8 Historische kerken op wandelafstand in Mechelen

Page 1

1. BEGIJNHOFKERK

8 HISTORISCHE KERKEN OP WANDELAFSTAND

AF

DE M ERO D

ERIK

AT JE

RA ST

BE

EN

RA AT

PA A

RD

ES TR AA T

BL OK

BRUUL

SCHUTTER

SVEST

T VES ORT ZAN

EIN RAG

AAT

T

ES

QV

EC

PE

S H.

K. MERCIER PLEIN

6

IJKSTR

OPL

HANSW

EB

N

TR. G. VAN EGMONTSTRAAT

AS TR AA

DIJLE

RU SSE LS

AA T

AT

IZ

NL

-V RO UW EST RAA T

RA

LO U

DE

DPO

RUUL B

AT NE

GR O

EN

ST

RA

ST

KRUIDTUIN

OU D

AA T TR OG S

HO

UW

ER SP LEIN

ME RO D

DE

ER IK

EN LE EN ER IJZ

KT MA R KO RE N

R. ST NE PU CI JN E

ESTR A

AT

AT GOSW TRA IN D ARTS E STASS

AA T

R. ST EN LD GU

DE LANGESTR.

LANGE PENNINCSTR.

KA E W EU NI

IE

D BERTHOU

RAAT

EN

AA T

ENST

NG

R.

GE . LAN RSTR DE RID

EST

HAZ

TR

STIJN

AN LA ID

7

G

AAT

TR

LA

KS

MEYSBRUG

.

S LG BA

LE

STR

TR AS

N EI PL 'T TR NS GE ON AE H ZE ER -L S.V IE R VE EB ES

.

TR

IJS

RN

HIP

UW

.

STR

HIP

SC

E KK

SC

RO

GE

-V

KO

LAN

VE

RF

IE

EE

AUGU

E RT

WE

-L

BL

AT

TRA

HTS

'T VLIETJE

S

AA

BL

T

KROONSTRAAT

PS

UT

ZE

T KEIZERSTRAA

C VOO

KORTE AAT STR RIDDER

8

MARK

CH I

AA T

BE

5

ST

MUNTSTR.

LEER

LAN GE S

ON

WES TR AA T

BRUSSELSE POORT VA N

VEEMARKT

TR

ZO

GI N NI N KO

VELU

AAT

BOTERMAR KT

T AA TR

T CS

T

ST

ZAKSTR

HALLESTR

RA

AT

RA CH

T

R.

ER

FF

BE

KT

AR

SM

N NNI E PE KORT

AT RA

AT

TR GIJ BE

VI

ST

NS ST

RA

.

NE

T RAA

EM

RG

ERG

BST

LAAN

STRID

.A KON

EG

EE

ES

KE

GR MA OTE RK T

SC MA HOEN RK T

. KORTE HEISTR

LANGE HEISTRAAT

N N-TORE -DE ER

AT

IJ

BI

VA R

ED

.-S

RA

DI TIC JL HE E LR

AD

OLSTR.

EH

HEN

ST

4

NS

BE GA A E

A.B

LAA ME

OR

HO SC

NG

ETERSB

.

T- SSIN OUT F MB KHO O R ER K

MINDERBROEDERSGANG

N

AAT

E

FR

TR

.

EN ST R

RD

STR

J.D E PLENYNIN

ND

ND

LELAAN

NI

VET

-EI

DRA

STR EM AARDEN GE K M ST RA AT

DER

EN

AT OUTERSSTRA RIK W

AB

EN UIZ

OLI

TH

ELH

ERG KATTENB

AD

ZON

LAR

O

T

EU W

E-C

LA

SINT-PI

OLIV ENV ETE NVE EST S

AAT JE-

ARM

ST

T AA

T VES

.

2

TR

ALS

TR

AT

N DE GAAR OUDE-BEG

R

T VES

KS

B DOB

Mechelen Malines Malinas

AN

STR

ST

SINT-JANSTRA

R T AA

PL

ES T

EY

8. ONZE-LIEVE-VROUW VAN LELIËNDAALKERK

RS

CO

HO

T ES BI

NV

LI JN

VA N

STE TZU

KA

TE

KLEINBEGIJNHOFBOGAARD AAT ERSTR DECK I K DE

TR.

R.

ST

NN NU KA

7. ONZE-LIEVE-VROUW-OVER-DE-DIJLEKERK

H NS

GEZEL

D

3

AT

AR ZW

R

GUID O

HEEMBEEM

SINT NELIJ KATE KHOF R KE

T EN

6. ONZE-LIEVE-VROUW VAN HANSWIJKBASILIEK TRA

A FR

KR

JOD

ETS OUT SCH

ST

EN

K AN

ZELESTRAAT

ENS

TSIN

8 IGLESIAS HISTÓRICAS A DISTANCIA A PIE

1

R.

ST EN NN NO

8 HISTORICAL CHURCHES WITHIN WALKING DISTANCE

5. SINT-PIETER-EN-PAULKERK

STR

VEL

DUI

R.

S ME TR. OM KR

JE AAT

4. SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL

RG S

SINT-KATELIJNESTRAAT

GU I

8 HISTORISCHE KIRCHEN IN FUSSLÄUFIGER ENTFERNUNG VONEINANDER

NOKER

AN LA SCHRIJNSTR. TWAA APOSTELELFNSTR.

DO GE ZE L

STRAAT

LE

3. SINT-KATELIJNEKERK

IDI

FRE D

E. TIN

KE L NG DERM SSD AN IJL SVE E ST E. TIN EL LA AN

LE

N

ELLAA

8 ÉGLISES HISTORIQUES À DISTANCE DE MARCHE

Tien jaar na de tentoonstelling Dames met Klasse in Lamot, is het koorboek van de Mechelse klassedame Margareta van Oostenrijk opnieuw publiek te bewonderen! Dit keer in de kathedraal van Antwerpen, tijdens de expo rond Petrus Alamire, de muziekkalligraaf die het handschrift vervaardigde.

2. SINT-JANSKERK

T

NSVES

RMA KELDE

Toerisme Mechelen - Tourisme Malines Tourismus Mechelen - Tourism Mechelen Turismo Malinas Hallestraat 2-4-6 2800 Mechelen T +32 70 22 00 08 E visit@mechelen.be W www.visitmechelen.be

V.U. Heidi De Nijn, p/a Grote Markt 21, 2800 Mechelen, grafiek: zap.be foto's: Aikon Productions - Wikimedia Commons - Karel Beeck - Layla Aerts


3 SINT-KATELIJNEKERK gotisch • sober • catherina • beeldhouwers lucas faydherbe en nicolaas van der veken

1

7

gotique • sobre • catherine • sculpteurs lucas faydherbe et nicolaas van der veken

BEGIJNHOFKERK barok • vrouwelijk • homogeen • rijke schilderijencollectie

ONZE-LIEVE-VROUW-OVER-DE-DIJLEKERK

gotik • schlicht • katerina • bildhauer lucas faydherbe und nicolaas van der veken

baroque • féminine • homogène • grande collection de tableaux

gotisch • imposante ruimtelijkheid • hemelse gotiek • rijkdom van de oude ambachten • moderne glasramen • rubens

gothic • sober • catherine • sculptors lucas faydherbe and nicolaas van der veken

barock • weiblich • homogen • reich an gemälde

gotique • espace imposant • gothique céleste • richesse des métiers anciens • vitraux de facture moderne • rubens

gótico • sobria • santa catalina • escultores lucas faydherbe y nicolaas van der veken

baroque • feminine • homogeneous • important collection of paintings

01.04 - 31.10 > 13h - 17h 01.11 - 31.03 > 13h - 16h

barroco • femenina • conjunto homogéneo • colección de cuadros importante

woensdag / mercredi / mittwoch wednesday / miércoles & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01

01.04 - 31.10 > 13h - 17h 01.11 - 31.03 > 13h - 16h woensdag / mercredi / mittwoch / wednesday / miércoles & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01

gotik • gefühl von Weite • himmlische gotik • reichtum der alten gewerbe • moderne bleiglasfenster • rubens

5

gothic • imposing space • celestial gothic • wealth of the old trade guilds • modern stained-glass windows • rubens

SINT-PIETER-EN-PAULKERK barok • een gave kerk • voormalige jezuïetenkerk • missionering • franciscus xaverius • hoogaltaar en biechtstoelen

gótico • imponente espacialidad • gótico celestial • riqueza de los antiguos gremios • modernas vidrieras • rubens

baroque • une église intacte • ancienne église des jésuites • oeuvres des missionaires • franciscus xaverius • maître-autel et confessionnaux

2 SINT-JANSKERK gotisch • barokinterieur • rijke kunstcollectie • sporen van de grote raad • rubens

woensdag / mercredi / mittwoch wednesday / miércoles & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01

woensdag / mercredi / mittwoch / wednesday / miércoles & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01

gothic • baroque interior • important collection of art • vestiges of the great council • rubens

woensdag / mercredi / mittwoch wednesday / miércoles & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01

baroque • an intact church • former jesuit church • missionary work • franciscus xaverius • high altar and confession boxes

01.04 - 31.10 > 13h - 17h 01.11 - 31.03 > 13h - 16h

gotik • barockes kircheninnere • reiche kunstsammlung • spuren de grossen rats • rubens

01.04 - 31.10 > 13h - 17h 01.11 - 31.03 > 13h - 16h

01.04 - 31.10 > 13h - 17h 01.11 - 31.03 > 13h - 16h

barroco • una iglesia intacta • iglesia antiqua de los jesuitas • las misiones • franciscus xaverius • altar mayor y confesionarios

gotique • intérieur baroque • riche collection artistique • vestiges du grand conseil • rubens

gótico • carácter barroco del interior • colección de arte importante • huellas del tribunal supremo • rubens

barock • eine ursprüngliche kirche • ehemalige jesuitenkirche • mission • franciscus xaverius • hochaltar und beichtstühle

8 ONZE-LIEVE-VROUW VAN LELIËNDAALKERK

4

barok • intiem • voormalige norbertinessenkerk • architect lucas faydherbe

SINT-ROMBOUTSKATHEDRAAL

baroque • intime • ancienne église des norbertines • architecte lucas faydherbe

gotisch • mechelens grootste • rumoldus • mausoleum van aartsbisschoppen • beelden­rijkdom • voorbeeldig koor

barock • anheimelnd • ehemahlige klosterkirche der prämonstratenserinnen • baumeister lucas faydherbe

gotique • la plus grande de malines • rombaut • sépulture des archevêques • la richesse de statues • un chœur exemplaire gotik • mechelens größtes gotteshaus • rumoldus • mausoleum der erzbischöfe • reich an bildhauerwerken • ein beispielhafter chor

baroque • intimate • former norbertine church • architect lucas faydherbe

6

gothic • mechelen’s largest church • rumbold • mausoleum of archbishops • sculptures galore • exemplary choir

ONZE-LIEVE-VROUW VAN HANSWIJKBASILIEK

gótico • la malinense más grande • rumoldo • mausoleo de arzobispos • riqueza de imágines • coro ejemplar

barok • mirakelbeeld van maria • unieke architectuur van lucas faydherbe • jaarlijkse processie • koepel

01.01 - 31.12 > 8h30 - 17h30 elke dag / tous les jours täglich / every day / cada día

toren - tour - turm - tower - torre 01.01 - 31.12 > 13h - 18h zaterdag / samedi / samstag saturday / sábado > 10h - 18h

baroque • statue miraculeuse de vierge • architecture unique de lucas faydherbe • procession annuelle • coupole barock • wundertätige marienstatue • einzigartige architektur von lucas faydherbe • jährliche prozession • kuppel

baroque - miraculous satue of mary • unique architecture by lucas faydherbe • annual procession • dome barroco • imagen de la virgen maría • arquitectura única de lucas faydherbe • cúpula 01.04 - 31.10 > 13h - 17h 01.11 - 31.03 > 13h - 16h woensdag / mercredi / mittwoch wednesday / miércoles & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01

barroco • intima • iglesia antigua de las norbertinas • arquitecto lucas faydherbe 01.01 - 31.12 > 9h - 17h zondag / dimanche / sonntag / sunday / domingo & 24.12 / 25.12 / 31.12 / 01.01 > 12h30 - 17h