Page 76

74

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. iberica (St.–Yves) O. Bolòs & Vigo Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720– 2400 m. Pastures seques en terrenys rocosos ( Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Ononidion striatae). CCC al vessant sud de l’eix Cadí–Moixeró, CC al vessant nord.

(Huds.) Dumort. subsp.

Avenula versicolor (Vill.) M. Laínz subsp. versicolor Es coneix únicament del vessant nord de la Tosa d’Alp, en pastures del Festucion supinae, a 2380 m. RRR. subsp. (St.-Yves) O. Bol s & V Avenula pratensis(L.) (L.)Dumort. Dumort. subsp. iberica (St.–Yves) O. Bolòs & Vigo

subsp. requienii (Mutel) Romero Zarco i subsp. pratensis Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150– 2450 m. Sobretot a les pastures mesòfiles, sovint en sòls àcids (Bromion erecti, Nardion strictae). CC al vessant nord de l’eix Cadí– Moixeró, R al vessant sud. La majoria d’exemplars semblen més propers de la subsp. requienii que de la típica, però no descartem que hi siguin totes dues. Caldria estudiar amb més detall aquesta qüestió.

(Vill.) M. La nz subsp.

Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek Estatges submontà i montà; rarament al subalpí. 720–1850 m. Ambients nitrificats per la freqüentació del bestiar o per la proximitat a establiments humans ( Onopordetalia, Chenopodietalia). C.

Avenula pratensis (L.) Dumort. subsp. pratensis + subsp. requienii (Mutel) Romero Zarco

Avenula pubescens (Huds.) Dumort. subsp. pubescens Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800– 2200 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti), prats de dall (Arrhenatherion). C.

L. subsp.

(Vis.) Hayek

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement