Page 1


Manuel Malagrida va publicà en motiu del segon concurs de Cartells de Cigarrillos París, un Almanaque para 1902 on hi apareixen el registre de tots els cartells, ordenats segons anaven arribant, i amb el lema amb què participaven. També hi apareix la crònica del concurs, els judicis que en fa la premsa de l’època. Aquest Almanac és doncs una valuosa eina per a comprendre la magnitud del que suposà el Concurs Internacional de Cartells del 1901.


Almanac 1902  

facsímil de l'almanac dels concursos de cartells dels Cigarrillos París.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you