Page 83

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

81

Bupleurum angulosum L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 980–1950 (2370) m. Fissures de cingles calcaris (Saxifragion mediae). R.

L.

Bulbocodium vernum L. Sobretot als estatges subalpí i alpí, rarament al montà. (1200–1450) 1750–2400 m. Pastures de muntanya. CC a la zona més oriental, R o RR a la resta.

L.

Bupleurum baldense Turra Estatge submontà. 1000–1320 m. Pradells d’anuals ( Festuco–Sedetalia ) i prats secs (Xerobromion erecti). RRR .

L.

Bunias erucago L. L’hem observada únicament en camps sota Bar i a la rodalia de la Bastida d’Hortons, damunt substrat silici, a 900–1100 m. També, fora ja del territori, l’hem vista a Alp (prop del límit del sector TAP) i és coneguda de Castellciutat (herbari JACA). RRR. (CG79), (DG09).

Turra

Bupleurum falcatum L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 880–2050 m. Indrets pedregosos calcaris, en comunitats molt diverses (vegetació de vorades de bosc, pedruscall, pastures,...). C.

L.

L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement