Page 4

ABSTRACTIE Braeckmans beelden zijn geen rechtstreekse weergave van de werkelijkheid. De kunstenaar zoomt in, licht uit, fragmenteert en vervormt wat hij ziet. De korreling, vlekken, uitsnijdingen en vervlakking van perspectief die zo ontstaan, blokkeren een rechtstreekse, onbezorgde interpretatie van zijn werk. De link met het onderwerp wordt onderbroken. En niets is meer wat het lijkt. Zo ondergraaft Braeckman de illusie dat een foto een letterlijke weergave van de werkelijkheid is. De opvallende frontale flitsreflecties die regelmatig terugkeren in zijn foto’s, onderstrepen dat nog. Bovendien vormen ze een rechtstreekse verwijzing naar de aanwezigheid van de kunstenaar. Het drukken in matte grijstonen, de duidelijke aanwezigheid van pixels in sommige opnamen zijn maar twee voorbeelden van manipulaties die Braeckman gebruikt om het abstracte en tweedimensionale van zijn beelden te benadrukken. Ze maken je het als toeschouwer moeilijk, zo niet onmogelijk, om te omschrijven wat je ziet en om te ontcijferen wat er zich daadwerkelijk afspeelt. Om je niet te sturen in de richting van een verhaal of associatie, geeft hij zijn werken bovendien met opzet titels die bestaan uit cijfers en letters.

“ Door het donker en grijs te houden of onscherp

te printen, elimineer ik een deel van de informatie, die afleidt van de kern. Zo streef ik naar een uitgepuurde situatie, waar je als toeschouwer in gesmeten wordt.” (2)

“ Ik heb een voorkeur voor beelden die de kijker geen

A.D.F.-V.N.1-03

onmiddellijk inzicht bieden: vaak is er sprake van

10.01.04 - 05

een visueel obstakel, een blinde vlek in de voorstelling – zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. Alsof er tijdens het hele maakproces informatie verloren is gegaan, bepaalde data niet gekopieerd zijn, betekenissen geschrapt werden. Dat obstructieve karakter trekt me aan omdat het de toeschouwer doet terugplooien op zijn eigen perceptie. Kijken wordt op die manier een existentiële ervaring waarin je vooral jezelf tegen komt.” (3)

Wandelgids Dirk Braeckman  

Wandelgids Dirk Braeckman

Wandelgids Dirk Braeckman  

Wandelgids Dirk Braeckman

Advertisement