiències de 69.201.547 i un valor econòmic de 908.668€ Notes de premsa: 8 Rodes de premsa: 3

3.i. Publicacions ·

CD Miquel Llobet a càrrec de Stefano Grondona (Edita Museu de la Música).

·

Enregistrament CD Antonio de Cabezón a càrrec de Juan de la Rubia amb el claviorgue Hauslaib (Edita Pep Gorgori).

·

Projecte d’enregistrament de l’obra completa per a guitarra de Miquel Llobet, a càrrec de Xavier Díaz-Latorre i Àlex Garrobé.

·

Treballs de preparació d’un llibre electrònic sobre el piano de taula Zumpe & Buntebart

·

Llibre-catàleg de l’exposició Eolssigu! Els sons de Corea

37


·

Edició del catàleg de l’exposició ‘Granados, de París a Goya’ (L’Avenç)

3.j. Accessibilitat i inclusió Els Museu de la Música participa en el projecte Apropa Cultura. Totes les activitats educatives que ofereix el Museu (veure apartat 3c) s’ofereixen a grups de persones en risc d’exclusió social, amb l’objectiu d’acostar la música i l’experimentació amb els instruments.

Total grups Apropa Cultura: 77 Total de participants Apropa Cultura: 1038

El Museu també participa en els grups de treball “Museus i accessibilitat”, un grup de professionals de museus, creat al maig de 2003, amb l’objectiu de la voluntat de compartir coneixements, recursos, plantejar dubtes, impulsar estratègies comunes, sensibilitzar i treballar en xarxa sobre temes d’accessibilitat. http://museusiaccessibilitat.blogspot.com.es

3.k. Públics Tipus de públics del Museu: Públic general Públic familiar Públic escolar Públic especialitzat i/o universitari

3.l. Usuaris Els usuaris del Museu durant l’any 2017 han estat: Visites al Museu (inclou exposicions permanent i temporals): 34.410 Visites a les exposicions: 15.797

38


Assistents a les activitats: Públic general: 6.123 Públic familiar: 887 Públic escolar: 15.636 Públic especialitzat i/o universitari: 1.548

Visitants per tipus d’entrada: Entrada general: 19.708 Entrada reduïda: 1.694 Entrada gratuïta: 5.111 Entrada accés lliure: 7.897

39


4. COL·LABORACIONS I RELACIONS EXTERNES

4.a. Xarxes Número d’usuaris de les xarxes principals del Museu: Facebook: 4147 (3511 el 2016) Twitter: 3951 (3358 el 2016) Youtube: 243 seguidors (168 el 2016) i 53.100 visualitzacions (en total) Instagram: 2278 seguidors (1722 seguidors el 2016)

Número de publicacions a les xarxes principals del Museu: Facebook: 429 posts Twitter: 2083 tuits Youtube: 7 vídeos Instagram: 2393 posts

Concursos: Viquipèdia: creació d’articles d’instruments de Corea Instagram: #OrsinaMuseu, #Bibliomuseu

Altres projectes: Instagram: #fragmentsmusicals Storify: creació de 5 reculls sobre L’Orfeó de Monteverdi, Enric Granados, Bicentenari Antonio de Torres i MuseumWeek 2017 Viquipèdia: 28 articles creats, 12 articles modificats

40


4.b. Convenis i acords IBERAMERIK CONCERT - Celebració del 13è Certamen Internacional de Guitarra de Barcelona. CONSERVATORI DEL LICEU - Participació en el cicle ‘Silenci, fem música’ amb instruments del Museu. INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA I MNAC- Cicle de conferències “Art i Història als Museus de Barcelona”. ASSOCIACIÓ PER LA MÚSICA D’ORGUE DE CABRERA - Intercanvi de prestacions d’interès mutu. ASSOCIACIÓ BIDÓ DE NOU BARRIS - Projecte “Creació & Museus 2017” La Nit dels Museus 20 de maig. FUNDACIÓN LA FONTANA - Desenvolupament d’activitats culturals conjuntes, particularment al Museu (Exposició ‘Eolssigu! Els sons de Corea’) NATIONAL GUGAK CENTER - Difusió de la cultura coreana, instruments i altres col·laboracions amb el Museu. NUBILUM S.L. - Serveis de descripció de fons d’arxiu al Museu. LUCA GUGLIELMI - Producció d’enregistrament audiovisual amb el clavicèmbal Christian Zell del Museu. GERHARD GRENZING S.A. - Construcció i difusió d’instrument inspirat en el claviorgue Hauslaib del Museu. ASSOCIACIÓ MUSICAL DE MESTRES DIRECTORS - Col·laboració en l’edició i digitalització de partitures. ORGANISME AUTÒNOM LOCAL DE PATRIMONI VÍCTOR BALAGUER - Conveni amb la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. GOOGLE IRELAND LIMITED - Allotjament de contingut del Museu al Cultural Institute de Google (Exposició ‘Granados, de París a Goya’) JOAQUIM RABASEDA MATAS - Còpia, revisió i preparació de material i obres “Simfonia Ibèrica” Joan Manén.

41


4.c. Projectes en col·laboració Festival Bachcelona / Marimbach Dijous, 20 de juliol, a les 19h La música i la polifonia del cèlebre compositor alemany a través del so de la marimba, en una combinació inèdita i suggerent a càrrec de Koen Plaetnik.

Espai: Sala de Teclats Preu: 8€ Durada aproximada: 60 minuts Assistents: 69

Festival Bachcelona / Bachejant pel Museu amb Joan Vives Diumenge, 23 de juliol, a les 11h Descobrim els vincles de Johann Sebastian Bach amb la col·lecció del Museu de la mà del músic i divulgador Joan Vives i amb il·lustracions musicals de la clavecinista Mireia Ruiz

Espai: Sala de Teclats Preu: 8€ Durada aproximada: 60 minuts Assistents: 40

XIV Certamen Internacional de guitarra Miquel Llobet El Museu de la Música acull les proves classificatòries i semifinals del certamen que porta a la nostra ciutat guitarristes d’arreu del món.

Espai: Sala de Teclats del Museu de la Música Preu: Accés lliure Assistents: 59 Sessions: 2 de novembre: Presentació, sorteig i proves classificatòries 3 de novembre: Proves semifinals 5 de novembre: Final i lliurament de premis a la sala 2 Oriol Martorell de L’Auditori.

42


48H OPEN HOUSE Barcelona Visites arquitectòniques a L’Auditori, el Museu de la Música i les sales de concerts.

Assistents: 147 Sessions: 21 i 22 d’octubre

Temps de corals i oratoris Del 20 de setembre del 2017 al 14 de gener de 2018 Itinerari per la col·lecció permanent vinculat a l’exposició temporal Imatges per creure.

Catòlics i protestants a Europa i Barcelona, segles XVI - XVIII del Museu d’Història de Barcelona, a partir d’instruments destacats dels temps de les corals luteranes i dels oratoris de la Contrareforma catòlica. L’entrada del Museu permet visitar aquesta exposició amb entrada reduïda.

FESTIVAL LIFE VICTORIA 2017

Univers Granados 24 de setembre, a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrprets: Guillermina Gallardo, mezzosoprano | Carmen Santamaría, piano Programa: Cançons d’Enric Granados i altres autors Preu: Accés lliure Assistents: 86

Concert final dels participants a les màster classes de Sholto Kynoch a l’ESMUC 25 de setembre, a les 12 h. Sala de Teclats del Museu de la Música

Intèrpret: Sholto Kynoch, piano Preu: Accés lliure Assistents: 77

4.d. Participacions JORNADA CLEMENTI. Presentació de l’Associació Muzio Clementi de Barcelona 23 de novembre de 2017 Institut d’Estudis Catalans i Museu de la Música 43


La Societat Catalana de Musicologia, juntament amb l’Associació Muzio Clementi de Barcelona i la col·laboració del Museu de la Música, organitza la JORNADA CLEMENTI, dedicada al compositor, pianista, editor i fabricant de pianos italià. Es tracta d’una jornada de conferències i audicions entorn d’aquest músic tan polifacètic en la que, a més, es presentarà la recentment creada Associació Muzio Clementi de Barcelona. Hi participaran, entre altres, Marina Rodríguez Brià, Luca Chiantore i Jaume Ayats.

Museu: institució col·laboradora GDRI « Musique, immigration et aménagement urbain dans les métropoles Internationales » [MIAMI] del CNRS francès, estudia processos socials que intervenen en la fabricació del “so de la ciutat” i les polítiques d'urbanisme lligades a la immigració. Compta amb la participació de Jaume Ayats (Barcelona), Philip Bohlman (Chicago), Amanda Brandellero (Rotterdam), Birgit Ellinghaus (Colònia), Claire Guiu (Nantes), Robert Kloostermann (AISSR, Amsterdam), Aitzpea Leizaola (Donostia), Carlos Sandroni (Recife), Martin Stokes (Londres), Raimund Vogels (Hildesheim).

Participació com a oients: Congrés CIMCIM Basilea. 22-23 febrer 2017 XV Reunió Tècnica del CRAC. 27-28 novembre 2017

4.e. Relacions institucionals Museu del Disseny David Bowie is Els visitants de David Bowie is van gaudir d’entrada gratuïta al Museu de la Música, i els visitants del Museu de la Música van obtenir un 50% de descompte en l’entrada del Museu del Disseny. Visitants: 162

44


5. ORGANITZACIÓ

5.a. Recursos humans El Museu de la Música està compost pel següent equip: Director: Jaume Ayats Cap de Projectes i Programes: Clara Sen Coordinació tècnica de Projectes i Programes: Imma Cuscó Cap de Col·leccions i Documentació: Marisa Ruiz Conservació i Restauració: Manel Barcons i Esther Fernández Activitats Educatives: Eulàlia Vilardell Responsable de Comunicació: Glòria Labèrnia Documentalista, Biblioteca i Xarxes socials: Sara Guasteví

5.b. Memòria econòmica INGRESSOS I DESPESES 2017 (Informació provisional) Total Ingressos: 122.741,61 € Taquillatge: 59.445,55 € Subvencions: 59.046,38 € Altres ingressos: 4.249,68 €

Total Despesa d’Explotació: -1.443.486,05 €

Resultat d’Explotació (Ingressos + Aportació Consorci de l’Auditori i l’Orquestra Despeses estructurals i d’activitat): -1.320.744,44 €

Total Despeses estructurals: -1.167.100,22 € Retribució del personal: -462.508,00 € 45


Despeses generals i repercutides: -610.800,70 e Col·leccions i Patrimoni: -93.791,52 €

Despeses d’Activitat: -276.385,83 € Programes Públics: -104.900,00 € Activitats interdepartamentals: -171.485,83 €

5.c. Obres i manteniment / Infraestructures Encàrrec de projecte bàsic per a la renovació de l’enllumenat del Museu a l’empresa Anoche Iluminación Arquitectónica.

5.d. Lloguer d’espais Al llarg del 2017 no s’ha dut a terme cap lloguer d’espai del Museu.

5.e. Patrocini Al llarg del 2017 no hem aconseguit cap acord de patrocini.

46


6. RESUM D’INDICADORS Dies d’obertura a l’any: 354 Ingressos per vendes: 41.564,50€ Número de visitants únics al Museu: 34.398 Número de visitants a les Exposicions: 15.654 Número de participants a les activitats: 24.194 Visitants en grup: 18.632* Número de visites guiades: 7.579* *Xifres aproximades Total públic escolar: 15.636 Activitats públic general: 26 activitats i 176 sessions Activitats públic familiars: 4 activitats i 20 sessions Activitats públic escolar: 25 activitats i 193 sessions Activitats públic especialitzat i/o universitari: 7 activitats i 48 sessions Total: 62 activitats i 937 sessions, amb un total de 24.194 assistents.

47


48


49

Profile for Museu de la Música de Barcelona

2017 Memòria del Museu de la Música de Barcelona  

2017 Memòria del Museu de la Música de Barcelona  

Advertisement