Page 1

FLORERA MUSEU D’AENYS DE MAR. LA PEÇA DEL MES

Número de registe: 3282 Dimensions: 36,5 x 16,5 x 16,5 cm Material: fusta, vidre, cargols Cronologia: segona meitat segle XIX

Conjunt floral realitzat a base de closques de petxines i cargols marins que imiten les formes d'una flor. Les peces estan unides entre elles recreant un ram de flors que s’uneixen a l’ànima del ram realitzat amb fil ferro folrat. El conjunt floral està protegit per una campana de vidre cilíndrica amb una base circular de fusta amb tres peus tornejats. Les floreres eren elements decoratius característics de les vivendes burgeses de la segona meitat del segle XIX, es col·locaven sobre calaixeres, còmodes... responen a la voluntat de realitzar objectes decoratius amb elements naturals que quedaven protegits de la pols amb les campanes de vidre i molt acord amb la sensibilitat romàntica. En algunes ocasions es col·locaven gerros o altres elements decoratius. Aquests treballs s'atribuïen a les labors que realitzaven les dones en les seves estones d'oci o bé a l'entreteniment de mariners, però la qualitat dels treballs ens fa pensar en una artesania especialitzada d'aquests objectes que en general procedien d'Itàlia i de la costa catalana, especialment de la zona del Cap de Creus. Avui aquesta artesania es manté als municipis de Llucmajor i Búger a Mallorca. Diversos museus catalans i espanyols conserven aquests objectes en les seves col·leccions com el Museo del Romanticismo o el Museu Frederic Marès de Barcelona

C. Església, 43, Arenys de Mar. (34)937924444 http://museu.arenysdemar.cat


Museu Frederic Marès

MUSEU D’AENYS DE MAR. LA PEÇA DEL MES

El Museu Frederic Marès fundat l’any 1948 es troba a la Plaça de Sant Iu de Barcelona i allotja la col·lecció donada a la ciutat per l'escultor Frederic Marès ( 1893-1991). Marès, escultor i col·leccionista va reunir al llarg de la seva vida una importantíssima col·lecció d’escultura des del món antic (segle V aC) fins a obres dels escultors catalans més rellevants del segle XIX. La col·lecció d’escultura destaca per l’ampli panorama escultòric de les escoles castellanes i andaluses des del romanticisme fins el barroc. Però a més de ser un gran museu d’escultura, el Museu Frederic Marès dedica una part dels seus espais al gabinet del col·leccionista, un seguit de sales on s’exposen objectes variats que Marès va anar col·leccionant al llarg de la seva vida: ceràmica, armes, objectes de ferro, ventalls... Frederic Marès va donar la seva col·lecció de puntes a la Generalitat de Catalunya per a ser exposada en el Museu Marès de la Punta d’Arenys de Mar. Una de les sales del gabinet del col·leccionista està dedicat a aquesta artesania.

Bibliografia Núria Rivero, Pilar Vélez (1996), Frederic Marès. El darrer col·leccionista romàntic, "Museu Frederic Marès", Ajuntament de Barcelona Catàleg d'escultura i medalles de Frederic Marès, Fons del Museu Frederic Marès/4(2002), Barcelona. Marès, Frederic. El món fascinant del col·leccionisme i de les antiguitats. Memòries de la vida d’un col·leccionista. Museu Frederic Marès de Barcelona, 2000 Tollinchi, Esteban. Romanticismo y modernidad. Ideas fundamentales de la cultura del siglo XIX. Universidad de Puerto Rico. 1989

C. Església, 43, Arenys de Mar. (34)937924444 http://museu.arenysdemar.cat

FLORERA. PEÇA DEL MES DE GENER  

Florera de la segona meitat del segle XIX. Peça del mes de gener del Museu d'Arenys de Mar.