Page 224

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

222

Ornithogalum pyrenaicum L. Estatges montà superior i subalpí. 1650– 2000 m. Matollars i pastures, en indrets càlids. RRR.

L. subsp.

L.

Orobanche alba Stephan ex Willd. Només l’hem observat sota Penyes Altes de Moixeró i a Coma Oriola, en fissures i replans de cingles calcaris, a 2000 m. RRR.

O r n i t h o g a l u m u m b e l l a t u m L. subsp. monticolum (Jord. & Fourr.) O. Bolòs & Vigo, Ornithogalum ortophyllum auct. p.p. Estatges montà i subalpí. (1320) 1550–2300 m. Pastures pedregoses (sobretot Brometalia ). R. Probablement també és present en molts altres sectors, on potser aquesta subespècie ha estat confosa amb la típica.

Stephan ex Willd.

Orobanche amethystea Thuill. Estatges submontà i montà. 740–1500 m. Pastures seques, com a paràsita d’Eryngium campestre. C. SV; CG87 (Vives, 1964). Ten. subsp. (Jord. & Fourr.) O. Bol & Vigo Ornithogalum umbellatum L. subsp. monticolum (Jord. & sFourr.) O. Bolòs & Vigo

subsp. umbellatum La coneixem amb certesa només de la rodalia de Bagà, en marges de conreus a 780 m. Probablement RRR , però en tenim informació poc clara. Com que no sempre aquestes dues subspècies han estat diferenciades, no podem precisar més la seva distribució dins el territori. La subspècie típica apareix citada a Braun– Blanquet (1948) i Farràs et al. (1981) dels sectors CNE i CSE. Considerant que aquestes dades provenen de localitats elevades, creiem força probable que s’hagin de referir a la subespècie monticolum.

Thuill.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement