Page 7

ONDERWERPEN De onderwerpen voor zijn foto’s vindt Braeckman in zijn directe omgeving en eigen leefwereld. Hij werkt snel en impulsief, met een eenvoudige en onopvallende kleinbeeldcamera. Toch zijn de beelden die hij maakt geen snapshots. Hij kiest en benadert zijn motieven in functie van de foto en houdt daarbij rekening met kader, belichting en compositie of met hoe het beeld zich zal vertalen in zwart-wit, bij uitzondering in kleur. Dit alles zonder zijn onderwerp te ensceneren. Daarbij kiest hij vaak voor een frontaal perspectief op ooghoogte. Uiteindelijk doet het er voor Braeckman niet zozeer toe wat er op de foto staat, maar wel hoe het in beeld is gebracht en welke sfeer het teweegbrengt.

“ In elk geval gaat het niet meer in de eerste plaats “ Ik wil mijn werk zo sober en onbestendig mogelijk om wat er op het beeld staat. Ik kan in wezen waar ook met wat dan ook aan het werk gaan, gebruik makend van reële aanknopingspunten. Dingen waar iedereen meestal aan voorbij loopt, maar die uiterst herkenbaar zijn en aan de hand waarvan ik in zekere zin een nieuwe realiteit toon, zonder wat dan ook te manipuleren.” (2)

“ Wat

me aan het her-fotograferen fascineert is het feit dat er een nieuwe afstand tot het origineel ontstaat, door de onscherpte, de reflectie en de korrel die het beeld versluieren. Uiteindelijk doet het er zelfs niet meer toe waar het origineel vandaan komt.” (3)

houden. Bewust op zoek gaan naar een boeiende opname doe ik nooit. (...) Voor mij heeft fotograferen alles te maken met een zekere gemoedstoestand. Wanneer ik werk lijkt het alsof mijn blikveld zich samenbalt, dan merk ik details op waar ik anders aan voorbij zou gaan. Een soort tunnelvisie als je wilt. De indrukken die ik dan ervaar kunnen erg intens en overweldigend zijn. Er mijn camera op richten bedwingt op dat moment de visuele chaos.” (3)

DIGITAAL VERSUS ANALOOG Lange tijd werkte Dirk Braeckman uitsluitend analoog. De laatste jaren gebruikt hij ook digitale fotografie. Anders dan bij het drukken van analoge beelden, print hij zijn digitale beelden niet zelf. Hierdoor concentreert zijn werkproces zich niet meer op het fysiek aan de slag gaan in de donkere kamer, maar wel op het uittesten van verschillende dragers, inkten, formaten en vormen van presentatie. Zo blijft het materiële aspect toch nog belangrijk, al is het nu in een andere vorm.

“ Het afdrukken is een cruciaal aspect van het “ Ik beschouw de digitale fotografie over de hele lijn artistieke proces voor mij. In feite construeer ik het beeld opnieuw in de donkere kamer. Door te experimenteren en toevalligheden toe te laten, zet ik de opname naar mijn hand. En omdat ik nog analoge afdrukken op barietpapier maak, is elke print ook anders. Dat vind ik belangrijk, dat ieder beeld iets uniek in zich draagt.” (3)

nagenoeg als een ander medium dan de analoge, zonder daar een waarde-oordeel aan vast te knopen. Ik merk gewoon dat ze allebei volgens geheel andere wetten functioneren, zowel in de opname als bij de afdruk. Ik vind het boeiend om ze door elkaar te gebruiken, tegen elkaar ‘uit te spelen’.” (3)

Wandelgids Dirk Braeckman  

Wandelgids Dirk Braeckman

Wandelgids Dirk Braeckman  

Wandelgids Dirk Braeckman

Advertisement