Page 82

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

80

Bromus squarrosus L. Estatges submontà i montà. 800–1410 m. Ambients ruderals (Onopordetalia) i prats secs ( Festuco–Sedetalia, Xerobromion erecti, Aphyllanthion). RR.

Bryonia cretica L. Estatges submontà i montà; accidentalment puja al subalpí. 720–1570 (2020) m. Bardisses (Prunetalia spinosae). C.

L. L.

Bromus sterilis L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–2030 m. Ambients ruderals prop de cases o en indrets freqüentats pel bestiar (Chenopodietalia, Onopordetalia). C al sud de l’eix Cadí–Moixeró, C al vessant nord.

Buddleja davidii Franch. Només n’hem observat un peu en un talús de la pista forestal del coll de Vanses, a 1200 m. Des de fa pocs anys, aquesta espècie es troba en ràpida expansió per la conca del Segre, a l’Alt Urgell i a Andorra, de manera que cal suposar que també anirà apareixent cada vegada amb més freqüència al territori estudiat. RRR.

L. Franch.

Bromus tectorum L. Estatges submontà i montà; pot arribar fins a la base del subalpí. 800–1850 m. Ambients ruderals (Chenopodietalia). C. PE; CG87 (Vives, 1964).

L.

Bufonia tenuifolia L. L’hem observada només en pradells d’anuals de la Bastida d’Hortons, a 740 m. Vives (1964) també la cità dels pedruscalls del Port del Comte (Coma Sentinella) i de dues localitats del Verd (font d’Ordet i Borda de la Coma); aquestes dades són força sorprenents per l’altitud i l’ecologia i, a més, no n’hem observat testimonis d’herbari, de manera que caldria considerar–les amb precaució fins que no es confirmin amb noves observacions. RRR. (PC?), (SV?). (CG86?), (CG87?).

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement