Page 104

Vigo, Soriano, Carreras, Aymerich, Carrillo, Font, Masalles & Ninot

102

Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) M. Laínz, Linaria origanifolia (L.) Cav. subsp. cadevallii O. Bolòs & Vigo Estatges montà i subalpí. 1500–2230 m. Fissures de roques calcàries (Saxifragion mediae). RRR. SV (Vives, 1964). També existeix poc més a l’oest del límit del sector CSW, vora el congost del riu de La Vansa (CG77).

Chaerophyllum temulum L. Estatges submontà i montà. 740–1600 (1850) m. Llocs humits i nitrificats (herbassars ruderals, vorades de bosc, bardisses,…). R. SV; CG87 (Vives, 1964).

L.

(L.)(L.) Fourr. subsp. (O. Bol s & Chaenorhinum origanifolium Fourr. subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo)

Chaerophyllum aureum L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 750– 1980 m. Ambients humits i nitrificats (llocs freqüentats pel bestiar, voltant de les cases, bardisses,…). C.

L.

Chaerophyllum hirsutum L. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1100– 1900 m. Ambients humits diversos: boscos de ribera, herbassars higròfils, vorades de bosc, formacions megafòrbiques. C al nord de l’eix Cadí–Moixeró, RRR al sud. CSE; CG97 (Sebastià, 1983).

Chamaespartium sagittale (L.) P. E. Gibbs Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 1080–2170 m. Pot ser dominant en algunes pastures acidòfiles de l’estatge montà (Chamaespartio–Agrostidenion ), o bé forma part d’altres comunitats (prats, matollars, boscos) sobre substrat silici o en sòls acidificats. CC als terrenys silicis, RR allà on el substrat és calcari.

(L.) P. E. Gibbs

Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. Només el coneixem, molt escàs, dels cingles càlids del serrat de Santa Eulàlia (Guixers), on viu en fissures de conglomerats, a uns 960 m. RRR.

(Balbis) Tod. L.

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement