Page 65

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. & Link subsp. bupleuroides (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo Sobretot a l’estatge montà, bé que localment puja fins al subalpí o davalla al submontà. 1100–1700 (1980) m. Pastures poc o molt seques dels terrenys silicis (Xerobromion erecti, Chamaespartio–Agrostidenion). C al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RR; al costat meridional, restringida a l’alt Llobregat.

63

amb seguretat a la vall de La Vansa (CSW; CG77) i és probable que també sigui força corrent als prats secs d’altres sectors.

(L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl

(Cav.) Hoffm. & Link subsp. & Link(Godr. & Gren.) O. Bol s & Vigo Armeria alliacea (Cav.) Hoffm. subsp. bupleuroides (Godr. & Gren.) O. Bolòs & Vigo

Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina (Willd.) P. Silva Citada —com a A. alpina Vill.— de "Comabella, la Molina" per Vayreda (1882). No ha estat retrobada dins el territori.

Artemisia abrotanum L. Observada, com a planta subespontània, entre Guardiola de Berguedà i el Collet (CSE, DG07), a 720 m. Artemisia absinthium L. Estatges submontà i montà. 750–1500 m. Indrets freqüentats pel bestiar (Onopordetalia), marges de camins. R.

Arnica montana L. subsp. montana Estatges montà superior i subalpí. 1650– 2200 m. Pastures acidòfiles (Nardion strictae). C al vessant nord del Moixeró i Tosa– Puigllançada, RR a la resta del vessant nord i RRR a la conca del Llobregat.

L.

Artemisia alba Turra Estatges submontà i montà; rarament al subalpí. 740–1420 (1800) m. Pastures seques, sobretot en terrenys calcinals ( Aphyllanthion, Xerobromion erecti). C. L. subsp.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–2000 m. Es fa en tota mena de prats i pastures, i entra també en matollars i boscos clars. CC. Tenim poca informació sobre la distribució i l’abundància de les dues subspècies presents al territori. La subsp. e l a t i u s és, amb diferència, la més estesa. La subsp. sardoum (E. Schmid) Gamisans ha estat observada

Turra

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement