Page 67

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

65

Arundo donax L. Espècie introduïda que apareix molt escassa, cultivada i subespontània, en marges de camps a les valls del Llobregat i del Bastareny (vessant meridional de CSE i TAP; DG17). Asparagus acutifolius L. Estatge submontà. 900–1000 m. Carrascars i boixedes situats en enclavaments càlids, generalment al peu de cingles calcaris. RRR. Només a la conca del Llobregat–Cardener.

L.

L.

Asperula cynanchica L. subsp. brachysiphon (Lange) O. Bolòs & Vigo Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 720–2020 m. Sobretot en pastures seques (Aphyllanthion, Xerobromion erecti), però també pot aparèixer en moltes altres comunitats herbàcies, matollars i boscos clars. CC. A l’estatge montà superior i al subalpí apareixen sovint plantes amb caràcters intermedis entre els d’aquest tàxon i el següent.

Asparagus of ficinalis L. officinalis L’hem trobat només a l’est d’Ossera, en feixes abandonades, a 1200 m; segurament naturalitzat a partir d’antics cultius RRR. Asperugo procumbens L. Sobretot als estatges montà i subalpí; baixa ocasionalment fins al submontà. 1100–2000 m. Llocs nitrificats per freqüentació del bestiar (Onopordetalia). RR.

L. subsp.

(Lange) O. Bol s & Vigo

subsp. pyrenaica (L.) Nyman Sobretot als estatges subalpí i alpí, bé que de vegades pot aparèixer al montà. 1450–2420 m. Ambients rocosos o pedregosos (Ononidion striatae, Festucion scopariae, Iberidion spathulatae, Saxifragion mediae). C.

L.

Asperula arvensis L. Només l’hem trobada en un sembrat sota Ansovell, a 1300 m; també havia estat citada de la Coma per Vives (1964), a 1250 m. RRR. SV; CG87 (Vives, 1964). L. subsp.

(L.) Nyman

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement