Page 85

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Calamintha grandiflora (L.) Moench, Satureja grandiflora (L.) Scheele Només la coneixem de la vall de Gresolet (sota el Pedraforca) i del torrent Forcat (vessant nord del Verd), on creix en clarianes de fagedes i avetoses (Fagion sylvaticae), a 1300–1775 m. RRR.

83

Callitriche cf. brutia Petagna Hem observat plantes del gènere Callitriche en una bassa del llit del Segre a l’oest de Bellver, a 1000 m. Es trobaven en estat vegetatiu, motiu pel qual no ens ha estat possible identificar–les, però sembla que podrien correspondre a aquesta espècie. RRR.

Callitriche cf. brutia Petagna

(L.) Moench

Calamintha sylvatica Bromf. subsp. ascendens (Jord.) P. W. Ball, Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. ascendens (Jord.) Briq. Estatge submontà. 740–1300 m. Bardisses i vorades de bosc. RR. Només l’hem vista a la conca del Llobregat– Cardener.

Calluna vulgaris (L.) Hull Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 950–2070 m. Dispersa per boscos clars, matollars i prats en sòls àcids; molt rarament es presenta com a planta dominant en alguns indrets rocosos silicis. C.

(L.) Hull Bromf. subsp.

(Jord.) P. W. Ball

susbp. sylvatica, Satureja calamintha (L.) Scheele subsp. sylvatica (Bromf.) Briq. Estatge submontà. 1000–1250 m. Bardisses i vorades de bosc. RR.

Caltha palustris L. Sobretot als estatges montà i subalpí, però davalla fins al submontà al riberal del Segre. 950–1910 m. Vores d’aigües corrents fresques i poc carbonatades ( Calthion palustris ), també en molleres. C a la Cerdanya, RRR a la conca superior del Llobregat.

Bromf. subsp.

L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement