Page 1

Skiveegnen i 1960’erne

Skive Museum 2008


Skiveegnen i 1960’erne

2


Skiveegnen i 1960’erne

Skiveegnen i 1960’erne Ligesom det øvrige Danmark oplevede Skiveegnen en hidtil uset velstandsstigning. Mange kunne flytte i nyt hus eller større lejlighed, bilen blev almindelig, og i ferien drog man af sted med telt på camping, i eget eller lejet sommerhus eller på chartertur med ”præsten” eller Spies. Man lyttede man til sin nye FM B&O radio (samlet i Skive!) eller fulgte med, når fjernsynet sendte om aftenen. Fjernsynet var hård ved aviserne, og det gamle “firebladssystem” begyndte at visne. Der blev fuld beskæftigelse. Selvom landbruget havde brug stadig færre ansatte, kunne de nye fabrikker både beskæftige dem, der blev ”frigjorte” fra landbruget, de arbejdsløse i byerne og de efterhånden mange kvinder, der søgte ud på arbejdsmarkedet. Bilen gjorde det let at køre langt for at handle ind. Fra 1962 til 1964 fik Skive 5 supermarkeder. De var ikke så store, men alene antallet viser, at der var noget helt nyt på vej i dagligvarehandelen. ”Den lille købmand”fik hård konkurrence. Der var drøn på egnen i årene omkring 1970. Der blev bygget adskillige hundrede nye boliger hvert år, der blev købt biler, campingvogn og sommerhuse. Folk havde råd til at låne til det hele: den store inflation reducerede lynhurtigt lånenes værdi, så man kunne roligt sætte sig for hårdt og ”spise vandgrød det første år”. Egnen fik en ny forbindelse mod nordøst, Virksunddæmningen, og som en begyndelse til den nye hovedvej A26 gennem Salling blev Ågade og Nørre Boulevard anlagt på Sallingbanernes gamle spor. Trafikken flyttede over på vejene. I 1966 lukkede Skive-Vestsallingbanen og i 1971 ophørte persontrafikken på Skive-Glyngørebanen. Det blev gennemført flere store offentlige byggerier. Skive fik et trekvart nyt sygehus, og i 1969 indviedes Nordvesteuropas mest moderne kaserne i Jegstrup syd for Skive. Rationalisering blev moderne. Kølevognene gjorde de små andelsmejerier overflødige, og i løbet af tre år 1967-1970 var en snes småmejerier blevet til ”Skiveegnens Mejeriselskab”. På det kommunale område blev der også rationaliseret og lagt sammen. De mange små kommuner på egnen blev i 1970 til fem ”storkommuner”, som overtog en lang række gamle og nye opgaver. En af de nye, som pressede sig på, var miljøet. De nye kommuner måtte investere mange millioner i renseanlæg til spildevand. De unge kom til at fylde meget i bevidstheden. Skive blev til en skoleby med gymnasium, handelsskole, teknisk skole, HF-kursus, Specialarbejderskole, Lærerhøjskole m.m. Også i fritiden fyldte de unge mere: Idrætten, der nu rykkede indendørs i stribevis af nye idrætshaller, forblev en væsentlig aktivitet for mange unge, mens andre hellere ville lytte til ”pigtrådsmusik”, ”beatmusik” eller gå på diskotek. Gadebilledet blev præget af piger i lårkorte kjoler og unge mænd med langt hår. Og så ændrede verden sig lige pludselig: En krig i Mellemøsten medførte i 1973 en dramatisk opbremsning, der begyndte med ”bilfrie søndage” og endte i et gensyn med det, mange troede var umuligt: den store arbejdsløshed.

3


Skiveegnen i 1960’erne

Det gamle Skive, der forsvandt

4


Skiveegnen i 1960’erne

Nørregade 32-42 og 21-27 i april 1963. Bortset fra nr. 32 og nr. 21 blev alle bygningerne kraftigt ombygget eller nedrevet i løbet af de næste 15 år.

5


Skiveegnen i 1960’erne

Reberbanen set fra Vestergade 1960. Alle bygninger blev revet ned i 1968 til fordel for den nye, brede gennemkørselsvej fra Møllegade til Posthustorvet.

6


Skiveegnen i 1960’erne

Gård-idyl på Reberbanen i 1960.

7


Skiveegnen i 1960’erne

Skraldespandene tømmes ved Olesens Gård (Torvestrædesiden) i 1960. I baggrunden ses Hotel Royal. Begge bygninger blev revet ned i slutningen af 1960’erne.

8


Skiveegnen i 1960’erne

Da Olesens Gård på Torvet blev revet ned i 1968, endte den som fyld til molerne på Skive Lystbådehavn.

9


Skiveegnen i 1960’erne

Nybyggeri i Fredensgade i maj 1964. I forgrunden ses ”Hullet”, der ”opstod”, da Banegården blev bygget i begyndelsen af 1960’erne.

10


Skiveegnen i 1960’erne

11


Skiveegnen i 1960’erne

Nye boligkvarterer

12


Skiveegnen i 1960’erne

Blokbebyggelsen på Kirke Alle/Gammelgårdsvej/Egerisvej er et af 1950-ernes og 1960’ernes store almennyttige byggerier. Her ses bebyggelsen fra den nyanlagte Woldhardt Madsens Alle i 1962.

13


Skiveegnen i 1960’erne

Betonelementer gjorde det muligt at bygge billigt, effektivt og hurtigt. Her samles der boligblokke i VestervĂŚnget i september 1969.

14


Skiveegnen i 1960’erne

Nye villaer i den yderste ende af Frederiksdal Alle maj 1964.

15


Skiveegnen i 1960’erne

Frederiksdal Alle 117-121 i maj 1964.

16


Skiveegnen i 1960’erne

Vester FĂŚlledvej i maj 1964.

17


Skiveegnen i 1960’erne

”A Hus” på Skjoldborgvej i midten af 1960’erne.

18


Skiveegnen i 1960’erne

Nyopførte villaer på Skovvænget juli 1964.

19


Skiveegnen i 1960’erne

Nyopførte villaer på Skovvænget juli 1964.

20


Skiveegnen i 1960’erne

Selvbyggeri eller medbyggeri blev en metode, som mange kommende husejere benyttede for at holde prisen på huset nede. Her to unge forlovede, Matilde Pedersen, Hvidbjerg, og Rudolf Frandsen, Håsum, i gang med at mure fundament til deres nye VJ-hus (Vistisen og Nielsen, Roslev - det senere Roslev Huse) i Håsum den 13. juni 1963. De to unge skulle giftes, når huset var færdigt.

21


Skiveegnen i 1960’erne

Kvinderne gav en hånd med, når der skulle bygges hus. Her blander Mathilde Pedersen cement den 13. juni 1963.

22


Skiveegnen i 1960’erne

23


Skiveegnen i 1960’erne

Typehusene

24


Skiveegnen i 1960’erne

I juni 1964 indviede Roslev Huse sit nye fabriksanlĂŚg ved Frisenborgvej . Firmaet var startet i Roslev i 1959 og flyttede nu til Skive. Her ses kontorbygningen og parkeringspladsen med de ansattes biler.

25


Skiveegnen i 1960’erne

Roslev Huses fabriksanlĂŚg set fra Skyttevej i juni 1964.

26


Skiveegnen i 1960’erne

Selvom fremstillingen af Roslev Husene blev industrialiseret på fabrikken på Frisenborgvej, foregik en del af arbejdet på fabrikken stadig på håndværksmæssig vis. Her laver bygningssnedkere vinduer ved hver sin høvlebænk i juni 1964.

27


Skiveegnen i 1960’erne

Samling af trædøre til Roslev Huse foregik i slutningen af 1960’erne stadigvæk ved håndkraft ved høvlbænkene.

28


Skiveegnen i 1960’erne

Fremstilling af tagspær af træ til Roslev Husene foregik udendørs i slutningen af 1960’erne.

29


Skiveegnen i 1960’erne

JHM Huse i Nr. Søby blev grundlagt af Jens M. Hansen, der i 1950’eme begyndte at opføre huse af betonelementer. I 1960’erne var JMH Huse et af egnens store typehusfirmaer. Her ses en del af fabrikken i 1963.

30


Skiveegnen i 1960’erne

Roslev Hus på 110 kvm. i hvide cementsten og rødt tegltag i slutningen af 1960’erne.

31


Skiveegnen i 1960’erne

Roslev Hus på 104 kvm. i gule mursten og med fladt tag i slutningen af 1960’erne.

32


Skiveegnen i 1960’erne

Roslev Husenes ”indmad” bestod af betonelementer, der blev støbt på fabrik og samlet på byggepladsen. Elementerne blev skalmuret med røde eller gule mursten, så det fremstod som et murstenshus.

33


Skiveegnen i 1960’erne

Dagligstuen i et 110 kvm. Roslev Hus i slutningen af 1960’erne.

34


Skiveegnen i 1960’erne

Dagligstuen i et Roslev Hus på 130 kvm. i slutningen af 1960’erne.

35


Skiveegnen i 1960’erne

Dagligstuen i et 193 kvm. Roslev Hus i slutningen af 1960’erne.

36


Skiveegnen i 1960’erne

Elementkøkken med elektrisk komfur i et Roslev Hus i slutningen af 1960’erne.

37


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

Et børneværelse i et Roslev Hus i slutningen af 1960’erne.

38


Skiveegnen i 1960’erne

Et kig ind i badeværelset i et Roslev Hus i slutningen af 1960’erne.

39


Skiveegnen i 1960’erne

Nye fabrikker

40


Skiveegnen i 1960’erne

Dantherm flyttede i 1959 ind i nogle barakker i Jegstrup, opført til tyske soldater under 2. Verdenskrig. Allerede fire ür senere var fabrikken blevet udvidet med en ny fabriksbygning.

41


Skiveegnen i 1960’erne

Den 16. juni 1962 var der rejsegilde på ”Metallic”s nye fabrik ved Sdr. Boulevard. Her ses dir. P. Brinch-Møller, driftsleder Odgaard Møller og overingeniør Leif Bochsen med en model af fabrikken.

42


Skiveegnen i 1960’erne

Metallic blev den første fabrik i industriområdet vest for Sdr. Boulevard. Her ses fabrikken i september 1963.

43


Skiveegnen i 1960’erne

Det oprindelige Metallic i 1964. Fabrikken blev udvidet senere i 1960’erne og udviklede sig til en af Skives største virksomheder.

44


Skiveegnen i 1960’erne

Støbeafdelingen på Metallic i slutningen af 1960’erne.

45


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

En støberiarbejder på Metallic i slutningen af 1960’erne.

46


Skiveegnen i 1960’erne

47


Skiveegnen i 1960’erne

Nye butikker

48


Skiveegnen i 1960’erne

Købmand Gunnar Thorstensen i sin butik i Brårupgade 14. september 1963.

49


Skiveegnen i 1960’erne

Købmand P. Nygaard Jensen med ekspeditrice og lærling i sin nymoderniserede butik på Resenvej 35 i juni 1960.

50


Skiveegnen i 1960’erne

Købmand Søe Jeppesens nymoderniserede butik i Thinggade 18, 1960.

51


Skiveegnen i 1960’erne

Efterhånden som køleskabet med indbygget fryser blev almindeligt, fik købmændene en montre med dybfrost, som her hos købmand Søe Jeppesen, Thinggade 18, i 1963.

52


Skiveegnen i 1960’erne

Købmand Verner Buhls nye butik, Brårupvej 19, 1962.

53


Skiveegnen i 1960’erne

Købmand Verner Buhl, Brårupvej 19, moderniserede sin butik i 1962. Små Brårup-boere kigger beundrende på.

54


Skiveegnen i 1960’erne

Bager Børge Linderoths forretning ”Det varme brød” på Aage Nielsensvej 2 blev udvidet i februar 1962. Her arrangerer fru Linderoth blomstergaverne ved åbningen af den nye forretning, mens to ekspeditricer står klar til at betjene kunderne.

55


Skiveegnen i 1960’erne

I september 1963 åbnede bagermester Carl Nielsen, Wienerbageriet i Brårup, et nyt brødudsalg i Brøndumsgade 100. Her ses ekspeditrice Ingrid Christensen i den nye butik.

56


Skiveegnen i 1960’erne

Svendene hos slagtermester Th. Jacobsen, BrĂĽrupvej 55, i 1963.

57


Skiveegnen i 1960’erne

Lem Brugsforening blev moderniseret i 1961 med nye, store udstillingsvinduer.

58


Skiveegnen i 1960’erne

Brugsuddeleren i Lem, Viggo Jensen, vejer bananer 1961. Bemærk priserne på vaskepulver og ”kundekartoteket” i den lille trækasse på bordet.

59


Skiveegnen i 1960’erne

Den elektriske regnemaskine erstatter hovedregningen. Brugsuddeler Viggo Jensen i Lem ved regnskaberne i 1961.

60


Skiveegnen i 1960’erne

Ramsing Brugsforening - egnens ĂŚldste brugsforening - blev moderniseret i 1964.

61


Skiveegnen i 1960’erne

Uddelerparret Jensen Ørris serverer kaffe for landposten i Ramsing brugsforening i anledning af åbningen af den moderniserede brugs i maj 1964.

62


Skiveegnen i 1960’erne

Udsalg hos manufakturhandler Dige Nielsen i Nørregade 38 i juni 1964.

63


Skiveegnen i 1960’erne

Manufakturforretningen ”Bolette” i Frederiksgade 15. april 1964.

64


Skiveegnen i 1960’erne

I begyndelsen af 1960’erne kom supermarkederne til Skive. Et af de første var ”Tages Supermarked” på Østerbro 8, der blev startet af købmand Tage Christensen.

65


Skiveegnen i 1960’erne

Tema Supermarked åbnede på Sdr. Boulevard i september 1963.

66


Skiveegnen i 1960’erne

Skive fik sit første butikscenter i 1964, da Egeris Butikstorv åbnede. Her var der brugs, købmand og andre dagligvarebutikker, specialbutikker og en filial af Skive Diskontobank. Foto fra 1969.

67


Skiveegnen i 1960’erne

I slutningen af 1960’erne åbnede et butikscenter i forbindelse med det nye boligkvarter i Egeris Nord. I november 1969 fik det navnet ”Dalgas Torv”.

68


Skiveegnen i 1960’erne

Ny møbelforretning i Thinggade 11 den 28. februar 1964. Forretningen blev åbnet af møbelpolstrer O. Traberg Andersen, der havde værksted i Møllegade.

69


Skiveegnen i 1960’erne

Bjarne Dahls møbel- og tæppeforretning, Resenvej 11, midt i 1960’erne.

70


Skiveegnen i 1960’erne

I november 1963 udvidedes JMH Huses anlæg i Nr. Søby med en stor møbelforretning ved Viborgvej. Nu kunne de vordende husejere både købe hus og indhold på et sted!

71


Skiveegnen i 1960’erne

Moden

72


Skiveegnen i 1960’erne

Modeopvisning på Krabbesholm Høsjkole i maj 1960, arrangeret af ”Elisabethskolen”. ”Mannequinerne” havde selv syet det tøj, de viste frem.

73


Skiveegnen i 1960’erne

Modeopvisning i teatersalen den 14. oktober 1961, arrangeret af manufakturhandler B. Gantriis.

74


Skiveegnen i 1960’erne

Publikum ved B. Gantriis’ modeopvisning i teatersalen den 14. oktober 1961.

75


Skiveegnen i 1960’erne

Modeopvisning i Hald forsamlingshus den 30. september 1963. Modeopvisningen var arrangeret af Ă˜rslevkloster Husholdningskreds i samarbejde med Magasin A&G og EBM, og flere bestyrelsesmedlemmer optrĂĽdte som mannequiner.

76


Skiveegnen i 1960’erne

”Lille Jørgen” var et populært indslag i modeopvisningen i Hald forsamlingshus i september 1963.

77


Skiveegnen i 1960’erne

Salon ”Sylvia” v. damefrisør Sylvia Rasmussen, Vestergade 2, august 1961.

78


Skiveegnen i 1960’erne

Damefrisørsaloner på villavejene fik Skive flere af i 1960’erne. Her er damefrisør Lissi Stigaards nyåbnede salon i Egerishave l den 13. september 1963.

79


Skiveegnen i 1960’erne

Damefrisørkonkurrence maj 1963.

80


Skiveegnen i 1960’erne

Salon ”Hanna”, Glattrupvej 5 den 2. december 1963.

81


Skiveegnen i 1960’erne

Cate Abildtrups damefrisørsalon i Frederiksgade 13 den 2. december 1963.

82


Skiveegnen i 1960’erne

Gudrun Scherer Jensen i sin nyåbnede skønhedsklinik på hjørnet af Allegade og Jyllandsgade i maj 1960.

83


Skiveegnen i 1960’erne

Demonstration hos Parfumerie ”Madame”, Thinggade 12, i januar 1961.

84


Skiveegnen i 1960’erne

85


Skiveegnen i 1960’erne

På ferie

86


Skiveegnen i 1960’erne

I 1962 åbnede Peder og Marie Thomsen en campingplads på Lundø. Her pudser Marie Thomsen vinduer på campingpladsens kiosk i august 1962.

87


Skiveegnen i 1960’erne

Isenkræmmer Egon Hilmar åbnede campingforretning på Skjoldborgvej den 1. april 1964.

88


Skiveegnen i 1960’erne

I løbet af 1960’erne blev der udstykket i tusindvis af sommerhusgrunde på Skiveegnen, og det skabte grundlag for, at flere af egnens tømrer- og murermestre kunne specialisere sig i sommerhusbyggeri. Det gjorde bl.a. tømrermester Peter Nielsen, Vridsted, der her er i færd med at tage mål den 16. juli 1963. Peter Nielsens sommerhuse var fra 18 ti135 kvm.

89


Skiveegnen i 1960’erne

Nye skoler

90


Skiveegnen i 1960’erne

Estvad-Rønbjerg Centralskole blev indviet den 6. september 1960. Skolen afløste tre små skoler: Estvad nordre og søndre skoler og Rønbjerg skole. Den nye skole, der var tegnet af arkitekt N.G. Jensen, Hobro, kostede en million kroner.

91


Skiveegnen i 1960’erne

Medlemmer af sognerådet i Estvad-Rønbjerg afprøver sløjdlokalet i den nye Estvad-Rønbjerg skole 1960. Købmand Konrad Eriksen saver, mens sognerådsformand Peder Andersen kigger på.

92


Skiveegnen i 1960’erne

Kvinderne i Estvad-Rønbjerg beundrer skolekøkkenet i den nye skole. Der var elektriske kogeplader og ovne!

93


Skiveegnen i 1960’erne

I 1963 stod Højslev-Dommerby-Lundø fællesskole færdig. Fællesskolen afløste kommunens ni små skoler – og kommunen måtte indsætte adskillige skolebusser for at få eleverne til den nye centralskole.

94


Skiveegnen i 1960’erne

Anden etape af den nye Jebjerg skole blev indviet i november 1968. Den nye skole kostede 2,5 millioner kr. Her hejser sognerådsformand Villy Jensen flaget ved skolen. Flaget var skænket af eleverne og flagstangen af lærerne.

95


Skiveegnen i 1960’erne

De nedlagte landsbyskoler blev mange steder anvendt til håndværk og industri. Volling skole blev nedlagt i 1949, men en kreds af forældre købte skolen til friskole. Da friskolen lukkede, indrettede Villy Simesen i 1962 møbelpolsterfabrik i den tidligere skolebygning.

96


Skiveegnen i 1960’erne

I august 1968 fik Skive et gymnasium med 2 sproglige og 3 matematiske klasser. Her orienteres de nye gymnasieelever den 11. oktober 1968 om, hvordan et elevrĂĽd fungerer.

97


Skiveegnen i 1960’erne

Eleverne pü gymnasiet startede straks en kunstforening. Her holder bestyrelsen møde den 29. oktober 1968.

98


Skiveegnen i 1960’erne

99


Skiveegnen i 1960’erne

Hallen og friluftsbadet

100


Skiveegnen i 1960’erne

Hallen afløser forsamlingshuset. I 1966 indviedes den første idrætshal i Salling, Sallinghallen i Roslev. Hallen blev bygget på initiativ af Salling Gymnastik- og Ungdoms forening. Her marcherer nogle af SGU’s medlemsforeninger ind under den højtidelige indvielse den 20. november 1966.

101


Skiveegnen i 1960’erne

Fanerne hilser forsamlingen ved Salling Gymnastik- og Ungdomsforenings første forårsopvisning i Sallinghallen i 1967.

102


Skiveegnen i 1960’erne

Salling Gymnastik- og Ungdoms forenings første forårsopvisning i Sallinghallen i 1967.

103


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

Salling Gymnastik- og Ungdomsforenings første forårsopvisning i Sallinghallen i 1967.

104


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

Salling Gymnastik- og Ungdomsforenings første forårsopvisning i Sallinghallen i 1967.

105


Skiveegnen i 1960’erne

I 1968 stod Skive-Hallen færdig efter over 20 års arbejde på at få den opført. Hallen skulle bruges til sport, udstillinger og koncerter.

106


Skiveegnen i 1960’erne

Skiveegnen fik flere friluftsbade med opvarmet vand i 1960’erne. Den 5. juni 1968 åbnede Oddense Friluftsbad, der fik leveret gratis varme fra naboen, O.D. Møbler. Her ses nogle af de besøgende ved indvielsen, spændt ventende foran omklædningshuset.

107


Skiveegnen i 1960’erne

Nogle af de første badegæster i Oddense friluftsbad den 5. juni 1968.

108


Skiveegnen i 1960’erne

109


Skiveegnen i 1960’erne

Teenagerne

110


Skiveegnen i 1960’erne

”Teenager dans” på Hotel Royal i februar 1961.

111


Skiveegnen i 1960’erne

”Teenager dans” på Hotel Royal i februar 1961.

112


Skiveegnen i 1960’erne

Sangerinden Birgit Lystager og Bent Eriksens trio fra Århus optræder ved jazzklubben ”Jazzland”s første arrangement på Hotel Royal den 9. november 1963.

113


Skiveegnen i 1960’erne

Der kom to hundrede unge til ”Jazzland”s første arrangement på Hotel Royal.

114


Skiveegnen i 1960’erne

”Jazzland” var for alle unge over 14 år, og klubben skulle være et sted, hvor forældre trygt kunne sende deres unge hen. Der skulle ikke serveres alkohol - men det blev der nu alligevel!

115


Skiveegnen i 1960’erne

Et pigebord ved ”Jazzland”s arrangement i november 1963.

116


Skiveegnen i 1960’erne

Seminarieelev Hella Thorup og lærer Niels Skouby - folkesanger-duoen Hella og Niels - var et populært par, der optrådte med folkemusik ved arrangementer over hele landet. De vandt flere præmier i musikkonkurrencer, bl.a. katten på bordet Foto april 1968.

117


Skiveegnen i 1960’erne

Der var ”go på drengen” ved Skive- Hallens og Skive Ungdomsskoles ”pigtrådskoncert” den 30. marts 1968. To svenske orkestre og det lokale orkester ”Cries” optrådte, og der kom 700 unge til koncerten.

118


Skiveegnen i 1960’erne

I 1967 blev der afholdt Børnehjælpsdage i Skive for 25. gang. Det blev bl.a. markeret med et ”asfaltbal” i Ågade, hvor borgmester Woldhardt Madsen talte og Skive Pigegarde spillede.

119


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

En smart servitrice i ”Cock Club” på Diskotek Hemmingsen i Frederiksgade 9, 1968.

120


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

Go-Go pige i “Cock Club” den 2. september 1969.

121


Skiveegnen i 1960’erne

Skive bliver psykodelisk! Den 14. august 1969 tog eleverne pĂĽ Teknisk Skoles skolehjem en bar, som de selv havde indrettet, i brug.

122


Skiveegnen i 1960’erne

The Black Souls blev dannet i juni 1965 af Aage Staun (sang og rytmeguitar), Tommy Hansen (singleguitar og sang) (stående), Søren Trindahl (trommer) og Preben Høpfner Laursen (bas og sang). De fire ”pigtrådsmusikere” var mellem 15 og 19 år gamle. Gruppen debuterede ved et Gustav Winckler Show i Vinderup.

123


Skiveegnen i 1960’erne

The Black Souls skiftede trommeslager i 1966. Søren Trindahl (t.v.) solgte sit trommesæt og købte en knallert for pengene!

124


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

The Black Souls i 1966. Ole Baadsgaard (nr. 3 fra venstre) er ny trommeslager i orkestret.

125


Skiveegnen i 1960’erne

The Black Souls fotograferet ved trykpressen på Skive Venstreblads Bogtrykkeri i 1966. Gruppen havde deltaget i Dansk Amatør Grand Prix uden særlig succes, men var alligevel begyndt at få spillejobs udenfor Skiveegnen. Gruppen havde komponeret 6 numre - det mest populære hed ”Oh, yeah”.

126


Skiveegnen i 1960’erne

Black Souls spiller til skolebal pĂĽ Aulum Byskole ca. 1968.

127


Skiveegnen i 1960’erne

I slutningen af 1960’erne blev Black Souls til en kvintet, da Jan Gravesen (organist) kom med. Forrest: Preben Høfpner og Tommy Hansen. Bagest: Jan Gravesen, Aage Staun og Ole Baadsgaard.

128


Skiveegnen i 1960’erne

Black Souls spiller på Skive seminarium i slutningen af 1960’erne.

129


Skiveegnen i 1960’erne

4- H præmietagerne i 1969, fotograferet ved præmieuddelingen den 30. november 1969.

130


Skiveegnen i 1960’erne

Modtagerne af Skive Idrætsklubs “fidus-pokaler” i 1969. Præmierne blev uddelt ved ungdomsafdelingens afslutningsfest i Skive-Hallen den 29. oktober 1969.

131


Skiveegnen i 1960’erne

En snes unge samledes i foråret 1967 hver eftermiddag på Skive Kommunebibliotek i Vestergade, fordi de ikke havde andre steder at mødes. ”Vi vil have en mælkepop”, sagde de unge, som dog ikke troede på, at der var hjælp at hente fra Skive kommune.

132


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

I 1968 fik Skive et ”Ungdomsbyråd”, der skulle bidrage med ”nye, friske og positive ideer” til det rigtige byråd. Byrådet var sammensat som byrådet, og det gav Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti et snævert flertal i ungdomsbyrådet. På sit første møde den 23. september 1968 valgte ungdomsbyrådet socialdemokraten Ole Tolstrup som ungdomsborgmester, mens SF’eren Kurt Toft Pedersen blev viceborgmester.

133


Skiveegnen i 1960’erne

Vietnamkrigen, og især USA’s andel i den, optog mange unge. Her besøger medlemmer af “De danske Vietnamkomiteer” Skive for at orientere om Vietcong og Nordvietnam i Nørre-Gå-gade den 8. august 1969.

134


Skiveegnen i 1960’erne

135


Skiveegnen i 1960’erne

Fra tog til bil

136


Skiveegnen i 1960’erne

Den 31. marts 1966 kørte det sidste tog på Skive-Vestsallingbanen (Skive-Spøttrup). Her kører toget under broen ved Dølbyvej lige uden for Skive Nord trinbræt.

137


Skiveegnen S kiveegnen i 1960 1960’erne erne

Skive Nord trinbræt ved enden af Sdr. Dås blev flot betjent med tog til og fra Salling (14-15 i hver retning på hverdage) indtil lukningen af Skive-Vestsallingbanen i 1966. Togene til Glyngøre stoppede i 1971.

138


Skiveegnen i 1960’erne

Der var mange, der ville med på en sidste tur med den dødsdømte Skive-Vestsallingbane.

139


Skiveegnen i 1960’erne

Udstilling af Fiatbiler pĂĽ Engyej i 1961.

140


Skiveegnen i 1960’erne

Ny bilmodel - Citroen 2CV – marts 1964.

141


Skiveegnen i 1960’erne

Autocentrum - ny bilforretning i Dølbyvad i 1964. Forretningen lå ved Skive-Nykøbing landevej 10 km fra Skive, og dens åbning var et tegn på, at mange havde fået bil, så de kunne køre langt for at se på en ny!

142


Skiveegnen i 1960’erne

Direktør Arne Knudsen, Autocentrum i Dølbyvad, med en smart sportsvogn 1964.

143


Skiveegnen i 1960’erne

Agent 007 James Bond-bil på besøg hos bilforhandler K. Egeberg i Karolinegade den 30. november 1967.

14 4


Skiveegnen i 1960’erne

Ny BP-benzinstation pĂĽ Sdr. Boulevard i oktober 1962.

145


Skiveegnen i 1960’erne

I begyndelsen af 1960’erne åbnede Aage Høy Jørgensen en Veedol benzinstation på Resenvej 77.

146


Skiveegnen i 1960’erne

Ny Gulf-benzinstation pĂĽ Sdr. Boulevard ved Hotel Gl. Skivehus oktober 1963.

147


Skiveegnen i 1960’erne

I juni 1964 indførtes ”selv service” på Shell benzinstationen på Posthustorvet. På et skilt på lysmasten kunne bilisterne læse, hvordan de skulle bære sig ad.

148


Skiveegnen i 1960’erne

Det er lige før, slangen ikke kan nå! Bilisterne måtte øve sig, før de kunne betjene sig selv hos Shell på Posthustorvet.

149


Skiveegnen i 1960’erne

I løbet af 1960’erne blev pladsen i Skives snævre handelsgader mere og mere kneben. I første omgang løste man problemet ved at gøre biltrafikken i Nørregade ensrettet.

150


Skiveegnen i 1960’erne

I oktober 1968 forsvandt bilerne fra Nørregade: Nørre-Gå-gade blev en realitet. Til en begyndelse nøjedes man med at sætte nogle bænke og blomsterkummer ud på gaden.

151


Skiveegnen i 1960’erne

De mange biler skulle kunne parkere tæt på butikkerne i Skive. Her påbegyndes anlæggelsen af P-pladsen ved Christiansgade (Teaterpladsen) i 1964.

152


Skiveegnen i 1960’erne

Den katolsk-apostolske kirke rives ned i 1964, sü parkeringspladsen ved Jyllandsgade (Mølgaard Andersens Plads) kan udvides.

153


Skiveegnen i 1960’erne

I oktober 1969 lavede Skive Erhvervsråd en analyse af behovet for p-pladser i Skive. Optællingen stod 10 gymnasieelever for. Her er tre af dem i gang på P-pladsen ved Christiansgade.

154


Skiveegnen i 1960’erne

155


Skiveegnen i 1960’erne

Telefonen

156


Skiveegnen i 1960’erne

I 1960’erne forsvandt de små telefoncentraler på landet. Først blev de sammenlagt - og dernæst automatiseret. Her ses en af egnens små centraler med bestyrerinde og to telefonistinder i slutningen af 1960’erne.

157


Skiveegnen i 1960’erne

Ved telefoncentralerne•yar der ”offentlige samtalestationer”, hvorfra folk uden telefon kunne ringe. Samtalestationerne forsvandt ved de små telefoncentralers nedlæggelse og blev erstattet af telefonbokse. Foto fra begyndelsen af 1960’erne.

158


Skiveegnen i 1960’erne

159


Skiveegnen i 1960’erne

Moderne landbrug

160


Skiveegnen i 1960’erne

Da karlene forsvandt, måtte konerne i arbejde. Her køres negene ind i høsten 1963.

161


Skiveegnen i 1960’erne

Traktoren afløser hestene - til dels! Roetoppe til ensilering høstes med grønthøster 1961.

162


Skiveegnen i 1960’erne

Tilskuerne strømmer til for at beundre mejetærskere i alle størrelser foran ”Motorgården”, Viborgvej 13, i begyndelsen af 1960’erne.

163


Skiveegnen i 1960’erne

I 1960’erne blev mejetærskerne selvkørende. Her ses en udbredt model, Dronningborg mejetærskeren, i slutningen af 1960’erne.

164


Skiveegnen i 1960’erne

I løbet af 1960’erne afløste traktorerne hestene. Her demonstreres nye Ford-traktorer i Vinde oktober 1966.

165


Skiveegnen i 1960’erne

Moderne staldbygning med delvist automatisk udmugningssystem under opførelse i Volling i 1962.

166


Skiveegnen i 1960’erne

Tremmekalve i Vium juli 1964.

167


Skiveegnen i 1960’erne

”Staldgang” hos gårdejer Magnus Østergaard, Bajlum Østergaard, den 22. januar 1964. Deltagerne studerer Østergaards 70 mønstersvin. Den store svinebesætning er udtryk for en begyndende specialisering i landbruget.

168


Skiveegnen i 1960’erne

”Staldgang” i Bajlum Østergaard den 22. januar 1964. Konsulent L.E. Jacobsen, Salling Landboforening, forklarer.

169


Skiveegnen i 1960’erne

De penge, der kunne tjenes ved at køre mælk til mejeriet, var for mange husmænd et nødvendigt supplement til indtægterne fra husmandsbruget. Husmand Christian Sørensen fra Vinkel havde kun råd til en hest, så for at hjælpe den op ad stejle bakker som her på Viborgvej i Højslev, havde han lavet en sele til sig selv, så han kunne trække med. Foto ca. 1960.

170


Skiveegnen i 1960’erne

I løbet af 1950’erne og 1960’erne blev der mange ledige mejeribygninger på landet. I 1950’erne, fordi man byggede nyt, i 1960’erne, fordi mejerierne blev sammenlagt til større enheder. I Hem blev det gamle mejeri i 1950’erne erstattet af et nyt, og det gamle mejeri ved Ballingvej blev solgt til mekanikerværksted. I 1964 blev der indrettet en moderne benzinstation i den tidligere mejeribygning.

171


Skiveegnen i 1960’erne

Kommunalreformen 1970

172


Skiveegnen i 1960’erne

Den store kommunalreform, hvor de mange små sognekommuner blev til storkommuner, blev gennemført i 1970, men allerede i 1966 blev den lille Skive Landsogn-Resen kommune efter en folkeafstemning lagt sammen med Skive. Her ses sognerådet under afstemningen, der foregik i Lund-Vinde Forsamlingshus. Fra venstre: sognerådsformand Rasmus Bonde, Søren Kjær, Valdemar Svendsen, Søren Mulvad og Henry Andersen.

173


Profile for MUSE®UM

Skiveegnen i 1960'erne  

Skiveegnen i 1960'erne  

Profile for muserum
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded