Page 70

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

68

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 900– 2000 m. Fissures de roques àcides (Androsacetalia vandellii). C al nord de l’eix Cadí–Moixeró, R al sud.

Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst.

subsp. quadrivalens D. E. Mey. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740– 2350 m. Fissures de roca, murs i talussos en ambients ombrejats ( Asplenietea trichomanis,...). CC.

(L.) Hoffm.

Asplenium trichomanes L. subsp. hastatum (Christ) S. Jessen Estatges montà i subalpí, rarament al submontà. 900–2050 m. Fissures de roques calcàries balmades (Saxifragion mediae). R. Tàxon descrit de poc i de distribució mal coneguda. Utilitzant per a la identificació els criteris exposats per Sáez (2000a), creiem que una gran part de les poblacions d’ A. trichomanes s.l. que creixen en parets calcàries del territori considerat es poden atribuir amb poc dubte a aquest tàxon, ben caracteritzat, tant morfològicament com, sobretot, per la seva ecologia estricta.

L. subsp.

D. E. Mey.

Asplenium trichomanes–ramosum L. [A. viride Huds.] Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1500– 2350 m. Fissures de roques calcàries en ambients frescals (Potentilletalia caulescentis). C.

L. subsp.

(Christ) S. Jessen

subsp. pachyrachis (Christ) Lovis & Reichst., A. csikii Kümmerle & András Tàxon que, dins el territori considerat, ha estat citat per Sáez (1997) de prop de Gresolet i del vessant nord de la serra dels Trulls (vall de Gréixer), en fissures de roques calcàries, a 1000–1140 m. RRR. CG97 (Sáez, 1997), DG08. Sáez (1997) dóna la quadrícula DG07 per a la citació de la vall de Gréixer, però aquesta localitat correspon realment a DG08 (Soriano, 1994).

L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement