Page 78

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

76

Betula pendula Roth Sobretot a l’estatge montà. 950–1750 m. Apareix de forma esparsa en boscos molt diversos, rarament formant agrupacions importants (Fagetalia sylvaticae, Quercetalia pubescentis, Pinetalia sylvestris, Piceetalia) i amb una clara preferència pels terrenys silicis. C al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR o RRR a la resta.

Biscutella cichoriifolia Loisel. Només l’hem observada a la vall de la Molina, a la riba dreta del riu d’Alp, on viu en pedruscalls silicis a 1300–1350 m. Ja havia estat citada de la mateixa zona per Vayreda (1882) i Bubani (1901), i també n’hi ha dos plecs de 1957 dipositats a l’herbari BCN (BCF 35632, leg. Casas; BCF 35633, leg. Losa). RRR.

Loisel. Roth

Bidens tripartita L. Només l’hem observada al fangar d’una bassa eixuta de la ribera del Segre, a l’oest de Bellver, a 1000 m. RRR.

Biscutella laevigata L. subsp. laevigata i subsp. coronopifolia (L.) Rouy & Foucaud Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740– 2300 m. Pastures seques i pedregoses ( Aphyllanthion, Ononidion striatae, Xerobromion erecti, Festucion scopariae), pedruscalls (Thlaspietea). CC. No tenim prou clara la distribució dins el territori d’aquestes dues subespècies. Sembla que les formes referibles a la subsp. laevigata estan més esteses que les referibles a la subsp. coronopifolia, mostren més amplitud ecològica i són més abundants.

L.

Bifora radians M. Bieb. Estatge submontà. 1000–1250 m. Camps de cereals (Centaureetalia cyani). RR ; CC als sembrats de la plana cerdana, fora ja del límit del territori. Únicament a la Cerdanya.

L. subsp. i subsp. i subsp. coronopifolia (L.) Rouy & Focaud Biscutella laevigata L. subsp. laevigata (L.) Rouy & Foucaud

subsp. pyrenaica (A. Huet) Nyman Estatges subalpí i alpí. 1820–2500 m. Pastures seques ( Festucion scopariae, Oxytropido– Elynion) i pedruscalls (Iberidion spathulatae). RR.

M. Bieb.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement