Page 134

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

132

Equisetum arvense L. Estatges submontà i montà. 720–1700 m. Llocs aigualosos o molt humits (vores de basses i rierols, jonqueres, horts, talussos humits,...). C.

Equisetum ramosissimum Desf. Estatges submontà i montà. 720–1580 m. Indrets humits (talussos, vores de corrents d’aigua, boscos de ribera, horts,...); menys exigent que les altres espècies del gènere. C.

L. Desf.

Equisetum hyemale L. Espècie citada per Vives (1964) del pont de Valls (Guixers), on el va trobar una sola vegada en una bardissa en sòl humit i calcari, a 850 m. Se’n conserva un plec testimoni (BC 611540). RRR.

Equisetum telmateia Ehrh. Estatge submontà. 720–1300 m. Boscos de ribera (Alnion incanae) i herbassars higròfils (Molinion coeruleae). RR. PC; CG86 (Vives, 1964). Només a les conques del Llobregat i el Cardener.

L. Ehrh.

Equisetum palustre L. Estatges submontà i montà. 950–1600 m. Basses i herbassars higròfils. RR . CSE; CG98 (Llensa, 1946).

Eragrostis curvula (Schrad.) Nees Espècie d’origen sud–africà que els darrers anys ha estat utilitzada per a revegetar els talussos de carreteres de nova construcció. Dins el territori considerat ha estat plantada als accessos meridionals del túnel de Cadí, a la vall de Gréixer (MO, DG08). També s’ha fet servir a la carretera de Bellver a la Seu d’Urgell (CG89), prop del límit amb CNE i CNW. Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Només als pradells d’anuals silicícoles part damunt de Gréixer, a 1100 m. RRR.

L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement