Page 103

Flora del Parc Natural del Cadí–Moixeró i de les serres veïnes

Cerastium glomeratum Thuill. Només observat a Bagà, en camps a 800 m. RRR.

101

Cerastium semidecandrum L. Ha estat citat per Vives (1964) poc més enllà del límit del territori considerat: coll de Jou (CG86), al costat de la carretera, en comunitats de l’ Ononidion striatae.

Thuill. L.

Cerastium perfoliatum L. Només l’hem vist en un sembrat de la rodalia d’Urús, a 1250 m. També en sembrats de la plana cerdana, vora Tartera, fora ja del territori (DG09). RRR.

L.

Cerastium pumilum Curtis Estatges submontà i montà. 1040–1670 m. Pradells d’anuals (Festuco–Sedetalia) i pastures poc denses. C. SV; CG87 (Vives, 1964).

Curtis

Cerastium pyrenaicum Gay Citat de "Comabella" per Vayreda (1882). No l’hem observat mai al territori. La citació, com d’altres d’aquesta localitat vayredana, planteja molts interrogants sobre la seva fiabilitat.

Ceterach of ficinarum DC., Asplenium ceterach L. officinarum Estatge submontà. 1050–1400 m. Murs vells, fissures de roques. RR.

DC.

Chaenorhinum minus (L.) Lange, Linaria minor (L.) Desf. Des de l’estatge submontà fins al subalpí. 800– 2030 m. Pradells d’anuals, pedruscalls, camps. C.

(L.) Lange

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Monografies del Museu de Ciències Naturals volume 1 pp 1-224  

ISSN: 1695-8950 Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes By: J. Vigo, I. Soriano, J. Carreras, P. Aymerich, E. Carril...

Advertisement