Page 150

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

148

Galeopsis ladanum L. Estatges submontà i montà. 1100–1800 m. Pedruscalls i talussos. RR. PC; CG87 (Vives, 1964).

Galinsoga ciliata (Raf.) Blake Mala herba dels camps irrigats, que hem trobat només al fangar d’una bassa seca de la riba esquerra del Segre, poc a l’oest de Bellver, a 1000 m. És una planta que els darrers temps apareix —segons quins anys— en abundància als camps de blat de moro de la plana cerdana. RRR.

L.

Galeopsis pyrenaica Bartl. Des de l’estatge submontà fins a l’alpí. 1040– 2400 m. Pedruscalls i altres ambients rocosos, preferentment en substrat silici (Galeopsion pyrenaicae). C.

(Raf.) Blake

Galinsoga parviflora Cav. Ha estat citada per Masalles et al. (1996) d’Alp (DG09) i d’Adrall (CG68), ambdues localitats situades a la perifèria de l’àrea estudiada (sectors TAP i CNW, respectivament).

Bartl.

Galeopsis tetrahit L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 940– 1700 m. Ambients nitrificats i humits, en vorades de bosc i en indrets freqüentats pel bestiar (Glechometalia). R al vessant nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al vessant sud.

Cav.

Galium album Mill. Observat únicament en marges de prats de dall i camps d’alfals entre Bagà i Guardiola de Berguedà, a 750–800 m. RRR. També prop del límit del sector CNW, a la rodalia de la Seu d’Urgell (CG79).

L.

Mill.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement