Page 142

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

140

Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740– 2200 m. Pastures ( Brometalia erecti, Aphyllanthion, Ononidion striatae), també matollars i boscos clars. C. Al territori hi convien dues subespècies: subsp. stricta i subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn. La separació d’aquests dos tàxons no és senzilla, i bona part de les dades aplegades no els diferencien, de manera que la distribució i l’abundància de cadascun no són prou ben conegudes.

L.

Fallopia baldschuanica (Regel) Holub, Polygonum aubertii L. Henry Espècie cultivada als jardins i de vegades subespontània. Observada amb aquest caràcter als sectors CNE, CSW, CSE i EN (UTM CG87, CG97, CG98, CG99 i DG07).

D. Wolff ex J. F. Lehm.

Fallopia dumetorum (L.) Holub, Polygonum dumetorum L. Estatges submontà i montà. 720–1500 m. Bardisses i boscos de ribera pertorbats. RRR.

Evonymus europaeus L. Només l’hem vist a les bardisses del veïnat del Collet i de la rodalia de Guardiola, a 720– 750 m. RRR.

(L.) Holub

L.

Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve, Polygonum convolvulus L. Estatges submontà i montà. 720–1450 m. Camps i ambients ruderals (Centaureetalia cyani, Chenopodietalia). CC.

Fagus sylvatica L. Estatge montà; baixa localment al submontà. 800–1800 m. Forma boscos monospecífics (fagedes), generalment en vessants obacs amb boires freqüents i en clotades humides ( Fagion sylvaticae ); també apareix molt sovint barrejat amb pi roig. CC a l’alta conca del Llobregat (però RR al vessant sud del Verd i a Ensija), RRR a les conques del Segre (restringida a un racó de la vall de l’Ingla) i de La Vansa (escassos individus a la capçalera de la vall de Josa). (L.) ` . L ve

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement