Page 145

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

F. liviensis (Verguin) Markgr.–Dannenb. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 860–2100 m. Pastures seques en sòls poc desenvolupats (Festuco–Brometea). C . Citada de tots els sectors, amb l’excepció de CNE i PE, però és possible que una part important de les dades corresponguin en realitat al tàxon anterior.

143

Festuca pratensis Huds. Estatges submontà i montà; rara al subalpí. 720–1750 (2020) m. Prats humits, sobretot als de dall (Arrhenatheretalia ). C.

Huds.

Festuca gr. rubra L. Festuca liviensis(Verguin) (Verguin)Markgr.-Dannenb. Markgr.–Dannenb.

Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. paniculata La coneixem només del vessant sud del Puigllançada, sobre Pardinella, en prats termòfils damunt substrat silici, a 1900–2000 m. RRR.

F. nigrescens Lam. Des de l’estatge montà fins a l‘alpí. 1200– 2500 m. Pastures mesòfiles (Bromion erecti, Caricetalia curvulae), sobretot en sòls àcids. CC.

Lam.

(L.) Schinz & Thell. subsp.

subsp. spadicea (L.) Litard. Estatge subalpí; rarament apareix al montà o puja fins a l’alpí. (1500)1800–2450 m. Vessants assolellats i rocosos, però amb sòl profund, damunt calcàries. RR , però localment abundant.

F. rubra L. subsp. rivularis (Boiss.) O. Bolòs, Masalles & Vigo Només l’hem observada en un prat moll de Prat de Cadí, a 1880 m. RRR .

s, R.M. Masalles & Festuca rubra L. subsp. rivularis (Boiss.) O.Bol O. Bolòs, Masalles & Vigo

(L.) Schinz & Thell. subsp.

(L.) Litard.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement