Page 50

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

48

Alchemilla gr. vulgaris A. connivens Buser Estatges montà i subalpí. 1220–2150 m. Herbassars de llocs humits (marges de torrents, formacions megafòrbiques,…). R.

A. tenuis Buser Estatges montà i subalpí. 1200–1900 m. Clarianes forestals. RR.

Buser

Buser

A. coriacea Buser L’hem vista al Clot de Moixeró, a 1530 m; també citada de coll de Pal per Cadevall (1915– 1919; det. Rothmaler). Aparentment RRR.

A. xanthochlora Rothm. Estatges montà i subalpí. 1100–2100 m. Molleres, herbassars higròfils, prats de dall, vorades de bosc, herbassars ruderals. C.

Rothm.

Buser

A. glabra Neygenf. Estatges montà i subalpí. 1100–2000 m. Herbassars higròfils (sobretot Molinietalia coeruleae). R. PC; CG77 (Romo, 1985a)

Neygenf.

A l i s m a p l a n t a g o – a q u a t i c a L. subsp. plantago–aquatica Coneguda només d’algunes basses del riberal del Segre, a la rodalia de Bellver, i d’un indret damunt de Sant Corneli, a 950–1000 m. Existeix també, molt a prop del límit de l’àrea d’estudi, en basses adjacents al Llobregat a Guardiola de Berguedà (TAP; DG07). RRR .

L. subsp.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement