Page 137

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Erophila verna (L.) Chevall. Estatges submontà i montà. 800–1700 m. Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia), generalment en indrets nitrificats. C . CG87 (Vives, 1964).

135

baixa no rarament fins al montà. 1270– 2580 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles ( Brometalia erecti, Caricetalia curvulae, Seslerietalia coeruleae); més abundant allà on la càrrega ramadera és molt alta, perquè el bestiar la rebutja i pot proliferar. CC.

(L.) Chevall. Gouan

Eruca vesicaria (L.) Cav. No l’hem observada dins el territori estudiat, però sí que ha estat trobada en pradells terofítics a Castellciutat, no lluny del sector CNW (herbari JACA). UTM CG79.

Eryngium campestre L. Estatges submontà i montà; ocasionalment puja al subalpí. 740–2020 m. Pastures xeròfiles o mesòfiles ( Aphyllanthion, Xerobromion erecti, Bromion erecti), sobretot en les molt freqüentades pel bestiar. CC. L'híbrid entre aquesta espècie i l'anterior (E. x chevalier Sennen) és freqüent allà on conviuen totes dues.

(L.) Cav.

Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O. E. Schulz Sobretot a l’estatge submontà, però puja fins al montà pels vessants més càlids. 750–1660 m. Ambients nitrificats en vessants pedregosos assolellats, relleixos i peus de cingle, marges de camins, indrets freqüentats pel bestiar,… C.

L.

Erysimum incanum Kunze subsp. aurigeranum (Jeanb. & Timb.–Lagr.) O. Bolòs & Vigo Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1150– 1900 m. Pastures nitrificades pel bestiar, marges de camins. RRR.

(Poir.) O. E. Schulz

Eryngium bourgatii Gouan Sobretot als estatges subalpí i alpí, tot i que

Kunze subsp. (Jeanb. & Timb.-Lagr.) O. Bol s & Vigo Erysimum incanum Kunze subsp. aurigeranum (Jeanb. & Timb.–Lagr.) O. Bolòs & Vigo

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement