Page 59

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire [subsp. font–queri (Rothm.) A. Bolòs] Estatges submontà i montà. 900–1650 m. Roquissars calcaris assolellats. RRR.

(Sagorski) W. W. Becker ex Ma Anthyllis vulnerariaL.L.subsp. subsp. gandogeri (Sagorski) Becker ex Maire

subsp. vulnerarioides (All.) Arcang. Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1300– 2610 m. Pastures calcícoles d’alta muntanya (Festucion scopariae, Oxytropido–Elynion). CC.

L. subsp.

57

Antirrhinum asarina L. Estatges submontà i montà. 900–940 (1650) m. Fissures de roques silícies ( Antirrhinion asarinae). RR en afloraments rocosos propers al Segre, RRR al vessant nord de la Tosa d’Alp.

L.

Antirrhinum latifolium Mill. Ha estat trobat en dues localitats arran del límit del territori: estret de Mollet, a l’oest de Martinet, a 920 m, i Alp, en talussos remoguts sota la via del tren, 1100 m (A. Sánchez– Cuxart i M. Bernal, com. verb.). RRR. (CNW; CG99), (TAP; DG19).

(All.) Arcang.

subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn. Tàxon citat del territori —com a subsp. pyrenaica (Beck) Cullen— per Vives (1964) i per Gruber (1978) Les referències de Vives (1964) és probable que hagin d’atribuir–se a la subsp. forondae , ja que aquest autor diu que "la mayor parte de los ejemplares pueden referirse a la subsp. pyrenaica (Beck) Sag. Más raramente se encuentran las subsps. font–queri Rothm. y vulnerarioides (All.) Bonj.", però en realitat el tàxon més abundant a l’àmbit del seu estudi és la subsp. forondae. Les dades de Gruber (1978) segurament són degudes a confusió amb la subsp. vulnerarioides . Nosaltres no hem vist mai aquesta subespècie dins el territori, i en algunes de les localitats citades per Gruber, hi hem trobat només la subsp. vulnerarioides.

Mill.

Antirrhinum majus L. subsp. majus Estatges submontà i montà. 740–1615 m. Talussos assolellats, murs, en general en zones humanitzades. R.

L. subsp.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement