Page 1

Onderweg naar tien jaar Museum Plus Bus

Jaarverslag 2015-2017


Een cultureel en sociaal dagje uit met groot effect “Ik was zó lang niet meer op stap geweest. Maar zie je wel, ik kan het nog!” Deelnemer, 95 jaar

Jaarverslag 2015-2017

Elke werkdag rijdt er een bus vol enthousiaste senioren door Nederland op weg naar een museum. Het is de Museum Plus Bus. De afgelopen tien jaar stapten ruim 130.000 mensen in die te oud of te kwetsbaar zijn om zelfstandig naar het museum te gaan. Ze genoten van het culturele en sociale dagje uit. Ze maakten kennis met kunst en cultuur, maar ook met elkaar.

2


In 2018 viert de Museum Plus Bus haar tienjarig bestaan. Het initiatief, dat niet kan bestaan zonder de financiële steun van de BankGiro Loterij, is in die jaren steeds soepeler en profes­ sioneler gaan draaien. De afgelopen drie jaar getuigen daarvan. Er kwamen nieuwe, comfortabele bussen. We verwelkomden vier deelnemende musea en deden onderzoek naar de effecten van een museumdag op de senioren. Dit verslag over de jaren 2015-2017 handelt daarover. In het eerste deel leest u over het ontstaan van de Museum Plus Bus en over het belang ervan voor senioren en deelnemende musea. In het tweede deel noemen we enkele zaken die specifiek in de afgelopen drie jaar speelden. Zoals de studie waaruit blijkt dat de impact van het dagje uit groot is: “Ik was zó lang niet meer op stap geweest. Maar zie je wel, ik kan het nog!” (een deelneemster van 95)

Jaarverslag 2015-2017

3


Jaarverslag 2015-2017

4


Uniek initiatief De Museum Plus Bus begon in 2008 als een initiatief van zeven musea: Cobra Museum voor Moderne Kunst, Hermitage Amsterdam, Joods Historisch Museum, Kröller-Müller Museum, Mauritshuis, Rijksmuseum en Van Gogh Museum. De directeuren misten onder het publiek in hun musea de minder mobiele senioren en wilden daar verandering in brengen. Kunstbeleving is immers onmisbaar voor mensen van álle leeftijden. Dankzij een financiële bijdrage van de BankGiro Loterij kon de Museum Plus Bus in 2008 gaan rijden. Dat maakte indruk. Vanaf het allereerste begin waren senioren enthousiast en keken andere musea belangstellend toe. Vier jaar later sloten vijf musea zich op ons verzoek aan: Gemeentemuseum Den Haag, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Museum TwentseWelle in Enschede, Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en Museum Het Valkhof in Nijmegen. Het gevarieerde aanbod en de landelijke spreiding speelden bij onze keuze een belangrijke rol.

Jaarverslag 2015-2017

“Het is lang geleden dat ik op deze ontspannen manier een museum kon bezoeken” Deelnemer, 77 jaar

Daarmee is de groei van het aantal deelnemende musea nog niet tot stilstand gekomen, zoals u verderop in dit verslag zult zien. De Museum Plus Bus blijft een geliefd en ook uniek initiatief. Internationale belangstelling is er zeker, maar leidde nog niet tot navolging. “We kunnen niet wachten tot er mooie zusterprojecten ontstaan in het buitenland”, aldus Paul Mosterd, voorzitter van stichting Museum Plus Bus, tijdens een internationale bijeenkomst over culturele instituten en sociaal engagement in Rusland.

5


Grote behoefte De Museum Plus Bus voorziet in een grote behoefte. Nederland vergrijst snel. In 2015 telde ons land 3 miljoen 65-plussers. In 2025 zal dat aantal gestegen zijn tot 3,6 miljoen, zo verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook de groep kwetsbare ouderen neemt komende jaren sterk toe; naar verwachting zijn het er in 2025 ongeveer 1 miljoen. Zij lopen extra risico met hun gezondheid, vereen­zamen sneller en hebben een grotere kans op overlijden. Het ouderenbeleid van nu is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid. Ouderen moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, eventueel met steun van mantelzorgers en professionele hulp. De kwetsbaarheid krijgt minder vat op hen als ze actief blijven. Wie bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doet of deelneemt aan (laagdrempelige) activiteiten, vermindert de kans op eenzaamheid en sociaal isolement, zo blijkt uit onderzoek. De Museum Plus Bus levert daar een bijdrage aan. Terwijl de deelname aan culturele activiteiten afneemt naarmate mensen ouder worden, willen wij kunst en cultureel erfgoed juist bereik­baar en toegankelijk houden voor kwetsbare senioren in Nederland. Dat slaat aan, al tien jaar. De vraag neemt alleen maar toe.

Jaarverslag 2015-2017

6


Sociaal bindmiddel Zijn er voor deze doelgroep dan geen andere manieren om naar een museum te gaan? Zo moeilijk hoeft dat toch niet te zijn? Uit onderzoek blijkt het tegendeel. Senioren die met de Museum Plus Bus op stap gaan, zeggen dat ze – bijvoorbeeld – hun kinderen niet voor zo’n uitje durven te vragen. Die hebben het immers druk met hun eigen leven. De ouderen willen niemand tot last zijn, zeker hun eigen kinderen niet. Ze brengen het onder­werp niet ter sprake. Dat is jammer, want daardoor lopen ze veel moois mis. Niet alleen in het museum, maar ook onderweg daarnaartoe. De busrit blijkt een essentieel onderdeel van het culturele dagje uit, en is voor sommigen zelf het hoogtepunt: eindelijk weer eens de stad uit, eindelijk weer eens op de snelweg! Zelfs een file kan interessant zijn. En wat er onderweg allemaal voorbijschiet. “De Arena had ik nog nooit met eigen ogen gezien, maar nu wel”, glunderde een deelnemer. Voor menigeen voedt de dag ook het zelfvertrouwen. Het contact met anderen draagt daar zeker aan bij. Op de eigen kamer kunnen mensen makkelijk vereenzamen, in de bus zitten ze altijd naast iemand anders. Samen op stap en samen naar kunst kijken bevordert zo de sociale cohesie. Cultuur functioneert als sociaal bindmiddel. Los daarvan kan cultuur ook bijdragen aan de geluksbeleving van de individuele bezoeker en de geestelijke ontwikkeling stimuleren. Jaarverslag 2015-2017

7


Speciale aanpak Hoe ziet zo’n museumdag eruit? De Museum Plus Bus rijdt alleen voor groepen senioren, van minimaal 30 en maximaal 45 personen. Een professionele gastheer of gastvrouw van Uitzendbureau 65plus heet de groep welkom in de bus en leidt de dag in goede banen. “Het is de bedoeling dat we het op zo’n dag fijn, leuk en gezellig hebben met elkaar, en dat lukt ook altijd”, zegt een van de gastvrouwen. “Ik zie de mensen genieten.” Bij aankomst in het museum om 11.00 uur is er koffie of thee. Rondleiders halen de groep vervolgens op voor een speciaal op de doelgroep afgestemde rondleiding door het museum. “Bij deze doelgroep heb ik wel een wat andere aanpak”, zegt een rondleidster in het Van Gogh Museum. “Ik probeer nog iets meer naar hun eigen verhalen te luisteren, bijvoorbeeld als we staan te kijken naar de Aardappeleters. De armoede op dat schilderij herkennen ouderen vaak heel goed.”

Aantal rondleidingen

2.415 In drie jaar tijd

Jaarverslag 2015-2017

“Heerlijke koffie met koek en de lunch was ook goed. Het weer was mooi. Voor alles vandaag een dikke 10 ” Deelnemer, 69 jaar

De rondleiding duurt een uur. Daarna is er tijd om de indrukken met elkaar te delen tijdens de lunch, waarna mensen ook nog even tijd krijgen om zelfstandig door het museum te gaan. Om 15.00 uur brengt de Museum Plus Bus de groep weer thuis. De volledig verzorgde dag kost de deelnemers geen cent; alleen de lunch in het museum is voor eigen rekening. Eenmaal thuis kijkt de ene deelnemer vooral tevreden terug op het bezoek aan het museum, en misschien wel dat ene kunstwerk waarmee hij nu eindelijk eens oog in oog stond. De andere deelnemer geniet vooral na van de busreis of het lekker met elkaar op stap zijn. En alle deelnemers samen maakten nieuwe herinneringen, die ze kunnen delen met anderen, met vrienden of familie. Heel waardevol. 8


Duizend bochten Ook voor de deelnemende musea betekent de Museum Plus Bus veel. Net als andere culturele organisaties in Nederland willen zij graag hun drempels voor ouderen verlagen. In de praktijk blijkt dat nogal lastig. Vaak is vervoer een groot struikelblok. Dat probleem is met de Museum Plus Bus verholpen, zegt Moncef Beekhof, manager Marketing en communicatie bij het Joods Cultureel Kwartier en bestuurslid van stichting Museum Plus Bus. Moncef Beekhof: “Mensen worden steeds ouder en daardoor ook steeds kwetsbaarder. Het is onze taak als museum om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Daar horen deelnemers van de Museum Plus Bus zeker bij. Zonder Museum Plus Bus zouden we ons in duizend bochten moeten wringen om deze groep te bereiken. We hebben daar de mankracht en kennis niet voor en we kunnen het vervoer niet leveren.” Bovendien geniet het museum volop van de mensen die uit de Museum Plus Bus komen, stelt Moncef. “Het zijn bezoekers die er zin in hebben en die heel positief reageren. De rondleiders vinden het leuk om zich met deze groep bezig te houden en de mensen in het café heetten ze graag van harte welkom. Een bezoek van de Museum Plus Bus is altijd weer een feestje.”

Jaarverslag 2015-2017

9


Jaarverslag 2015-2017

10


2015-2017: Ruim 800 ritten en andere cijfers In de afgelopen drie jaar maakte de Museum Plus Bus ruim 30.000 senioren blij met een uitstapje. In totaal trok de bus er 805 keer op uit. In 2015 lag het aantal ritten (211) lager dan het gemiddelde. Oorzaak daarvan was dat de nieuwe bus, die we leasen van busmaatschappij Connexxion Tours, niet bleek te voldoen aan de vooraf geformuleerde eisen. Rollators en andere hulpstukken pasten niet onderin, en ook op andere fronten bleek de bus onpraktisch.

9,2

Connexxion Tours erkende de fouten en zorgde in 2016 voor een andere bus. We konden in dat jaar zelfs extra ritten organiseren (311). De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was in dat jaar 79. In 2015 en 2017 lag de gemiddelde leeftijd iets lager, respectievelijk 76 en 77. In 2017 reed de Museum Plus Bus 283 keer uit.

Beste museumbezoek Van Gogh Museum

8 ,9 Lekkerste lunch

Cobra Museum voor Moderne Kunst

2017

Jaarverslag 2015-2017

Net als in andere jaren scoorde het Van Gogh Museum in 2017 het hoogst wat betreft museumbezoek (9,2), zo blijkt uit steekproeven. Op andere onderdelen waardeerden de deelnemers overige musea met hoge cijfers. Zo zorgde in hun ogen het KrĂśller-MĂźller Museum voor de beste rondleiding (9,2) en serveerde het Cobra Museum voor Moderne Kunst de lekkerste lunch (8,9).

11


2015-2017: Veel media-aandacht De ritten van de Museum Plus Bus trokken geregeld de aandacht in de media, niet alleen lokaal, ook landelijk. Zo besteedde De Telegraaf aandacht aan de nieuwe bus, zoomde BN/De Stem in op de ervaringen van de senioren tijdens een museumdag en beschreef het Noordhollands Dagblad hoe vroeg de deelnemers moesten opstaan om zich in te schrijven. Bijna zeventig kranten (met een totale oplage van ongeveer 4 miljoen) schreven over de Museum Plus Bus. Ook de televisie liet zich niet onbetuigd. Koffietijd liet in februari 2015 voorzitter Paul Mosterd aan het woord en besteedde in september 2016 opnieuw aandacht aan de Museum Plus Bus: een filmploeg volgde het echtpaar Strick tijdens een bezoek in de Hermitage Amsterdam. Dat was een grote wens sinds ze in 1980 de Hermitage in Sint-Petersburg hadden bezocht, maar zelfstandig konden ze die niet in vervulling laten gaan. In februari 2017 was de Museum Plus Bus een onderwerp in RTL Live.

Jaarverslag 2015-17

12


2015: Minimumleeftijd omhoog

2016: Korte filmpjes

In 2015 besloten we om de minimale leeftijd van de deelnemers te verhogen van 65 naar 70. Door die maatregel bereikt de Museum Plus Bus vooral de meer kwetsbare ouderen voor wie een cultureel uitstapje echt een uitzondering is op het alledaagse leven. De selectieprocedure is dus strenger, maar ook rechtvaardiger dan voorheen.

In 2016 lieten we een paar korte filmpjes (voor onder meer de website) maken over senioren uit Tilburg die met de Museum Plus Bus naar het Openlucht Museum in Arnhem gingen. De bewoners van woonzorgcentrum Joannes Zwijsen zijn blij dat ze eens op stap kunnen. Normaal gesproken komt dat er niet meer van. “Naar buiten? Nee, dat dat gaat niet meer”, moet meneer Van der Zande erkennen. “Honderd meter, dan sta ik stil.”

Uiteraard is er nog altijd ruimte voor kwetsbare mensen jonger dan 70 jaar. Maar dan moet er wel een legitieme reden zijn waarom zij niet meer zelfstandig een museum kunnen, die bijvoorbeeld te maken heeft met lichamelijke of geestelijke conditie en sociale of financiële kwetsbaarheid. Zo blijft deelname mogelijk voor senioren die het meest baat hebben bij het culturele uitstapje.

“Op deze wijze komen ze nog eens uit hun isolement en op een goede cultureel verantwoorde manier.” Deelnemer, 81 jaar

Jaarverslag 2015-17

Dat geldt ook voor veel andere deelnemers. “Ik kom nu nergens meer”, zegt mevrouw Schilders. “Je wil wel, maar ’t gaat niet. Dat is het ergste.” Maar als het dan wel een keer gebeurt, zoals tijdens het uitje naar Arnhem, is er ook meteen sprake van een grote verandering, constateert mevrouw Verhoeven. “Mensen die hier in elkaar gedoken, stil, chagrijnig zitten te kijken, zag ik nu ineens lachen.” 13


2016: Opzet onderzoek Elke keer opnieuw blijkt dat een dagje uit met de Museum Plus Bus een enorme impact heeft op de deelnemende senioren. Om daar nog beter beeld van te krijgen, lieten we in 2016 een impactmeting verrichten. Avance Impact voerde het onderzoek uit, in samenwerking met medewerkers van de Museum Plus Bus. We wilden weten in hoeverre de Museum Plus Bus de doelgroep bereikt. En ook: welke verwachtingen deelnemers vooraf hebben, en of die tijdens de excursie ook uitkomen. Tenslotte wilden we meer te weten komen over de effecten van het dagje uit. Van de 30 groepen die in de vroege zomer van 2016 met de Museum Plus Bus meegingen, wilden er 26 meewerken aan het onderzoek. De groepen kwamen zowel uit de stad als van het platteland. In totaal waren er 485 respondenten. Zij kregen het verzoek om voor het uitje een korte vragenlijst in te vullen. Enkele dagen na het museumbezoek belden de onderzoekers met 89 willekeurig geselecteerde deelnemers voor meer informatie over hun profiel, hun ervaringen en de effecten op korte termijn. Bij 9 deelnemers namen zij later ook diepte-interviews af. Tenslotte belden de onderzoekers drie maanden na het uitje met de eerder geselecteerde deelnemers voor een vervolginterview: van de 89 deden daar 70 aan mee.

Situatie doelgroep

77% heeft te maken met ĂŠĂŠn of meerdere kwetsbaarheidscriteria

2017

Jaarverslag 2015-17

14


2017: Uitkomsten onderzoek Uit het onderzoek – dat we in 2017 publiceerden – blijkt dat deelnemers zeer tevreden zijn over de Museum Plus Bus. Het programma scoort gemiddeld erg hoog: 4,5 op de schaal van 1 tot 5. Niet alleen het museum zelf, ook de rondleiding en de busrit doen het goed bij deelnemers. Het dagje uit voldoet wat dat betreft helemaal aan hun verwachtingen. Het plezier blijkt ook langer te duren dan de dag zelf. Ook drie maanden na dato is er nog sprake van napret. Het museumbezoek blijkt goed aan te sluiten bij de behoeften en belevingswereld van de senioren. De meesten zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur; degenen die vooraf zeiden er weinig affiniteit mee te hebben, geven aan dat hun waardering tijdens de dag is gegroeid. Na afloop zijn de deelnemers van plan vaker een museum te bezoeken. Drie maanden na het uitstapje blijkt 40 procent dat ook daadwerkelijk gedaan te hebben.

Deelnemers gaan mee vanwege: 37% voor de kunst/ geschiedenis

36% om onder de mensen te zijn

17% om eens buiten de deur te komen

73% van de deelnemers zegt dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen in hun leven

63% vindt het museum zelf en de rondleiding het hoogtepunt van de dag

56% was in 2015 niet naar een museum geweest

2016

Senioren voelen zich tijdens het dagje uit even wat minder eenzaam, zo geven ze aan. Helaas is dit gevoel drie maanden na dato weer weggeëbd; het beperkt zich tot de dag zelf. Soms nemen senioren zich wel voor om direct na de dag af te spreken met nieuwe contacten die ze hebben opgedaan. In de praktijk gebeurt dit nauwelijks. Fysieke beperkingen en gezondheid zijn dan toch weer de bepalende factoren.

Beoordeling Deelnemers geven het programma 4,5 uit 5 sterren.

2017

Jaarverslag 2015-17

15


Jaarverslag 2015-2017

16


2017: meer musea Ook andere musea in Nederland volgen de Museum Plus Bus met grote belangstelling. Ze zien niet alleen dat het project de senioren goed doet, maar ook dat het de musea met een nieuwe, groeiende doelgroep in aanraking brengt. Geregeld krijgen wij daarom verzoeken van musea die aansluiting zoeken bij het initiatief dat tien jaar geleden begon met zeven en in 2012 uitgroeide naar twaalf deelnemende organisaties. In 2017 legden we de basis voor verdere uitbreiding, die in het jubileumjaar gerealiseerd wordt. Vier nieuwe musea doen mee: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Drents Museum, het Noordbrabants Museum en het Zuiderzeemuseum. Met de komst van de nieuwe partners is er sprake van een nog betere landelijke spreiding en een diverser aanbod. “Een mooi cadeau in ons tiende jaar” noemt voorzitter Paul Mosterd de uitbreiding. “Het aandeel 70-plussers neemt zo sterk toe dat we als ouderenproject niet achter kunnen blijven. Met het Drents Museum en Het Noordbrabants Museum bereiken we meer ouderen in snel vergrijzende regio’s. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Zuiderzeemuseum laten onze deelnemers op compleet verschillende wijze genieten van het Nederland dat ze kennen van vroeger.”

Jaarverslag 2015-2017

17


2017-2020: De bus rijdt lekker door Het jaar 2017 was een transitiejaar, waarin we op verschillende fronten naar het jubileumjaar toewerkten. Naast de uitbreiding van het aantal deelnemende musea werkten we onder meer aan de vernieuwing van de huisstijl, die zorgt voor een frisse uitstraling en bijdraagt aan een grotere herkenbaarheid. Na een aanbestedingstraject bestelde Connexxion twee nieuwe bussen, de ‘groenste’ touringcarbussen die op dit moment in Nederland rondrijden. De bussen dragen op hun beurt ook weer bij aan een grotere zichtbaarheid. De Museum Plus Bus brengt niet alleen elke werkdag tientallen senioren naar een museum. De bus brengt ook de deelnemende musea het land in, evenals de naam van onze founder, de BankGiro Loterij. Het bezorgt ook hun een grotere naamsbekendheid. De financiële steun van de BankGiro Loterij is onontbeerlijk. In de jaren 2015-2017 gaf de cultuurloterij (met ruim 600.000 deelnemers) elk jaar 500.000 euro voor de Museum Plus Bus. In 2016 verlengde De BankGiro Loterij het cultureel partnerschap en zegde ze haar onmisbare steun toe tot 2021. Waarom? Het is antwoord is even kort als duidelijk. Omdat de Museum Plus Bus “een vaak vergeten doelgroep” bereikt. De onvergetelijke dagjes uit hebben voor deze mensen “een enorme toegevoegde waarde”.

Jaarverslag 2015-2017

“Wij hopen dat ook in de toekomst dit initiatief van de Bank Giro Loterij in stand blijft en wij en met ons vele andere senioren kunnen genieten van prachtige musea in ons land.” Activiteitenbegeleider

Daarvan getuigen ook elke keer weer de vele reacties die ons bereiken. Zo noemde mevrouw Bieze het uitje naar het Van Gogh Museum “echt een hoofdprijs van de BankGiro Loterij”. Meneer Van Engelshoven zag op de terugweg “alleen maar blije gezichten” in de bus. En mevrouw Zuyderduyn hoorde uit de mond van een van de deelnemers: “Als je zegt dat de bus morgen weer voor staat, ben ik de eerste die erin zit.”

18


2015

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken wegens hun leeftijd en/of lichamelijke conditie.

Beoordeling*

Ritten Totaal

‘Als je zegt dat de bus morgen weer voorstaat, ben ik de eerste die erin zit.’

2273

211 in 2015

sinds de oprichting 2008 — 2016

Per week

10

8 in 2014

Locaties en musea

in 2015

‘Een speciaal woord van dank aan de sponsor die deze museumbezoeken voor ouderen mogelijk maakt, de BankGiro Loterij. Hopelijk gaan zij daar nog lang mee door, want het voorziet in een behoefte!’

Lekkerste lunch Hermitage

Hermitage Amsterdam Joods Historisch Museum Rijksmuseum

Otterlo Kröller-Müller Museum

Amstelveen Cobra Museum voor Moderne Kunst

Enschede Museum TwentseWelle

18% 60-69

Den Haag Gemeentemuseum Den Haag

2% (is begeleiding) 50-59

10863

45% 70-79

76

* Gemiddelde uit enquêtes 2015. Steekproefsgewijs afgenomen bij Jaarverslag de deelnemers. 2015-2017

30% 80-89

5% 90+

gemiddelde leeftijd (in 2014 was dit 73 jaar)

De Museum Plus Bus is een Algemeen Nut Beogende Instelling:

9,1

8, 5 Beste kop koffie Rijksmuseum

Aantal deelnemers

7863

Beste rondleiding Kröller Müller Museum

Deelnemer, 78 jaar

Amsterdam Van Gogh Museum

Deelnemer, 81 jaar

Deelnemers

9,2

Arnhem Nederlands Openluchtmuseum

Mauritshuis

Nijmegen Museum Het Valkhof

Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen

Rijdt dankzij de deelnemers van:

86 %

9,1 Van de ondervraagden weet dat de dag gratis aangeboden wordt door de BankGiro Loterij.

Beste museumbezoek Van Gogh Museum

19


2016

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken wegens hun leeftijd en/of lichamelijke conditie.

Beoordeling*

Ritten

“Zijn we er nou nog niet, zijn we er nou nog niet? Dat kinderlijke gevoel had ik. Iedereen was vol verlangen. Het was zo’n blije bus.”

2584

311

sinds de oprichting 2008 — 2016

in 2016

Deelnemers geven het programma 4,5 uit 5 sterren.

Deelnemer, 87 jaar

Deelnemers Aantal deelnemers

“Ik heb in het verleden weinig met kunst te maken gehad, maar er is nu een wereld voor mij opengegaan.”

12.233 81% vrouw

79

Gemiddelde leeftijd (in 2015 was dit 76 jaar)

51% is weduwnaar/weduwe

Amsterdam Van Gogh Museum Hermitage Amsterdam

Deelnemers gaan mee vanwege: 36% om onder de mensen te zijn

17% om eens buiten de deur te komen

73% van de deelnemers zegt dat kunst en cultuur een belangrijke rol spelen in hun leven

63% vindt het museum zelf en de rondleiding het hoogtepunt van de dag

Rijksmuseum

De Museum Plus Bus is een Algemeen Nut Beogende Instelling:

Mobiliteit en kwetsbaarheid Otterlo Kröller-Müller Museum Enschede Museum TwentseWelle

Amstelveen Cobra Museum voor Moderne Kunst Den Haag Gemeentemuseum Den Haag Mauritshuis Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen

56% was in 2015 niet naar een museum geweest

* Gemiddelde uit enquêtes 2016. Steekproefsgewijs afgenomen bij Jaarverslag de deelnemers. 2015-2017

Joods Historisch Museum

Rijdt dankzij de deelnemers van:

64% voelt zich weleens eenzaam

81% is tevreden met zijn/haar sociale leven

Locaties en musea

Interesse in kunst & cultuur

37% voor de kunst/ geschiedenis

Deelnemer, 69 jaar

21% man

Sociale situatie

43% kan zelfstandig niet verder reizen dan eigen dorp of stadsdeel

77% heeft te maken met één of meerdere kwetsbaarheidscriteria Arnhem Nederlands Openluchtmuseum Nijmegen Museum Het Valkhof 98% van de deelnemers zegt na te genieten

20


2017

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die niet meer in staat zijn zelfstandig een museum te bezoeken wegens hun leeftijd en/of lichamelijke conditie.

Beoordeling*

Ritten 2867

283 in 2016

9,2

sinds de oprichting 2008 — 2017

“De ‘oh’s en ah’s’ zijn niet van de lucht. Zonder zorgen mee kunnen doen is uiterst belangrijk. Jezelf kunnen zijn onder gelijken.”

Locaties en musea Amsterdam Van Gogh Museum

“Wat een mooie dag was dat toch vandaag en dat ik dat nog heb mogen meemaken.”

8, 9

Deelnemer, 85 jaar

Hermitage Amsterdam Joods Historisch Museum

Deelnemer, 78 jaar

Deelnemers

Rijksmuseum

Otterlo Kröller-Müller Museum

Amstelveen Cobra Museum voor Moderne Kunst

Enschede Museum TwentseWelle

Aantal deelnemers Den Haag Gemeentemuseum Den Haag

10863 13% 60-69

2% (is begeleiding) 50-59

10863

50% 70-79

77

* Gemiddelde uit enquêtes 2017. Steekproefsgewijs afgenomen bij Jaarverslag de deelnemers. 2015-2017

28% 80-89

6% 90+

gemiddelde leeftijd (in 2016 was dit 79 jaar)

De Museum Plus Bus is een Algemeen Nut Beogende Instelling:

Arnhem Nederlands Openluchtmuseum

Mauritshuis

Nijmegen Museum Het Valkhof

Rotterdam Museum Boijmans Van Beuningen

Rijdt dankzij de deelnemers van:

8 8%

Beste rondleiding Kröller Müller Museum

Van de ondervraagden weet dat de dag gratis aangeboden wordt door de BankGiro Loterij.

Lekkerste lunch Cobra Museum voor Moderne Kunst

8, 5 Beste kop koffie Kröller Müller Museum

9,2

Beste museumbezoek Van Gogh Museum

21


Algemene gegevens Stichting Museum Plus Bus Bedrijfsvoering en besturing De Museum Plus Bus is een stichting waarbij het bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers van de deelnemende musea. Het bestuur bepaalt het beleid en de richting van de Museum Plus Bus en geeft leiding aan het projectbureau. Het projectbureau is onder leiding van de projectcoördinator verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid. Daarnaast stuurt het project­ bureau de gastheren en gastvrouwen aan die via Uitzendbureau 65plus worden aangetrokken. Deelnemende musea Cobra Museum voor Moderne Kunst Gemeentemuseum Den Haag Hermitage Amsterdam Joods Historisch Museum Kröller-Müller Museum Mauritshuis (tot en met 31 dec 2017) Museum Boijmans Van Beuningen Museum Het Valkhof (tot 1 mrt 2017) Nederlands Openluchtmuseum Rijksmuseum TwentseWelle Van Gogh Museum Bestuurssamenstelling 2015-2017 Hermitage Amsterdam De heer P. Mosterd, voorzitter Joods Historisch Museum De heer M. Beekhof, secretaris Kröller-Müller Museum Mevrouw E.M.A. Boelrijk, penningmeester tot 1-8-2016 Nederlands Openluchtmuseum Mevrouw I. Rommens, bestuurslid Rijksmuseum Mevrouw M. Le Coultre, bestuurslid tot 6-9-2016 Mevrouw F.A.M. Jorna, bestuurslid van 1-6-2016 tot 1-11-2016 Mevrouw P.A.M. Kintz, bestuurslid per 1-11-2016 TwentseWelle De heer E. van der Velde, bestuurslid per 1-3-2016

Jaarverslag 2015-2017

Van Gogh Museum Mevrouw M.H.J. de Vet, bestuurslid tot 1-3-2016 De heer G.Y.G. Oskam, penningmeester per 1-8-2016 Projectbureau Museum Plus Bus In de periode 2015-2017 bestond het projectbureau uit Dieuwertje Tromp, projectcoördinator en Sander Machielsen, projectmedewerker. Elise van Schaik ondersteunde diverse korte perioden het projectbureau als projectassistent. Kantoor De Museum Plus Bus houdt kantoor in het Joods Historisch Museum. ANBI Per 1 januari 2011 verkreeg de Museum Plus Bus bij de Belastingdienst de ANBI-status.

Deelnemende groepen

A Cappella (Zorg Thuis) Aan-z Alerimus Amaris De Veste Amsta De Werf ANBO afd. Diemen ANBO afd. Maassluis ANBO afd. Meppel ANBO afd. Zuidplas Antaru Azora Debbeshoek Bangsa Jawa ing Amsterdam Belvedère Berkenhove Bewoners De Borkel stichting Sutfene Bewoners IJdoorn Bewoners Lisidunahof Bewoners seniorenflat Bewoners van verpleeghuis De Bleerinck in Emmen Biezenkreek Bouwlust - Vrederust Cardia Onderwatershof Carint Club de Reizigers/Humanitas CBW Edam Volendam DAG Wittesteijn Dagactiviteiten Stuijvenburgh Dagbehandeling pg en Dagverzorging Oversingel Dagbesteding ouderen LVG Amarant Dagbesteding Wervershove Dagcentrum Velserduin De Boomgaard De Kimme De Lindehoeve Stichting De Zijlen De Pleinen De Stouwe De Zellingen De Zonnebloem afd. Zandvoort Dienstencentrum OBG Dindoa Eikendonk ‘ Sering’ Eureka Otterlo Gemengd Koor Resurrexit Hanzeborg Heelwijk

Huize Mater Misericordiae Icare V en V Coevorden Jaap van Praag KBO afd. Andijk KBO afd. Beek en Donk KBO afd. Holthees KBO afd. Hoorn KBO afd. Krimpen aan den IJssel KBO afd. Lieshout KBO afd. Ravenstein KBO afd. St. Barbara Well KBO afd. Teylingen KBO afd. Ursem KBO afd. Veendam KBO/PCOB afd. Zeist Kleinschalig wonen Landerdpas Liberein Liemerije Maison St. Cyr Marente De Wilbert Miks welzijn en Dienstencentrum Senioren Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland Natuurhof St.Anna Heel Ontmoetingscentrum Dementie Ouderengroepen Haaksbergen Ouderenvereniging de Zonnesteen Ouderenvereniging Vlijmen Dorp Overakker Passaat Passage afd. Dalfsen Passage Emmeloord PCOB afd. ‘s-Gravendeel PCOB afd. Barendrecht/ Heerjansdam PCOB afd. Lemelerveld PCOB afd. Zeewolde PG Team Buitendorpen Pluspunt Leiderdorp Radius Rastergroep Ravenswaerde Rode Kruis afd. Oss RSZK Merefelt Rustenburgersoostbroekers op stap Samen Redzaam Schildervereniging Terpen Tijn Scoop Welzijn Ouderen Senioren De Open Kring PKN Zwolle Seniorenclub Curamus Seniorengroep Dieren Seniorenvereniging BRES

22


Seniorenvereniging Maarheeze SHDH de Janskliniek Sint Anna Klooster Sprengenhof Sranan Bromkie Dyarie St Anna zorggroep Ananz Ouderenzorg St.De Elleboog Steunstee Nieuw-Buinen Stichting Azora locatie de Schuylenburgh Stichting De Welle Nijverdal Stichting Elisabeth locatie De Donk Stichting Vrienden Zorgcentrum Akert Stichting Welzijn Steenderen Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland SWO afd. Spijkenisse SWOB Bodegraven t Dorpshuus Nij-Roon Tante Louise Team IJlst TZWF Thuvine Timpaan Welzijn Ouderenwerk TOPAZ-groep Twentse ouderen Van Ommerenpark Verona Verpleegcentrum Lindestede Verpleeghuis De Bieslandhof Verzorgings-en verpleeghuis Theodotion Verzorgingshuis de Molenkamp Verzorgingshuis Elim Verzorgingshuis Nieuw Clarenberg Verzorgingshuis Wilberthof ViaVie Welzijn Rijssen-Holten Vrienden van de Oase Welzijn Eikendonk Weteringstaete/Hogehuis zwolle Wijksteunpunt Watervliet Wijkvereniging Bohemen-Waldeck-Kijkduin Wilgenburg WonenPlus Woon-Zorgcentrum De Vaste Burcht Woon-Zorgflat Brandsen Woongroep Waalwijk Woonzorgcentra Flevoland locatie De Uiterton Woonzorgcentrum ‘t Hamersveld WoonZorgCentrum De Hazelaar Woonzorgcentrum Floriande

Jaarverslag 2015-2017

Woonzorgcentrum Gravenstate Woonzorgcentrum Mariënbosch Woonzorgcentrum Raffy Woonzorgcentrum Rivierenhof Woonzorgcentrum Vreedenhoff WVO Zorg Vlissingen WZC Steijndeld Zinzia Zorggroep locatie Rumah Kita Zonnebloem afd. Aalsmeer Zonnebloem afd. Abbekerk/de Weere Zonnebloem afd. Almelo-Sluitersveld Zonnebloem afd. Almere Stad Oost Zonnebloem afd. Amstelland Zonnebloem afd. Arnhem Oost Zonnebloem afd. Berlicum/ Middelrode Zonnebloem afd. Best Zonnebloem afd. Beverwijk Zonnebloem afd. De Burggraaf Zonnebloem afd. De Lier Zonnebloem afd. De Lutte Zonnebloem afd. Doesburg Zonnebloem afd. Doorwerth/ Heveadorp/Wolfheze Zonnebloem afd. Eersel/Duizel/ Steensel Zonnebloem afd. Gendt Zonnebloem afd. Goirle Zonnebloem afd. Groot West Zonnebloem afd. Hartebrug/ Lammenschans Zonnebloem afd. Hoorn Zonnebloem afd. Huijbergen Zonnebloem afd. Kessel Zonnebloem afd. Krommenie/ Assendelft Zonnebloem afd. Lievelde Zonnebloem afd. Maarheeze Zonnebloem afd. Montfoort/ Linschoten Zonnebloem afd. Oosterbeek Zonnebloem afd. Oosthoeve-Heuvel Zonnebloem afd. Ottersum/ Milsbeek/Ven-Zel Zonnebloem afd. Paulus Oss Zonnebloem afd. Roosendaal Centrum/West Zonnebloem afd. Roosendaal Zuid Zonnebloem afd. Ruurlo Zonnebloem afd. Schagen Zonnebloem afd. Segbroek

Zonnebloem afd. St.-Maarten Zonnebloem afd. Veenendaal Zonnebloem afd. Waalre Zonnebloem afd. Wesselerbrink Zonnebloem afd. Zaanstreek Zuid Zonnebloem afd.Hoefstraat/ Groeseind Tilburg Zonnebloem afd.Lienden/Maurik Zonnebloemafd. Hollands Noorden Zonnebloen afd. Alphen a.d Rijn/ Ridderveld Zonnehuisgroep Vlaardingen Zorgaccent Wierden Zorgcentrum beek en bos Zorgcentrum de Posten Zorgcentrum Saenden ZorgDat Zorggroep Manna Zorggroep Ter Weel locatie Gasthuis Zorgspecialist Zorgwaard Zusters Franciscanessen Zusters Huize de Berg Zusters van Liefde

50+ Soos 65 + dames Eijsden ANBO afd. Assendelft ANBO afd. Brielle ANBO afd. Gorinchem ANBO afd. Krimpen aan de Lek ANBO afd. VeluwerandMeer ANBO afd. Zaltbommel ANBO afd. Zevenaar B.K.S. 70 plus Meppel BAS Belangenvereniging Hart-Vaatpatienten Bethlehemkerk Bewoners van het Catharinenbergcomplex Bewonerscommissie Ludwighove Boogie Groep Buurtkamers Deurne CMWW Onderbanken Coloriet De Sfinx Contactcirkels De Ontdekking Contactvereniging 60+ Arnhem/ Velp CoornhertCentrum

Cryptisch Café Dagbehandeling Gereia Oldenzaal Damessociëteit Gemert Damesvereniging Melick De Gouden Leeuw Groep De Hoge Weide De Horstenburgh De Kerkeplaats De Meerstede De Ontmoeting de Parelvissers De Prachtige dansers De Windhoek De Zonnebloem afd. Almere-West De Zonnebloem afd. Ulft-Varsselder Doe Groep Ee Wiken Eglantier Eldense Katholieke Vrouwenvereniging Gymclub De Doorzetters Het uitje Van Het Oude Raadhuis Tongelren Hobby Gilde Horst Hospice en Therminale Thuiszorg Midden Holland Huiskamer van de buurt Huiskamerproject Nuenen Insula Dei KBO afd. Stevensbeek KBO afd. ‘s-Hertogenbosch Centrum-Zuid KBO afd. Aalst KBO afd. Aarle-Rixtel KBO afd. Acht KBO afd. Amstelveen/Ouderkerk aan de Amstel KBO afd. Arcen KBO afd. Beek KBO afd. Bennebroek/ Vogelenzang/Zwaanshoek KBO afd. Bergen (L) KBO afd. Bergen NH KBO afd. Best KBO afd. Boekel KBO afd. Cuijk KBO afd. De Kwakel-Vrouwenakker KBO afd. De Rips KBO afd. Deest KBO afd. Duiven KBO afd. Elst Overbetuwe KBO afd. Enschede KBO afd. Geffen KBO afd. Geldrop KBO afd. Gemeente Roosendaal

KBO afd. Grave KBO afd. Gronsveld KBO afd. Grootebroek KBO afd. Haagse Beemden Breda KBO afd. Haarlem-Zuid (Schalkwijk) KBO afd. Harreveld KBO afd. Heesch KBO afd. Heeze KBO afd. Heikant KBO afd. Heikant/Quirijnstok KBO afd. Hengelo KBO afd. Herpen KBO afd. Horst KBO afd. Hulsberg KBO afd. Krommenie KBO afd. Leeuwarden KBO afd. Maaspoort/Empel KBO afd. Megen KBO afd. Mgr. Savelberg Schinnen KBO afd. Middelburg/Veere KBO afd. Molenschot KBO afd. Niedorp KBO afd. Oirsbeek KBO afd. Oirschot KBO afd. Oldambt KBO afd. Ovezande KBO afd. Philippine KBO afd. Reusel KBO afd. Rheden/Rozendaal KBO afd. Riel KBO afd. Rijswijk KBO afd. Ruwaard oss KBO afd. Silvolde Terborg KBO afd. Sint Michielsgestel KBO afd. Someren KBO afd. Sterksel KBO afd. Tubbergen KBO afd. Tuitjenhorn KBO afd. Udenhout KBO afd. Veenendaal KBO afd. Velden KBO afd. Vlaardingen KBO afd. Waarland KBO afd. Waddinxveen KBO afd. Wageningen KBO afd. Wanssum KBO afd. Wernhout KBO afd. Winterswijk KBO afd. Zaandam KBO afd. Zutphen KBO afd.Wervershoof KBO-PCOB afd. Capelle aan den IJssel KBO-PCOB afd. De Rijp KCGB Bergen op Zoom

23


Koffieochtend Buurthuis Rosa Kompas KVB afd. Sambeek KVG afd. Roermond Magdalenahof Maison gaspard de coligny Mantelzorgers van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Marcella’s way Meckama State Moerwijks Trefpunt Molenweide (zorggroep Elde) Museumclub Soest/Soesterberg Museumgroep Vrijwilligerscentrale Amstelland Nieuw Akerendam Noord West NVVH - Vrouwennetwerk afd. Waalwijk NVVH-Vrouwennetwerk afd. Breda NVVH-Vrouwennetwerk afd. Wijchen Ontmoetingscentrum de Meerpaal Ontmoetingscentrum dementie Ommedijk Ontmoetingsgroep de Hamelink Ontmoetingsgroep vergeetachtigen Osiragroep lokatie De Rietvinck Ouderen Laak Ouderen Sociëteit Maaspoort Ouderen Vereniging Vliedberg Ouderencomité Hoornaar Ouderenkoor Zang en Vriendschap Ouderenvereniging ‘Ons Genoegen’ Parkflat Duiven Parkinsongroep Parochieel Kerkkoor Goirke PCOB afd. Alblasserdam PCOB afd. Barneveld PCOB afd. Duiven/Westervoort PCOB afd. Eibergen PCOB afd. Ermelo PCOB afd. Giessenlanden PCOB afd. Halderberge PCOB afd. Heerlen PCOB afd. Helmond PCOB afd. Krimpen a/d IJssel PCOB afd. Maasland-Schipluiden PCOB afd. Naaldwijk- Honselersdijk PCOB afd. Raamsdonksveer PCOB afd. Sleeuwijk PCOB afd. Veendam-WildervankMenterwolde PCOB afd. Zaandam

Jaarverslag 2015-2017

PCOB/KBO afd. Woudsend Perron 8 De Lichtenvoorde Poelmanflat PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende RaseS Eindhoven Residentie ‘’de Hoeve’’ / Vitalis Petruspark’ Residentie Molenwijck Reumapatientenvereniging Nieuwerkerk aan den IJsse Rijnwaarden 50Plus Rode Kruis afd. Uden Rode Kruis afd. Wassenaar Rode Kruis Sociale hulp nationaal. Sara Burgerhart SBO afd. Hellevoetsluis Seinenhof Zorgcentra Senioren Lisse Senioren Mix Zeddam Senioren Nicolaaskerk Senioren Uit Senioren Valthe Senioren Vereniging Helmond West Senioren vereniging Willem Smit Seniorenbelang Uden Seniorennetwerk Tilburg Zuid Seniorenpastoraat Maria parochie Etten-leur Seniorenvereniging Beverwijk-Wijk aan Zee Seniorenvereniging Bladel Seniorenvereniging De Herfstzon Seniorenvereniging Groenlo Seniorenvereniging Leuth Seniorenvereniging Moergestel Serviceflat Zomerland Siloam SOB afd. Vlaardingen Sonneburgh Rotterdam St. Elisabeth Stichting AKKU Stichting Boodschappen Begeleidingsdienst Stichting Ouderensoos Belleman Stichting Overlegorgaan Ouderen Hedel Stichting Senioren Collectief Culemborg Stichting Seniorenraad Willemstad Stichting Vier het Leven afd. Heerde Stichting Welcom Stichting Welzijn Bergen Stichting Welzijn het Bolwerk Stichting Welzijn Ouderen Dongen

Stichting Welzijn Ouderen Epe Stichting Welzijn Ouderen Lingewaard Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen Stichting Welzijn Zelhem Stichting Zie~Zo Stichting Zorgcombinatie Marga Klompe Studiekring Seniorenraad Stede Broec Studiekring voor ouderen Ede/de Velder Sutfene SWO afd. Bruchem SWO afd. Eureka SWO afd. Lingewaal SWOA locaties Arnhem Noord Thuiszorg Het Friese Land Tieners van Toen van Houten&co’ Van Malsenhof Verenigde Senioren Oisterwijk Verzorgingshuis de Wilbertsdries Visio De Vlasborch Voor Anker Vrouwen van Nu afd. Avezathn en Zoelen Vrouwen van Nu afd. Heemstede Vrouwen van Nu afd. Leeuwarden Vrouwenvereniging De Boswal Een Vrouwenvereniging De Schans Vrouwenvereniging Hoefstraat Warande buitenplaats Heerewegen Welzijn Barneveld Welzijnskompas Werkgroep Senioren het Bildt en SWO Woon- zorgcentrum de Merwelanden Woonzorg-en dienstencentrum Bethania Woonzorgcentrum Bilderdijk Woonzorgcentrum de Werf Neede Livio Woonzorgcentrum Marienburg Woonzorgcentrum Veenhage Wormerveerse Ouderen Gemeenschap WZC Saint Marie Zangvereniging De Cornecanters Ingen Ziekenvereniging Horizon Zomeractiviteiten Heerhugowaard Zonnebloem afd. Amersfoort De Vallei

Zonnebloem afd. Arnhem Zonnebloem afd. Arnhem-Noord Zonnebloem afd. Bavo Zonnebloem afd. Berkhout Zonnebloem afd. Binnenmaas Zonnebloem afd. De Noordkop Zonnebloem afd. Deurne Zonnebloem afd. Dronten Zonnebloem afd. Eindhoven Woensel Zonnebloem afd. Emmeloord Zonnebloem afd. Enkhuizen Zonnebloem afd. Enschede Zonnebloem afd. Fatima Tilburg Zonnebloem afd. Geertruidenberg Zonnebloem afd. Gennep Zonnebloem afd. Glorieux Zonnebloem afd. Groot Schiebroek Zonnebloem afd. Haagsche Schouw Zonnebloem afd. Haagse Hout Zonnebloem afd. Heikant/ Quirijnstok Zonnebloem afd. Hellevoetsluis Zonnebloem afd. Heuvel Zonnebloem afd. Hillegom-Beinsdorp Zonnebloem afd. Made Zonnebloem afd. Nieuw Bergen Zonnebloem afd. Oost Achterhoek Zonnebloem afd. Ophoven-Leyenbroek Zonnebloem afd. Oud-Beijerland Zonnebloem afd. Oud-Rijswijk Zonnebloem afd. Oudenbosch Zonnebloem afd. Oudorp Zonnebloem afd. Prinsenbeek Zonnebloem afd. Rotterdam Centrum Zonnebloem afd. Vinkel Zonnebloem afd. Westervoort Zonnebloem afd. Zeist Zonnebloem afd. Zutphen-Zuid Zonnebloem afd. Zwaagdijk-Oost Zonnebloen afd. Hintham Zonnehuisgroepnoord Zorgcentrum Nieuwehagen Zorgcentrum Ravestein Zorgcentrum Scharwyerveld Zorgcentrum Schoterhof Zorglocatie de Ruwaard/ Ministershof Zorgwaard Oud-Beijerland Zuiderspeeltuin Zusters Dominicanessen Zwijndrechtse Senioren

55+ club Ouddorp 55+Ransdaal AAC dinsdagochtendgroep Agnesstaete Amstelring Het Schouw ANBO afd. Ijsselstein Apeldoorn Zuid op stap Apostolisch Genootschap Hoogeveen AxionContinu locatie de Ingelanden Bergspil Bewoners Konininetoren Bewoners van De Loericker Stee Bewonerscommissie Woonstate Passtoors Bewonersvereniging De Baenje Bij-zonder-werk Biljartvereniging Helpt Elkaar Bornhof Bridgeclub Het Middelpunt Buiten Buurtzorg Buurtzorg Oegstgeest Cederhof Welzijn Con Brio D.B.L.A. Arnhem Dagbesteding de Venser Dagbesteding Groenelaan & Hoge Heem Dagcentrum Ewoud en Elisabeth Gasthuis Dagcentrum Sonnevanck Dagverzorging De Hooghe clock Dagvoorziening Losser De Gelderhorst De Horst De Molenberg Educatieve Zorgboerderij De Huif Evenementenstichting Lierop 825 Forte Fit Gemengd Koor ‘Bel Canto’ Kaatsheuvel Goedoe Tang Groep ‘Spirit’ Harskamp Wekerom Het Spijk Het Weberhoff Hevo Rosmalen Heyhoef HIARZ seniorenstichting Hoge Vucht Inloop Clement

24


Inloophuis De Boei Jongeren van Vroeger Katholie Vrouwengilde afd. Venray KBO afd. Aalten KBO afd. Amstelveen KBO afd. Assendelft KBO afd. Bakel KBO afd. Bergen KBO afd. Bergharen KBO afd. Berkel-Enschot KBO afd. Boshoven KBO afd. Breda Zuid KBO afd. Brouwhuis KBO afd. Castricum KBO afd. De Goorn KBO afd. De Moer KBO afd. Delft KBO afd. Den Helder KBO afd. Deurne Centrum KBO afd. Dinther KBO afd. Doenrade KBO afd. Dommelen KBO afd. Don Bosco KBO afd. Edam Volendam KBO afd. Gemert KBO afd. Gilze KBO afd. Goes KBO afd. Goirle KBO afd. Haelen KBO afd. Hank KBO afd. Heemstede KBO afd. Heerenveen KBO afd. Hengelo (O) KBO afd. Hoeven KBO afd. Hoofddorp KBO afd. Hulst KBO afd. IJsselsenioren KBO afd. Keijenborg KBO afd. Lelystad KBO afd. Lithoijen-Teeffelen KBO afd. Loon op Zand KBO afd. Maasbree KBO afd. Maasdriel KBO afd. Maassluis KBO afd. Malden KBO afd. Middelbeers KBO afd. Mill KBO afd. Neerbosch-Oost KBO afd. Onderdijk KBO afd. Ooij KBO afd. Ophoven KBO afd. Ospel KBO afd. Ottersum KBO afd. Oud Gastel KBO afd. Overloon

Jaarverslag 2015-2017

KBO afd. Overloon KBO afd. Rijssen KBO afd. Schiedam KBO afd. Siebengewald KBO afd. Sint Anthonis KBO afd. Sint Jansteen KBO afd. Son KBO afd. St Antonius Abt KBO afd. St. Jan Milheeze KBO afd. St. Michael KBO afd. St.Jozef KBO afd. Velsen KBO afd. Vinkel KBO afd. Vragender KBO afd. Wateringen KBO afd. Zevenaar KBO afd. Zwaag KBO-PCOB afd. Bochkapelle Kelderkoor + Rode kruis KSB afd. Holtum KSW Evean Erasmushuis KVG afd. Glanerbrug Laurens Maasveld Leemgaarde/ Leemerhof Leyenburg en Oostbroek Livio locatie Het Saalmerink Marius ten Catehof Mens en Welzijn Missiezusters Steyl Musa-Express Museum De Vier Ambachten Museumclub zwijndrecht OddFellows Enschede Odensehuis Ouderen en Kerk Zuid Ouderen voor Ouderen Ouderen voor Ouderen van de OSO Ouderenclub Helmond Ouderendiaconie Eck en Wiel Ouderenstichting Kandjoli Ouderenvereniging Albrandswaard Ouderenwerk Stichting ZIJN Park Zuiderhout Passage Zwolle PCOB afd. ‘s Gravenzande PCOB afd. Balk PCOB afd. Beverwijk/Velsen-Noord PCOB afd. Dordrecht PCOB afd. Grootebroek PCOB afd. Hoorn PCOB afd. Oosterhout PCOB afd. Rijssen PCOB afd. Vlaardingen PCOB afd. Zevenbergen Plaatselijke Commissie Oude-Tonge

Polderhof 8-10 Radboud Senioren Radius Reigershorst Rigtershof Rode Kruis afd. Zuidoost Drenthe Rose ouderen rivierenland Samen Verder Savant Schavenweide Senioren aanBod Senioren Bond Obdam Senioren De Rots Senioren Netwerk Armhoefse Akkers Senioren van Serviceresidentie Vredenbergh Seniorenvereniging afd. Druten Seniorenvereniging Budel Seniorenvereniging Gooise Meren Seniorenvereniging Heythuysen Seniorenvereniging Kanaalzone Seniorenvereniging Steenbergen Dinteloord Sociale Huiskamer De Spil Societeit De Gender Solo Actief Samen-club Speeltuin Leonardus Huiskamerproject Speulbrink Sport & Welzijn St. Elisabeth St. Jozefklooster St. Welzijn Lochem Stadsdeel Gestel Stichting Afasiecentrum Flevopolder Gooi Stichting Goeie Reis! Stichting met je hart Stichting Senior Support Stichting Seniorenhof ‘de Munt’ Stichting Vrienden van Sint Elisabeth Stichting Wicherumloo (zorgcentrum) Studiekring Grootebroek SVRZ de Molenhof SWO afd. Zwijndrecht SWOD afd. Dongen Swon-Nim Trefpunt ‘t Trionk UVV afd. Nijkerk Venloene stichting Maasduinen Vereniging 60plus Arnhem Verpleeghuis Bruggerbosch

Verpleeghuis Pronsweide Verzorgingshuis de Molenhof Verzorgingshuis Zandhove Vilente Vilente De Klinkenberg Villa Hamer Vivium Zorggroep Vrienden v.d. Akkers/Jo v. Dijkhof Vrienden van de Kopperhof Vrouwen van NU afd. Alkemade Roelofarendsveen. Vrouwen van Nu afd. Buurmalsen-Tricht Vrouwenraad Steenbergen Welzijn bloememdaal Welzijn Neerijnen Welzijn Vorden Wijk Ruwaard Oss WijZijnTraversegroep Witven/ Eegelshoeve WonenPlus Beemster Woongroep Viool Woongroep Woonwaard Woonzorgcentrum Lindenhof Woonzorgcentrum Rosengaerde WZC Theresia Zeker thuis abonnees Zonnebloem afd. Amersfoort-Zuid Zonnebloem afd. Amstelveen Zonnebloem afd. Beek Zonnebloem afd. Beers Zonnebloem afd. Berghem Zonnebloem afd. Bladel Zonnebloem afd. Brakel Zonnebloem afd. Broekhoven Groenewoud Zonnebloem afd. Buren/ Geldermalsen Zonnebloem afd. Capelle Zonnebloem afd. De Drie Polders Zonnebloem afd. De Peelbloem Zonnebloem Afd. Enschede Noord Zonnebloem afd. Groot-West Den Bosch Zonnebloem afd. Haarlem-Noord Zonnebloem afd. HDLV Zonnebloem afd. Heelsum/Renkum Zonnebloem afd. Helden-Dorp Zonnebloem afd. Het Zand Zonnebloem afd. Hoogland/ Nieuwland Zonnebloem afd. Leersum Zonnebloem afd. Loosduinen Zonnebloem afd. Megchelen Zonnebloem afd. Mid-Voorburg

Zonnebloem afd. Nistelrode Zonnebloem afd. Oost Achterhoek Zonnebloem afd. Overschie Zonnebloem afd. Risdam-Noord -Zwaag Zonnebloem afd. Rotterdam-Noord Zonnebloem afd. Silvolde Zonnebloem afd. St Maarten/de Reit Zonnebloem afd. Terborg Zonnebloem afd. Teteringen Zonnebloem afd. Tolberg Roosendaal Zonnebloem afd. Udenhout Biezenmortel Zonnebloem afd. Varsseveld Zonnebloem afd. Wassenaar Zonnebloem afd. Wieringen Zonnebloem afd. Zeevang Oosthuizen Zonnebloem afd. Zeewolde Zonnebloem afd. Zevenaar-West Zorgatelier LAS Zorgcentrum De Strijp Zorgcentrum Nieuw Groenland Zorgcentrum Uitzicht Zorggroep Elde Het Wereldhuis

25


Jaarverslag 2015-2017

26


Colofon Š2018 Museum Plus Bus www.museumplusbus.nl Facebook: @MuseumPlusBus Twitter: @MuseumPlusBus Instagram: @MuseumPlusBus

Tekst Bert van der Kruk Ontwerp Studio Berry Slok Fotografie Marjon Gemmeke, Annelies Verhelst, e.a. De Museum Plus Bus heeft niet alle fotografen en geportretteerden kunnen achterhalen. Herkent u zich als maker? Neemt u dan contact met ons op. Founder

Jaarverslag 2015-2017

Jaarverslag 2015-2017 Museum Plus Bus  
Jaarverslag 2015-2017 Museum Plus Bus  
Advertisement