Page 74

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

72

Astrantia minor L. Coneguda només del vessant nord de Penyes Altes del Moixeró, a 2100–2200 m. També havia estat assenyalada de Comabella per Vayreda (1882), però no hi ha estat retrobada. RRR.

L.

Atriplex micrantha Ledeb. Observada únicament en un marge de carretera sota Tuixén, a 1200 m. RRR. L.

Athyrium filix–femina (L.) Roth Sobretot a l’estatge montà. 1000–1650 m. Boscos humits ( Fagion sylvaticae, Deschampsio–Pinion), sovint prop de torrents. RR al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud.

Ledeb.

Atriplex patula L. Estatges submontà i montà. 720–1550 m. Ambients ruderals (Chenopodietea). RR. CG87 (Vives, 1964). (L.) Roth

Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz Citat per Vives (1964) de la baga d’Ordet (SV, CG87), "Junto a las comunidades de Rhododendron ferrugineum en la Baga d’Ordet a 2100 m s. m. sobre un peñasco calizo y sombrío". Preferim mantenir una certa reserva sobre la validesa d’aquesta citació, de la qual no en coneixem testimoni d’herbari; no es pot excloure la confusió amb alguna altra falguera.

Atriplex hortensis L. L’hem trobat en llocs ruderals (femers i abocadors de runa) entre Santa Eugènia i Pi (Bellver), a 1020 m, i a la rodalia de Bar, a 1100 i 1190 m; també, fora ja del territori, poc a l’est de la Seu d’Urgell, a 680 m (CG79). RRR.

L.

Atriplex prostrata Boucher ex DC. L’hem vist en hebassars ruderals del llit del Llobregat, a Guardiola de Berguedà, a 720 m, i a la riera de Saldes, sota l’aiguabarreig amb la riera Salada, a 1000 m. RRR.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement