Page 57

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

55

Anthemis arvensis L. Estatge submontà. 900–1100 m. Camps i horts (Centaureetalia cyani). RR. SV; CG86 (Vives, 1964).

L.

Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh. Estatges subalpí i alpí. (1900) 2220–2560 m. Pastures d’alta muntanya, en terreny calcinal ( Oxytropido–Elynion, Festucion supinae, Primulion intricatae). RR.

L.

Anthemis cotula L. Només en coneixem una citació de Vives (1964) a la Pedra, en sembrats, a 900 m (SV; CG86). RRR.

(Wahlenb.) Bluff & Fingerh.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Des de l’estatge montà fins a l’alpí. 1350– 2540 m. Prats, matollars i boscos clars, generalment damunt substrat silici o en sòls acidificats (Festucion scopariae, Festucion supinae, Bromion erecti, Rhododendro– Vaccinion, Nardion strictae,...). CC.

(L.) Gaertn.

L.

Anthemis triumfetti (L.) DC. Estatge submontà. 1000–1320 m. Vorades de camins, en terreny silici. RR.

(L.) DC.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement