Page 106

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

104

Chenopodium hybridum L. L’hem trobat en llocs ruderals sota Gréixer, a 1100 m, i a Cal Quer (Bagà), a 750 m. RRR.

L.

L.

Chondrilla juncea L. Estatge submontà; accidental més amunt. 740–1270 (2020) m. Ambients ruderals, marges de camins i camps. R.

Chenopodium opulifolium Schrad. ex Koch & Ziz Estatge submontà. 790–1150 m. Camps. RR.

L.

Schrad. ex Koch & Ziz

Chenopodium urbicum L. Només l’hem trobat prop de Bellver de Cerdanya, en un femer al costat del Segre, a 1000 m. RRR.

Chrysanthemum segetum L. Observat una sola vegada —i únicament una planta— en un camp de cereals de Cavallera, Guardiola de Berguedà (TAP, DG07), a 800 m; segurament accidental. Chrysosplenium oppositifolium L. Estatge montà; baixa al submontà seguint els torrents molt ombrívols. 1000–1600 m. Fonts, roques molles i torrents (Cardamino–Montion). R al sector oriental de la Cerdanya, RRR a la resta del territori.

L.

Chenopodium vulvaria L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 780–2030 m. Ambients ruderals, llocs molt freqüentats pel bestiar i camps. R.

L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement