Page 109

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Cleistogenes serotina (L.) Keng Coneguda d’Arsèguel, de Rigoréixer (Bagà) i d’Alp. Prats secs assolellats, en terrenys rocosos (Aphyllanthion, Xerobromion erecti), a 800–1240 m. RRR.

(L.) Keng

Clematis recta L. Estatges submontà i montà. 720–1600 m. Vorades de bosc, bardisses. C a RR, segons sectors.

L.

Clematis vitalba L. Estatges submontà i montà; rarament puja al subalpí. 720–1650 (2020) m. Bardisses i boscos de caducifolis (Querco–Fagetea). CC.

107

Clinopodium vulgare L., Satureja vulgaris (L.) Fritsch Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 740–1850 m. Vorades de bosc, bardisses (Origanetalia). C.

L.

Coeloglossum viride (L.) Hartm. Estatge subalpí. 1770–2000 m. Prats acidòfils i mesòfils (Nardion strictae, Bromion erecti, Primulion intricatae). RRR.

(L.) Hartm.

Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm. Estatges montà i subalpí. (1200) 1600– 1950 m. Matollars de bàlec ( Genistion europaeae) i comunitats ruderals, sobretot en substrat silici. C al nord de l’eix Cadí– Moixeró, RRR al sud.

L.

Coincya monensis(L.) (L.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos Greuter & Burdet subsp. (Vill.) Ae (Vill.) Aedo, Leadlay & Muñoz Garm.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement