Page 156

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

154

Gentiana nivalis L. Estatges subalpí i alpí. 1900–2450 m. Pastures mesòfiles o acidòfiles (Caricetalia curvulae). RRR.

Gentianella campestris (L.) Börner Des de l’estatge montà fins a l’alpí; molt rares vegades al submontà. (1100) 1485– 2540 m. Pastures mesòfiles i acidòfiles (Bromion erecti, Festucion supinae, Nardion strictae). C.

L. (L.) B rner

Gentiana pyrenaica L. Estatges subalpí i alpí. 1830–2540 m. Pastures acidòfiles ( Nardion strictae, Festucion supinae). C.

Gentianella ciliata (L.) Borkh. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–2050 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti) i vorades forestals. C. També l’hem observada a Odèn, molt a prop del límit sud–oest del sector PC (CG76).

L.

Gentiana verna L. Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1000– 2610 m. Pastures rases diverses: limitada a les mesòfiles (Bromion erecti) a baixa altitud, però tant a les mesòfiles com a les xeròfiles a l’alta muntanya. CC als estatges superios, RR en zones baixes.

(L.) Borkh.

Gentianella tenella (Rottb.) Börner Estatges subalpí i alpí. 2100–2500 m. Pastures d’alta muntanya (Festucion supinae, Elyno– Seslerietea). RRR. CSW (Gruber, 1978).

L. (Rottb.) B rner

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement