Page 149

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Gagea fragifera (Vill.) E. Bayer & G. López [G. fistulosa auct.] Estatge subalpí. 1775–2210 m. Ambients nitrificats de l’alta muntanya, generalment en llocs freqüentats pel bestiar (Onopordetalia). RR.

147

Gagea villosa (M. Bieb.) Duby subsp. villosa Estatges submontà i montà. 1100–1500 m. Sembrats (Centaureetalia cyani) i ambients ruderals. RR, però localment abundant. A TAP, només al vessant nord.

(M. Bieb.) Duby subsp.

Gagea lutea (L.) Ker Gawl. subsp. lutea Només la coneixem de Prat Llong, damunt les Bassotes, en pastures mesòfiles a 2000 m. RRR.

Galanthus nivalis L. Només l’hem vist a tres localitats: les Bassotes (Cadí meridional), bosc dels Orris i plans de Canells (vessant berguedà de la Tosa d’Alp). Matollars, prats i boscos clars de pi negre, a 1850–2000 m. RRR

(L.) Ker Gawl. subsp. L.

subsp. b u r n a t i (Terracc.) M. Laínz, G. reverchonii Degen L’hem recol·lectada cap a Prat d’Aguiló (Cadí) i a la jaça de font Canaleta (la Molina), en comunitats nitròfiles, a 1850 i 1800 m respectivament. RRR.

(L.) Ker Gawl. subsp.

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. Sobretot als estatges submontà i montà, bé que puja fins al subalpí pels solells. 750–2100 m. Pedruscalls calcaris (Stipion calamagrostis), ocasionalment als sembrats. C.

(Terracc.) M. La nz Ehrh. ex Hoffm.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  
Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement