Page 1


Crèdits Edita: Museu de Guissona Eduard Camps C Tint, 2 - 25210 Guissona, Lleida Tel. 973 551 414 o 973 551 294 museu@guissona.cat Redacció: Museu de Guissona Ajuntament de Guissona

MUSEU DE GUISSONA Eduard Camps Telèfons: 973 551 414 - 973 551 294 Fax: 973 551 294 Correu-e: museu@guissona.cat Web: www.museudeguissona.cat Facebook: museudeGuissona Twitter: @museudeguissona YouTube Museu de Guissona

Fotografies: Laura Puig Josep Ros Maquetació: Laura Puig, Museu de Guissona Dipòsit Legal: L-700-2011


La millor manera

de seguir el Museu


El mosaic del

triclinium


El passat mes de juliol, l’empresa gironina Signinum, dedicada a la conservació i restauració del patrimoni i a la construcció de paviments tradicionals i naturals, va finalitzar els treballs a la zona del triclinium de la casa senyorial del parc arqueologic de la ciutat romana de Iesso consistents en la realizació d’una còpia d’un mosaic d’opus signinum que decorava el terra d’aquesta estança i que durant anys ha estat cobert. L’ opus signinum és un paviment ja utilitzat en època romana format per una barreja impermeable de calç, sorra i fragments de terrissa, de vegades amb decoració de tessel·les. Era un tipus de paviment que els romans van heretar dels fenicis i que van fer servir per pavimentar, edificis termals,

A la pàgina anterior, l’estat final del mosaic. A la dreta, les tessel·les utilitzades.

canalitzacions hidràuliques, i sobretot per construir el paviment de l’interior de les cases. Un material que en molts casos l’interior de les cases.

Un material que en molts casos s’ha conservat fins els nostres dies, gràcies a la seva extrema resistència.


Prova pilot del taller d’arqueologia per a escolars Taller d’arqueologia alumnes


Durant aquest curs, el Museu de Guissona Eduard Camps ha projectat un curs d’arqueologia dirigit a estudiants de secundària. La prova pilot l’han realitzat alumnes de l’institut de Guissona de tercer d’ESO que cursen l’assignatura de clàssiques i que durant diverses jornades han pogut experimentar la feina dels arqueòlegs in-situ. Els alumnes van poder treballar en un jaciment creat especialment per l’ocasió des de les primeres tasques que un arqueòleg ha de realizar fins la feina d’excavació pròpiament. L’ experìència va ser molt bona, tant pels alumnes com pels responsables de l’organització del curs i està previst oferir-la a tots els instituts durant el curs vinent per a ser realizada durant un matí.


Anem de fira Enguany el Museu de Guissona a participat en dues fires de temàtica romana: la Magna Celebratio de Badalona i la Tarraco Viva de Tarragona. En ambdós fires s’ha pogut promocionar el Museu i el parc arqueològic de la ciutat romana a públic potencialment interessat en visitarnos. El Museu és el segon any que participa a la fira Magna Celebratio i la setena ocasió que es participa al festival romà de Tarragona.


A la Magna Celebratio de Badalona


d’Europa al museu

El Programa Comenius té per objecte reforçar la dimensió europea en el camp de l’educació infantil, primària i secundària, promovent la mobilitat i la cooperació entre centres educatius de tota la Unió Europea. http://blocs.xtec.cat/routetoroots/

El passat mes de maig un bon nombre d’alumnes de secundària de països com: Anglaterra, Itàlia, Xipre, Portugal i l’institut Aubenç d’Oliana es van agermanar per participar conjuntament en un projecte Comenius creat per tenir una durada de dos anys i que es centrava en conéixer la herència compartida de l’època dels romans. Durant la seva visita a Catalunya, els responsables del projecte d’Oliana van escollir el jaciment de la ciutat romana de Iesso, per mostrar als alumnes dels altres països un exemple de jaciment arqueològic en funcionament i destacat. La valoració que els alumnes i els professors en van fer va ser força positiva i educativa.

NOTA DE PREMSA que les alumnes de l’escola Hillview School for Girls de Kent van realitzar de la visita a Catalunya: http://www.hillview.kent.sch.uk/ news/?pid=3&nid=2&storyid=103 RECULL D’IMATGES realitzades pels responsables de l’institut Aubenç durant la seva visita al parc arqueològic de Iesso. http://blocs.xtec.cat/routetoroots/


Encara no t’has descarregat l’applicació “Iesso”? Et serà molt útil quan visitis el parc arqueològic de la ciutat romana de Iesso. Et guiarà pels llocs més interessants de la ciutat i et facilitarà informació interessant i força extensa per conèixer a fons l’antiga ciutat de Iesso. Solament disponible per a mòbils Apple. Gratuïta


hello/hola!

Tenemos disponible la web del Museo en espa単ol

available an english version of the museum website www.museudeguissona.cat


Festa final de curs d’APS* Noranta-cinc voluntaris de segon de secundària del FEDAC Guissona i de quart d’ESO de l’INS Guissona han realitzat tasques d’aprenentatge i servei durant tot el curs acadèmic al Museu de Guissona, a Càritas Parroquial, als centres educatius de la vila i a la residència d’avis de la Fundació CAG sota el paraigües del Pla Educatiu d’Entorn Després d’aquestes setmanes d’interacció, de voluntariat i de coneixença, el 14 de juny es va portar a terme, a la plaça major de Guissona, una trobada entre tots els participants al projecte. En aquesta trobada, dinamitzada pels mateixos alumnes de secundària, s’hi van realitzar diferent tipus de jocs i activitats que van permetre la interacció entre els alumnes dels diferents centres, els avis i els mateixos alumnes protagonistes de l’activitat. La jornada va cloure amb un esmorzar per tots els participants i una gimcana de coneixement de l’entorn pels 95 alumnes de secundària participants al projecte. Informació: Ajuntament de Guissona

*APS: Aprenentatge i servei: Proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat, on els participants aprenen tot treballant en necessitats reals de l’entorn amb la finalitat de millorar-lo.


Les joies del mes


El Parc arqueològic de Iesso finalista als premis AADIPA


El passat dijous 13 de juny, es va fer entrega del primer Premi Europeu AADIPA (Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i la Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic) d’intervenció en el Patrimoni Arquitectònic. Aquest guardó co-organitzant amb el COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) ha nascut amb l’objectiu, com indiquen els promotors, de reivindicar i destacar el valor del patrimoni arquitectònic, de l’arquitectura heretada, apostant així per la intervenció en el patrimoni edificat existent com un camí de futur. Els organitzadors del premi van rebre fins a 199 candidatures, entre els quals s’hi comptava la intervenció i adequació del Parc Arqueològic de la ciutat romana de Iesso de l’arquitecte Toni Gironés. Aquesta intervenció estava inscrita dins de la categoria B, que pertanyia a “Espais exteriors: adreçada a totes aquelles intervencions que tractin i proposin solucions per a l’espai públic històric, entès com a espai dinamitzador de les relacions socials i econòmiques que existeixen en els centres històrics.” Aquest projecte va ser distingit entre els tres finalistes de la categoria, rebent el premi, finalment les obres de remodelació “Tres places a Oliana” dels arquitectes Joaquín Pérez Sánchez i Eva Girona Cabré. L’altra obra era: “Projecte d’intervencions exteriors al recinte de Scala Dei, de Jordi Sardà, Jordi Bergadà i Oriol Llauradó .“ Aquest reconeixement es suma als ja rebuts anteriorment, com el de finalista en els premis FAD d’arquitectura i interiorisme, en la categoria “Ciutat i paisatge” de l’any 2012 i el de l’àmbit cultural expedit per el Consell Comarcal de la Segarra. A més, també destacar el Premi Auriga 2012, com a millor exposició permanent de l’any 2012.


L’EXCAVACIÓ A PUIG CASTELLAR (BIOSCA)


Durant el mes de juliol s’han portat a terme els treballs d’excavació arqueològica en el Jaciment de Puig Castellar, municipi de Biosca (La Segarra). Aquests treballs son dirigits per la Universitat Autònoma de Barcelona amb col•laboració del Patronat d’Arqueologia de Guissona i el Institut Català d’Arqueologia Clàssica; igualment s’ha comptat amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya. Les excavacions han posat al descobert les restes del que havia estat un castrum o fortalesa militar romana dels primers temps de la conquesta romana a les Terres de Ponent. Un lloc estratègic i de control territorial que visualment domina tota la vall del llobregós des de Calaf fins a Ponts. S’han recuperat milers de fragments ceràmics que permeten avançar una cronologia entre el 150 al 100 aC., abandonant-se posteriorment; el moment final de l’establiment coincideix amb la fundació de la ciutat romana de Iesso (Guissona) situada a poc més de 6 quilòmetres. La campanya d’enguany, la primera que es fa en el jaciment, ha documentat un sòlid edifici construït amb grans blocs de pedra que configura diverses dependències encara per estudiar. Destaca per la seva excepcionalitat el fet que bona part de les habitacions estaven pavimentades amb opus signinum de diferents colors i algunes parets havien estat revestides amb estucs de colors. Aquest fet , per l’època en que surt, indica que és un establiment militar d’una certa importància i constitueix un dels exemples residencials romans més antics trobats fins ara a la Península ibèrica. Tot el conjunt es troba delimitat una imponent muralla de més d’un metre d’amplada que ressegueix i fortifica el turó on s’ubica el jaciment. A la vista dels resultats és previsible la continuació dels treballs arqueològics en els propers anys.


Els participants al VII curs d’arqueologia “Ciutat de Iesso”


Els arqueòlegs treballant al sector nord de l’edifici termal de Iesso


Els arqueòlegs treballant a l’edifici situat a la zona exterior de la muralla nord


instants del mercat romĂ de IESSO des del museu


LES BASES DEL CONCURS

través del retoc fotogràfic.”

PARTICIPANTS Tots els professionals i aficionats que ho desitgin. El fet de participar comporta l’acceptació d’aquestes bases.

OBRES I PRESENTACIÓ Màxim tres fotografies per autor. Les fotografies han de presentar-se en suport paper fotogràfic, en un únic format de 20x30 cm.

TEMA Les fotografies s’hauran de relacionar amb alguna de les següents categories: - Patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i natural de la Segarra. - Patrimoni festiu, social i etnològic de la Segarra. - Patrimoni creatiu. La Segarra visita a través del retoc fotogràfic.

PRESENTACIÓ Les fotografies es presentaran individualment en un sobre tancat que indiqui: “Concurs fotogràfic: Una mirada al patrimoni 2013” amb el següent contingut:

TÈCNIQUES Les fotografies han de ser actuals i en color, blanc i negre o sèpia. En les categories: “Patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i natural de la Segarra i Patrimoni festiu, social i etnològic de la Segarra” no és permesa la manipulació/alteració digital de les imatges ni el muntatge fotogràfic, únicament s’acceptaran ajustos bàsics que afectin a la lluminositat, contrast, saturació de color, nitidesa o equilibri de blancs. Tampoc s’admetran fotografies que mostrin la data o qualsevol tipus d’inscripció sobreposada.

- Al revers de cada fotografia hi haurà de constar el títol de l’obra, el lloc on s’ha fet, la data on s’ha realitzat la imatge i la categoria en la qual es participa. A més s’haurà d’ajuntar un paper on hi ha de constar el nom, adreça, telèfon i adreça electrònica de l’autor i el títol de la fotografia.

- S’haurà d’acompanyar sempre per la “Butlleta d’inscripció” (ANNEX 1) . - Si l’objecte de la fotografia és un menor, l’imprès d’autorització dels seus tutors legals ( A N NEX 2); si no és menor, l’autorització de la persona o persones a les quals es fotografiï si es tracta d’un primer pla o en el cas que aquestes siguin fàcilment identificables (ANNEX 3). Aquests annexos els podreu trobar a la web del Museu Les fotografies amb retocs manuals i/o digitals, no (www.museudeguissona.cat) o a diverses institucions indicats en aquestes bases, només podran participar de Guissona i de la Segarra. També es poden demanar en la categoria “Patrimoni creatiu. La Segarra visita a al correu museu@guissona.cat.


LLIURAMENT Les fotografies es poden presentar fins el divendres 13 de setembre de 2013 al: Museu de Guissona Eduard Camps – Carrer del Tint, 2 – 25210 Guissona, Lleida – Catalunya, de forma presencial o per correu certificat. VOTACIÓ JURAT PROFESSIONAL El jurat el formaran experts en el món de la fotografia de l’Associació de fotògrafs de les Terres de Lleida. La metodologia per votar es dividirà en dos parts: 1) valoració i selecció d’un nombre determinat (segons el número de fotografies presentades), i 2) deliberació i votació final per la concessió del primer i el segon premi de cada una de les tres categories.

RELACIÓ DE PREMIS. Categoria Patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i natural de la Segarra - 1r premi jurat professional: 100 euros - 2n premi jurat professional: 75 euros - Premi jurat popular: 50 euros Categoria Patrimoni festiu, social i etnològic de la Segarra - 1r premi jurat professional: 100 euros - 2n premi jurat professional: 75 euros - Premi jurat popular: 50 euros

Categoria Patrimoni creatiu: la Segarra vista a través VOTACIÓ JURAT POPULAR del retoc fotogràfic Les fotografies s’exposaran en motiu de les Jornades - 1r premi jurat professional: 100 euros europees del Patrimoni a Catalunya 2013, del dia 23 de setembre al 5 d’octubre de 2013, al Museu de Guis- Si en alguna de les categories no hi ha un mínim de 4 sona. Durant aquests dies – en l’horari habitual del fotografies no serà valorat per cap dels dos jurats i es Museu – els visitants podran votar el premi popular declararan els premis deserts. de les categories: “Patrimoni cultural, arquitectònic, arqueològic i natural de la Segarra i Patrimoni festiu, NOTES social i etnològic de la Segarra” Del 6 fins al 31 d’octubre les fotografies estaran exposades al Museu de Guissona Eduard Camps. RESOLUCIÓ DE GUANYADORS La decisió d’ambdós jurats es farà pública el diumenge Els participants han de declarar-se autors de les obres 6 d’octubre de 2013 a les 13h al Museu de Guissona – (ANNEX 1) en cas contrari ells són els responsables c. Tint, 2 – 25210 Guissona, Lleida. directes dels danys i perjudicis que en puguin derivar Els premis es lliuraran únicament en aquest acte i per per reclamacions dels autors originals. Igualment els poder rebre’ls és indispensable assistir-hi. participants es fan responsables dels drets d’imatge de les persones que surten a les seves fotografies i de les


possibles responsabilitats que se’n reclamessin. Els drets d’autor de les fotografies premiades seguiran essent del fotògraf.

orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal. Qualsevol cas no previst per aquestes bases serà resolt per l’organització

Les obres premiades podran ser reproduïdes en catàleg, cartells o qualsevol suport de promoció del La participació en aquest concurs implica la total acconcurs citant l’autor. ceptació d’aquestes bases. No es poden presentar fotografies que ja han estat presentades en altres edicions d’aquest concurs. No poden participar els familiars dels membres de la comissió organitzadora del Museu de Guissona. Les fotografies que compleixin amb tots els requisits i, per tant, entrin a formar part del concurs seran visibles al bloc del Museu de Guissona, amb l’únic objectiu de donar visibilitat a les fotografies presentades. Les fotografies no guanyadores que participen en aquest concurs seran retornades als seus autors i es podran recollir al Museu durant el mes de novembre de 2013. En cas de no ser recollides, passaran a formar part del fons fotogràfic del Museu. Les dades dels participants passaran a formar part d’una base de dades del Museu de Guissona Eduard Camps, amb l’única finalitat que se’ls informi de propers esdeveniments, futures convocatòries i activitats que promocioni el Museu de Guissona. Aquesta base de dades es regularà d’acord amb el disposa la Llei

+ informació a www.museudeguissona.cat


@MuseuDeGuissona

Noticiari 19  

El noticiari del Museu de Guissona Eduard Camps

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you