Page 71

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Aster alpinus L. Sobretot als estatges subalpí i alpí, bé que sovint baixa fins al montà. 1500–2540 m. Pastures de muntanya (Festucion scopariae, Ononidion striatae). CC.

69

Aster sedifolius L. Estatge submontà. 840–1120 m. Pastures seques calcícoles ( Aphyllanthion) en vessants assolellats. RRR. Només als solells de l’alt Llobregat, en una franja que va des de Bagà fins a la Pobla de Lillet.

L. L.

Aster linosyris L. Estatges submontà i montà. 740–1550 m. Pastures seques, sobretot calcícoles (Xerobromion erecti, Aphyllanthion). R a l’alt Llobregat, RR a la resta del territori.

Aster squamatus (Spreng.) Hieron. L’hem vist únicament al Clot del Moro (Castellar de n’Hug), en un herbassar ruderal a 940 m. RRR. També prop del límit del sector CNW, vora la Seu d’Urgell (CG79).

L. (Spreng.) Hieron.

Aster novae–angliae L. Tàxon al·lòcton detectat únicament en talussos sota Gréixer, a 1000 m. Va aparèixer el 1998 i tres anys més tard s’hi mantenia, bé que només s’hi van detectar dues plantes. RRR.

Aster x versicolor Willd. Estatge submontà. 720–830 m. Més o menys naturalitzat als herbassars humits dels riberals del Llobregat, del Bastareny i de l’Aigua de Valls. RRR .

L.

Aster x versicolorWilld. Willd.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement