Page 1


www.ihbz.at Facebook ve Twitter sayfalar覺m覺z ile de hizmetinizdeyiz.

facebook.com/ihbz.at twitter.com/ihbz


Bir topluluğun gelecek tasavvurunu ortaİmam Hatip Eğitim Merkezi kısmî olarak ya koyan şey, o topluluğun çocukları ve kendini dairesel biçimde yenileyen ve gegençleri için yaptığı eğitim yatırımlarının lişime daha açık bir yapıya bürünecek; bu Ali Çiçek boyutudur. Eğer Avrupa’daki müslümanlastrateji, üniversiteye başlamış veya başlayaMüdür rın gelecek planlarına dair bir fikir edinmek cak olan öğrencilerimizi tahsilleri süresince istersek dikkatimizi bu nokta üzerinde topbirikimlerini artırmaya teşvik edecektir. Netilamamız gerekiyor. Bugüne kadar ortaya konan eğitim cede ortaya çıkacak tablonun, yazımızın başında zikretyatırımlarına bakılırsa belki gayret göstermede değil tiğimiz esaslarla birlikte düşünülmesi, Viyana’daki Türk fakat uygulanan yöntemlerin yeterliliği konusunda durutoplumunun geleceğine ne kadar müspet ölçüde katkı mun pek iç açıcı olmadığı bir hakikattir. Avrupa’da yaşasağlanacağı hususunda bize bir fikir verecektir. yan müslümanlar özellikle ortaöğretime giden evlâtlarını Geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de tüm faaliyetlerini yalnızca hafta sonları öğleden önce eğitime tabi tutarak bütünüyle bu esaslara göre düzenlemeye çalışan eğigeleceklerini teminat altına alamayacaklarının farkına tim merkezimiz, 2012-2013 eğitim-öğretim yılının faavarmalılar. Verilen eğitimin gençlerin yaşantılarına tatbikî liyet bültenini sizlerin beğenisine sunuyor. Üzerinde en olarak yansıması ancak kapsamlı eğitim gezileri, ev sohhassas şekilde durduğumuz nokta, yapılan tüm eğitim betleri ve Türkçe kitap okuma programları gibi yardımcı faaliyetlerinin kurumsal esaslarımızla uyumlu olmasıdır. faaliyetlerle sağlanabilir. Bunun üstesinden ne ölçüde geldiğimizi de yine sizlerin İmam Hatip Eğitim Merkezi, eğitim programlarını bu noktakdirlerine bırakıyoruz. Ayrıca, 2011-2012 eğitim-öğretalar üzerine bina etmede gösterdiği istikrarla özlemini tim yılında olduğu gibi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında çektiğimiz parlak gelecek adına hayırlı hizmetlerde buda hafta sonu eğitim programımıza kaydolan öğrencilerilunmaya devam ediyor. Yapmaya çalıştığımız; hem mamizin neredeyse tamamının, velilerimizin yahut başka bir nevî değerlerinin, kendi milletinin tarihinin ve bu milletin tanıdıklarının tavsiyeleri üzerine bizimle tanışmış olduklabüyüklerinin hem de içinde yaşadığı Avrupa’nın tarih, sarını belirtmem gerekiyor. nat ve edebiyatının bilgisini hâiz yüksek tahsil görmüş bir Geleceğimize dair kendileriyle ortak dertlere sahip oldutopluluk inşa etmektir. Zira Avrupa’daki müslümanların ğumuz velilerimize evlâtlarını bize emanet ettikleri için; geleceği bu genç neslin oluşturulmasına bağlıdır. haftanın beş gününde okulda ders görmesine rağmen Peki kurumsal açıdan nasıl bir planlama yapıyoruz? yorulduk demeyerek hafta sonlarını bizimle ders yapİmam Hatip Eğitim Merkezi’nin geleceğinin şekillenmemakla geçiren öğrencilerimize gösterdikleri geniş sabır sinde, kurumumuzun kendi eğitim sistemi içinde yetişen ve gayretleri için elbette şükran borçluyuz. Çünkü biz, öğrenciler söz sahibi olacaktır. Bugün 7 olan üniversite tüm gücümüzü velilerimizin güveninden ve öğrencileritahsiline başlamış öğrenci sayımız her geçen dönem armizin öğrenme azminden alıyoruz. tacak ve önümüzdeki üç yıl sonunda Viyana’daki 11-20 Elinizdeki bülten, 2012-2013 eğitim-öğretim yılımızın fayaş arasındaki genç nesli inşa etme vazifesi bu öğrencialiyet dökümü ve bunların görsel ifadesi olmakla birlikte, lerle birlikte ifa edilmeye başlanacaktır. Bunun için geeğitim merkezimize dair temel bilgilendirmeleri içeren bir rekli ön çalışmaları önümüzdeki üç yıl boyunca elimizden döküman niteliği de taşımaktadır. İçerik bakımından eligeldiği kadar sistemli bir biçimde yapacağız. Yapılacak mizden geldiğince özetler biçimde ortaya çıkardığımız bu ön çalışmalar içinde temel okumalar ve bu okumaların bülteni hassasiyetle incelemenizden memnun olacağız. müzakereleri gibi gelişimi tetikleyici programlar olacak. Selam ve muhabbetlerimizle...

IHBZ 2012-2013

1


Rakamlarla IHBZ 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı

196 13 39 320 21 14 18 91 Öğrenci sayımız

Sınıf sayımız

IHBZ’nin yıllık takviminde öğrenim görülen hafta sayısı

Devamsızlık yapmadan IHBZ hafta sonu derslerine devam eden öğrencinin gördüğü yıllık ders sayısı

Takdir belgesi alan öğrenci sayımız

Teşekkür belgesi alan öğrenci sayımız

IHBZ’de görev yapan hoca sayısı

Okula yönelik özel ders (Nachhilfe) alan öğrenci sayısı

2

IHBZ 2012-2013


IHBZ’nin Gerçekleştirdiği Yurtdışı Eğitim ve Kültür Gezileri 18-25 Mart 2008 Saraybosna-Mostar -Travnik Gezisi 4-18 Nisan 2009 Umre; Kutsal Toprakları Ziyaret

Gerçekleştirilmiş tüm programlarımıza dair görsel materyallere web sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Gezi dökümanları (raporlar, güzergâhlar) ayrıca kurumsal arşivimizde muhafaza edilmektedir.

3-28 Temmuz 2008 İstanbul-BursaÇanakkale Gezisi (Yaz Kampı)

26 Mart-2 Nisan 2010 1-27 Temmuz 2009 Balkanlar Turu, İstanbul-EdirneÜsküp-KalkandelenBursa Gezisi (Yaz Kampı) Ohri-Prizren-SaraybosnaMostar-Travnik 18-23 Nisan 2011 9-26 Temmuz 2010 Roma-Venedik Gezisi Güneydoğu Anadolu ve Suriye Gezisi (Yaz Kampı), Mardin-Şanlıurfa-Gaziantep-Adıyaman-Halep5-22 Temmuz 2011 Hama-Humus-Şam-Busra İstanbul-Edirne Gezisi (Yaz Kampı) 1-6 Nisan 2012 Paris-Zürih Gezisi 3-9 Temmuz 2012 İstanbul; 9-18 Temmuz 2012 Doğu Karadeniz Butik Tur (Yaz Kampı) 24 Mart-1 Nisan 2013 Balkanlar Turu, Üsküp-Kalkandelen-Ohri-PrizrenSaraybosna-Mostar-Travnik-Dubrovnik 2-17 Temmuz 2013 İç Anadolu Bölgesi ve Alanya Gezisi (Yaz Kampı), Ankara-Konya-Nevşehir(Ürgüp, Göreme, Avanos)Eskişehir-Aksaray-Kırşehir-Manavgat-AlanyaBeypazarı-Akşehir IHBZ 2012-2013

3


İslâmi İlimlerve Ders Programı

Eğitim merkezimizin içerik bakımından en yoğun kısmı olan ve yıl boyunca hafta sonları devam eden İslâmi İlimler programımız, orta ve lise seviyesindeki öğrenci grubuna hitap etmektedir. Bu programın dahilindeki dersler, her branşın kendi hocası tarafından yaş ve seviyelerine göre ayrılmış ortalama 15 kişilik sınıflarda gerçekleştirilmeye devam ediyor. İslâmi İlimler derslerinin takvimi 7 yıllık bir müfredat çerçevesinde planlanmıştır. Müfredatımızda bulunan içeriğin verimli bir biçimde işlenmesini, düzenlenen küçük yarışmalar ve ödüllendirmeler gibi ek faaliyetlerle de sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Müfredatımıza devam eden öğrenciler haftalık 8 ders görmektedirler. Bu derslerde işlenen konular müfredat takip çizelgelerine kaydedildiği için, yıl boyunca öğrencinin hangi konuları öğrendiği de veliler tarafından takip edilebilmektedir. 2013 Yaz Dönemi ders programını sizler için buraya aldık:

İMAM HATİP EĞİTİM MERKEZİ 2013Yaz Dönemi Ders Programı CUMARTESİ

4

12:00-12:45

101 A

Tr / EB

PT / MBK

101 B

K / AŞ

Tr / ZS

102 A

A / KB

K / İO

Tr / ZS

PAZAR

14:15-15:00

SAAT

10:00-10:45

A / ŞF

K / YD

101 A

K / AŞ

A / ŞF

101 B

K / İO

102 B

E / ŞF

S / KB

K / SG

103 A

K / İO

DB / SG

H / HÖ

103 B

DB / SG

K / ŞF

S / MBK

104 A

İT / ŞA

K / EB

K / YD

12:45-13:30

13:30-14:15

11:00-11:45

12:00-12:45

12:45-13:30

13:30-14:15

K / YD

K / YD

TB / EA

E / ŞA

K / AŞ

PT / MBK

E / ZS

TB / İO

102 A

E / KB

DB / ŞA

K / İO

S / ŞF

K / SG

102 B

Tr / ŞA

DB / AŞ

K / SG

E / ŞA

103 A

K / İO

K / İO

S / MBK

H / KK

103 B

Tr / ZS

K / ŞF

K / ŞF

Tr / ZS

104 A

H / SG

E / KB

K / EB

ÖĞLE YEMEĞİ

11:00-11:45

ÖĞLE NAMAZI

10:00-10:45

GÜN

ÖĞLE YEMEĞİ

SAAT

ÖĞLE NAMAZI

GÜN

14:15-15:00

A / KK Tr / EA E / AŞ F / HÖ

104 B

H / ZS

Tr / AŞ

K / KK

106 A

İT / KK

K / ŞA

K / KB

İT / EA

104 B

E / ŞF

K / KK

K / KK

F / HÖ

106 A

H / MBK

E / EB

K / KB

106 B

H / MBK

K / EA

K / EA

DT / KB

106 B

İT / KK

Tr / ZS

F / AŞ

107 A

F / HÖ

E / YD

107 B

K / EA

F / KK

K / ŞA

İT / EB

107 A

T / EB

Tr / ZG

H / ŞA

K / KB

T / EB

Tr / AŞ

107 B

İT / EA

DT / SG

E / ZG

H / MBK

Ayşe ŞAHİN

YD

Yunus DİLBER

K

K. Kerim

T

Tefsir

KB

Kemal BULUT

EA

Elif ARSLANOĞLU

E

Ezber

H

Hadis

EB

Emrullah BÜLBÜL

KK

ZS

Zeynep SALTABAŞ

MBK

Hamza ÖZDEMİR

İO

İsmail ONAY

ŞA

Şinasi AYDIN

F / SG Tr / ZS E / ZG

Kader KIZILASLAN

A

Ahlak

F

Fıkıh

Mustafa Berat KESKİN

S

Siyer

Ak

Akaid

ZG

Zeynep GENÇ

DB

Din Bilgisi

PT

Peyg. Tarihi

ŞF

Şeyma FİLİZ

Tr

Türkçe

TB

Temel Bilgiler

SG

Sümeyra GEÇİCİ

İT

İslam Tarihi

DT

Dinler Tarihi

IHBZ 2012-2013


IHBZ-DANİŞMENT 2013 Yaz Dönemi Ders Programı 10:00-10:45

11:00-11:45

12:00-12:45

12:45-14:00

14:00-14:45

15:00-15:45

US / ŞÇ

T-DK / EA

H / HÖ

Namaz / Yemek

PAZAR

T-HS / EB

BTİ / İO

HOCALAR

AÇ EA EB HÖ İO ŞÇ

Ali ÇİÇEK

ERKEKLER KIZLAR

Emrullah BÜLBÜL

ORTAK DERS

İsmail ONAY Şeyma ÇİÇEK

IHBZ 2012-2013

16:30-17:30

OA-V / AÇ OA-V / AÇ DERSLER

Elif ARSLANOĞLU

Hamza ÖZDEMİR

14:30-15:30

OA-V BTİ HS T H US

Osmanlı Avusturya İlişkileri ve Viyana

Bilgi Teknolojileri ve İnternet Hitabet-Sunum Tefsir Hadis Uygulamalı Sosyoloji

5


Kapanış

Programları 2013 Yaz Dönemi’nin en iyi öğrencisi Furkan ERBİL

Kapanış programlarımızda eğitim merkezimizin Takdir ve Teşekkür Belgesi almaya hak kazanan tüm öğrencilerine hediye çekleri takdim edilirken; bunun yanında her iki dönem için de ders notları, devamsızlık durumu ve özelikle ahlâkıyla ön plana çıkan en iyi öğrencilere dönemin öğrencisi hediyesi verildi. Buna göre, 2012 Kış Dönemi’nin en iyi öğrencisi Fatma ALBAY, 2013 Yaz Dönemi’nin en iyi öğrencisi de Furkan ERBİL oldular. Fatma ALBAY’ın ödülü 2013’ün Paskalya tatilindeki bir haftalık Balkanlar gezimizdi. Furkan ERBİL’in ödülü ise 2014’ün Paskalya tatilinde yapılacak Brüksel-Amsterdam-Lüksemburg gezimiz olacak. Ayrıca, önceki sene başladığımız uygulamayla birlikte 2013’te ikinci kez Yılın Velisi’ni seçtik. Kurumumuz tarafından 2012-2013 eğitim yılının en iyi velisi olarak Ehliman ERCAN seçildi.

6

2012-2013 eğitim yılının en iyi velisi Ehliman ERCAN

2012 Kış Dönemi’nin en iyi öğrencisi Fatma ALBAY

IHBZ 2012-2013


Nachhilfe Abteilung İmam-Hatip Eğitim Merkezi Viyana’da ilk ve ortaöğretime devam eden öğrencilere okul derslerindeki ihtiyaçları doğrultusunda destek sağlayarak, onları bulunduğu noktadan ileriye taşımaya devam ediyor. 2012-2013 eğitim yılında eğitim merkezimizde toplam 1106 saat okula yönelik özel ders yapıldı. Aynı süre içinde de 437 saatlik bir etüd programı gerçekleştirildi. 2012-2013 eğitim yılında eğitim merkezimizden okula yönelik özel ders alan öğrencilerimiz içinde sınavlarından bir yahut iki gün önce ders talep edenler haricinde başarı oranımız %90’ın üzerindeydi. Bu başarı oranı, öğrencilerin okul planlamasını ve sınav takvimlerini bize erken bildirip bildirmemesine bağlı olarak keskin bir şekilde değişmektedir. Öğrencilerimizden okul durumunun velileri tarafından aktif olarak takip edilenlerinin her zaman başarıya bir adım daha yakın olduğunu bu eğitim yılında bir kez daha tecrübe etmiş olduk.

IHBZ 2012-2013

7


Danişment; geleneksel eğitim sistemimizde özel oda sahibi olabilmiş ilim-irfân sahibi öğrencilere verilmiş hususî bir isimdir. İmam-Hatip Eğitim Merkezi, bu ismi ve kurumsal pratiğini tekrar hatırlatmak için, 7 yıllık öğrenim sürecini bitirmiş olan öğrencilerine 2012’de yeni bir sınıf oluşturmuştu. IHBZ Danişment sınıfında 17-21 yaş grubundaki gençlere yönelik özel bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu özel sınıfın fizikî altyapısı öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Şimdiye kadar bu sınıfta okumuş olan 7 öğrencimiz üniversiteye başlamıştır. Bu sayı önümüzdeki dönem de artmaya devam edecektir. Standart programların yanında IHBZ Danişment grubuna yönelik kısa süreli kamplar, buluşmalar da tertiplenmektedir. Danişment sınıfı 2012-2013 ders programında bulunan branşlar ve hocaları şu şekildeydi:

Danişment Geleneksel eğitim sistemimizde özel oda sahibi olabilmiş ilim-irfân sahibi öğrencilere verilmiş hususî bir isimdir.

8

• Osmanlı-Avusturya/Türkiye-Avusturya İlişkileri (2012 Kış Dönemi), Ali ÇİÇEK • Viyana ve Biz, şehir tarihi, sanatı, mimarisi ve Viyana’daki Türk izleri, (2013 Yaz Dönemi), Ali ÇİÇEK • Bilgi Teknolojileri ve İnternet, İsmail ONAY • Tefsir, Emrullah BÜLBÜL - Elif ARSLANOĞLU • Hadis, Hamza ÖZDEMİR • Hitabet ve Sunum, Emrullah BÜLBÜL • Uygulamalı Sosyoloji, Şeyma Çiçek

IHBZ 2012-2013


Ev

Sohbetleri Günümüz gençliğinin en büyük sorunları arasında hiç şüphesiz örnek alabileceği ve kendileri ile sıcak, samimi bir ilişki kurup halleriyle hallenecek büyüklerinin/arkadaşlarının eksikliği vardır. Kitabî ya da teorik bilgilerin günlük hayatta nasıl tatbik edileceği günümüz gençliği için ciddi bir sorun haline gelmiştir. İşte tam bu noktada IHBZ olarak genç kardeşlerimizle daha fazla beraber olabilmek adına, normal eğitim programlarının dışında da haftalık buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Her hafta düzenli olarak ev sohbetleri düzenleyip öğrencilerimiz ile daha samimi ortamlarda beraber olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar ile ev ortamı sıcaklığında daha sıkı ilişkiler kuruyor, kişisel sorunlarını da dinleyerek kendilerini daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz. 2012-2013 eğitim yılında 4’ü erkek sınıfı, 3’ü kız sınıfı olmak üzere toplamda 7 sınıfımız ile birlikte düzenli bir şekilde ev sohbetleri yapmaya çalıştık. Yıl içinde 30 hafta ve toplamda 210 kez öğrencilerimiz ile buluştuk. Öğrencilerimiz bu şekilde arkadaşlarını ve hocalarını evlerinde misafir olarak ağırlamayı da öğreniyorlar. Bazı haftalarda Viyana kafelerinde buluşarak farklı mekânlarda da sohbet yapmış oluyoruz.

IHBZ 2012-2013

9


Balkanlar Turu

24 Mart-1 Nisan 2013

Önceki sene Paskalya tatilimizi İsviçre ve Fransa’ya; Zürih ve Paris şehirlerine yaptığımız bir geziyle değerlendirmiştik. 2013’ün aynı tatili için belirlediğimiz güzergâh sırasıyla Üsküp, Kalkandelen, Ohri, Prizren, Saraybosna, Travnik, Mostar ve Dubrovnik oldu. Yani bir haftalık oldukça kapsamlı bir Balkanlar Turu gerçekleştirdik.

İşte günlük programımız:

Balkanlarda Nereleri Ziyaret Ettik, Neler Öğrendik?

25 Mart Pazartesi - Vodna Tepesi, Mustafa Paşa Camii, Aslanlı Köprü, Vardar Köprüsü, Ensar Vakfı’nı ziyaret.

Balkanları gezerken amacımız, öğrencilerimize Osmanlı’nın Balkan coğrafyasındaki izlerini gezerek göstermekti. Osmanlı’nın, Avrupa toprakları üzerine kendini inşa etmedeki başarısının nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğini yine bu topraklarda yetişen gençlerimize gezi süresince anlatmaya çalıştık. Bunu yaparken çok zorlanmadık çünkü zaten gezdiğimiz eserlerin kendileri öğrencilerimize bizzat bu ruhu vermeye yetti. Osmanlı’nın bu coğrafyadaki farklı milletlerden oluşan tüm insanları adaletli bir sistemle nasıl yönettiği, zamanla bu sistemin nasıl bozulduğu ve özellikle 19. Yüzyıl’ın sonlarıyla 20. Yüzyıl’ın başlarında neler yaşandığı üzerinde durduk. Sadece tarihe mercek tutmadık; yakın geçmişte Bosna-Hersek’te yaşanan hâdiseleri de ele aldık. Peki bu konuları işlerken ismi yukarıda zikredilen şehirlerin içinde nereleri gezdik?

26 Mart Salı - Üsküp’ten Kalkandelen’e hareket. Kalkandelen; Alaca Camii, Harabati Tekkesi. Öğlen Ohri’ye geçiş; Ohri’de gezinti, Aziz Klement’in mekânı, Halveti Hayatî Tekkesi. Akşamleyin Üsküp’e dönüş.

SARAYBOSNA

24 Mart Pazar - Viyana’dan Üsküp’e hareket.

27 Mart Çarşamba - Üsküp’ten Prizren’e hareket. Prizren; Sinan Paşa Camii, Halvetî Tekkesi. Sultan I. Murad Türbesi’ne gitmek için Priştine’ye doğru hareket. Sultan I. Murad Türbesi. Akşamleyin Saraybosna’ya hareket. 28 Mart Perşembe - Vişegrad; Drina Köprüsü ve Saraybosna yolculuğuna devam. Saraybosna; Tabya, Şehitlik, Gazi Hüsrev Bey Külliyesi ve Saraybosna merkezde gezinti. 29 Mart Cuma - Bosna Savaşı’nda Boşnak askerlerin kullandığı Tünel’i ziyaret ve Travnik’e hareket. Travnik; Lutvina Kahvesi, Elçi İbrahim Paşa Medresesi, Süleymaniye Camii, Travnik çarşısında gezinti. Akşamleyin Saraybosna’ya dönüş. 30 Mart Cumartesi - Mostar ve Blagay Tekkesi’ne hareket. Blagay Tekkesi, Mostar, Poçitelli Köyü. Akşamleyin Dubrovnik’e hareket. 31 Mart Pazar - Dubrovnik gezisi ve akşamleyin Viyana’ya hareket. 1 Nisan Pazartesi - Viyana’ya varış.

10

IHBZ 2012-2013


BLAGAY TEKKESİ PRİZREN

IHBZ 2012-2013

11


BEYPAZARI

2-17 Temmuz 2013

İç Anadolu Kampı

Ankara, Konya, Kapadokya, Eskişehir, Aksaray, Kırşehir, Alanya Her sene Temmuz ayımızı o senenin en keyifli zaman dilimi kılan yaz kamplarımızın bu yılki durakları İç Anadolu bölgemizdeki Ankara, Konya, Nevşehir(Kapadokya), Eskişehir, Aksaray ve Kırşehir illerimiz oldu. Bu illerimizin sadece merkezleri değil, Beypazarı, Ürgüp, Göreme, Avanos, Hacıbektaş, Akşehir, Seyitgazi gibi bazısı tarihî, bazısı hem tarihî hem de manevî önemi hâiz ilçe ve beldelerindeki eserleri gördük, büyük şahsiyetlerin türbelerini ziyaret ettik. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz eğitim ve kültür gezileri içinde en fazla mekâna uğradığımız kampımız İç Anadolu Kampı oldu. Öğrencilerimizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bizzat milletvekillerimiz tarafından ağırlanmak gibi ilk defa yaşadıkları tecrübeler bir yana, bu kampla birlikte özelllikle Anadolu’yu Anadolu yapan Hz. Mevlânâ, Hz. Hacı Bektaş-ı Velî, Hz. Yunus Emre, Hz. Hacı Bayram-ı Velî, Seyyid Battal Gazi, Somuncu Baba Hz. ve Nasreddin Hoca gibi büyük zâtların hayatlarını öğrenmiş olmaları onlar için bu 15 günlük programı unutulmaz kıldı. Ayrıca, kampımızın ikinci haftasıyla birlikte Ramazan ayına girdiğimiz için orucumuzu birlikte tutarak öğle namazlarından sonra Konya’nın tarihî camilerinde Kur’an-ı Kerîm okuyup, sohbetler yapmayı da ihmal etmedik. Velhasıl her yönüyle dolu dolu bir program oldu. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım da 42 öğrencimizin katıldığı kampımızda uyguladığımız günlük plana şöyle bir göz atalım:

12

İşte günlük programımız: 2 Temmuz Salı - Hacı Bayram-ı Velî Camii ve Türbesi, Augustus Tapınağı, I. TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Gençlik Parkı, Taceddin Dergâhı/ Hamamönü 3 Temmuz Çarşamba - Günübirlik Beypazarı; İnözü Vadisi’nde köy kahvaltısı, Hıdırlık Tepesi, Beypazarı merkez; Yaşayan Müze, Sultan Alaaddin Camii, Kurşunlu Camii, Taşmektep 4 Temmuz Perşembe - Yazılıkaya, Frig Vadisi, Kral Midas Anıtı. Seyitgazi: Seyit Battal Gazi Külliyesi’ni ve Türbesini ziyaret 5 Temmuz Cuma - Eskişehir merkez; Odunpazarı Mahallesi, Beyler Sokağı, Hafız Ahmet Konağı, Cam Sanatları Müzesi, Atlıhan Lületaşı El Sanatları Çarşısı, Cuma Namazı’nda Kurşunlu Camii, Kent Park ve Kırım Çibörekçisi. Yunusemre: Yunus Emre Hz. Türbesi 6 Temmuz Cumartesi - Türkiye Büyük Millet Meclisi ziyareti, Ahi Şerafettin Camii, Ahi Elvan Camii, Anadolu Medeniyetleri Müzesi 7 Temmuz Pazar - Kırşehir: Ahi Evran Türbesi, Cacabey Medresesi. Hacıbektaş: Hacı Bektaş-ı Velî Türbesi 8 Temmuz Pazartesi - Göreme Açık Hava Müzesi ve Karanlık Kilise, Uçhisar, Avanos ve Kızılırmak, Zelve Örenyeri 9 Temmuz Salı - Ürgüp, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Külliyesi. 10 Temmuz Çarşamba - Eğitim; öğle namazından sonra Kur’an-ı Kerîm dersi, kitap okuma. Selimiye Camii ve Hz. Mevlânâ Müzesi ve Türbesi, Hz. Şems Türbesi, Ramazan ve Oruç temalı sohbet(1) ve Teravih Namazı. 11 Temmuz Perşembe - Günübirlik Akşehir; Nasreddin Hoca Türbesi, Gülmece Parkı, Akşehir Evi, Seyyid Mahmud Hayranî Türbesi, Nasreddin Hoca Müzesi (Rüştü Bey Konağı), Ulu Camii, İmaret Camii (Evliya Çelebi’nin el yazısının olduğu cami), Ferruh Şah Mescidi (Yıldırım Beyazıt’ın hapis kaldığı ve vefat ettiği yer) 12 Temmuz Cuma - Eğitim; öğle namazından sonra Kur’an-ı Kerîm dersi, kitap okuma. Cuma Namazı’nda Alaaddin Camii, Karatay Medresesi (Çini Eserleri Müzesi), Ramazan ve Oruç temalı sohbet(2) ve Teravih Namazı. 13 Temmuz Cumartesi - Eğitim; öğle namazından sonra Kur’an-ı Kerîm dersi, kitap okuma. İnce Minare Müzesi -Medresesi- (Selçuklu dönemi taş ve ahşap eserler), Sadreddin Konevî Hz.’ni ziyaret, Ramazan ve Oruç temalı sohbet(3) ve Teravih Namazı. 14 Temmuz Pazar - Manavgat; Manavgat Şelalesi ve Hotel Bera Alanya 15 Temmuz Pazartesi - Alanya; Tekne turu, Alanya Kalesi, Süleymaniye Camii ve Kızılkule 16 Temmuz Salı - Eğitim; öğle namazından sonra Kur’an-ı Kerîm dersi, kitap okuma. Sahip Ata Külliyesi, İplikçi Camii ve Medresesi, Ramazan ve Oruç temalı sohbet(4) ve Teravih Namazı. 17 Temmuz Çarşamba - Hz. Mevlânâ’nın türbesini ziyaret ve kapanış programı.

IHBZ 2012-2013


YAZILIKAYA, ESKİŞEHİR UÇHİSAR, KAPADOKYA

IHBZ 2012-2013

13


Viyana Yaz Kampı 1-26 Temmuz 2013

Bu seneki Viyana yaz kampımızı 43’ü yatılı, 33’ü gündüzlü olmak üzere toplam 76 öğrenci ve 6 görevli hocamız ile gerçekleştirdik. 4 haftalık programımızda içerik olarak hangi derslerin ne ölçüde bulunduğuna şöyle bir göz atalım: Derslerimiz; Kur’an-ı Kerîm, Ezber, Tecvid, Ahlâk, Temel Bilgiler, Siyer ve Fıkıh. • Yatılı öğrencilerimiz, 53 saat Kur’an-ı Kerîm, 8 saat Ezber, 4 saat Tecvid, 8 saat Temel Bilgiler, 8 saat Ahlâk, 8 saat Siyer ve 4 saat Fıkıh dersi olmak üzere toplam 93 saat ders gördüler. • Gündüzlü öğrencilerimiz, 32 saat Kur’an-ı Kerîm, 8 saat Ezber, 4 saat Tecvid, 8 saat Temel Bilgiler, 8 saat Ahlâk, 8 saat Siyer ve 4 saat Fıkıh dersi olmak üzere toplam 72 saat ders gördüler. Sosyal aktivite olarak; • Binamız bünyesindeki sinema salonunda film gösterimleri yapıldı. • Prater’e gidilerek hep birlikte parkta eğlenildi. • Birinci Viyana’ya kısa gezintiler yapıldı ve dondurma yemeye gidildi. • Pötzleinsdorf’ta futbol turnuvası ve piknik düzenlendi. Bunların dışında, kampımızın ikinci haftasından itibaren Ramazan programı çerçevesinde öğrencilerimizle beraber sahur yapıp sabah namazına kadar bir saat Kur’an-ı Kerîm dersleri düzenledik. İkindi namazından sonra mukabele okuduk ve teravih namazını beraber kıldık. Kampımız vesilesiyle öğrencilerimiz ilk defa böyle bir programla Ramazanı yaşamış oldular.

14

IHBZ 2012-2013


IHBZ 2012-2013

15


Gnas, Kur’an-ı Kerîm Kampı 23-27 Aralık 2012

Yalnızca hafta sonları alınan üç saatlik Kur’an-ı Kerîm derslerinin akıcı ve tecvitli bir okuma için kısmen yetersiz kaldığının farkında olarak, her yılbaşı tatili döneminde bu konuda ilerleme sağlayabilmek için en az beş günlük olmak üzere aralıksız bir ders programıyla var olan açığımızı kapatmaya çalışıyoruz. Bu hususî Kur’an-ı Kerîm okuma ve ezberleme programlarımızın beşincisini 2012’nin son günlerinde Graz şehri yakınlarındaki Gnas’ta 35 öğrencimizle gerçekleştirdik. Özellikle yüzüne okumaları zayıf olan öğrencilerimizden bu eğitim programına katılanlar beş günün sonunda seviyelerini önemli derecede yükseltmiş oldular. Kamp sonrasında önceki sene olduğu gibi yine birçok velimizden çocuklarının durumu adına memnuniyet telefonları almamız da bizleri mutlu etti.

16

IHBZ 2012-2013


Başbakan Yardımcısı

Bekir Bozdağ’ın Ziyareti 22 Aralık 2012 Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Viyana programı çerçevesinde 22 Aralık 2012’de sınıflarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle hasbihâl ettiler. Öğrencilerimize, üniversite okumaya teşvik edici bir üslûpla ilerde hangi bölümü okumak istedikleri üzerine sorular sordular. Sayın Bozdağ, ziyaretlerinin sonunda, İmam-Hatip Eğitim Merkezi’nin verdiği eğitim hizmetinin daha da büyüyerek devam etmesi konusunda temennîde bulundular.

IHBZ 2012-2013

17


Pötzleinsdorf Pikniği 27 Nisan 2013

Dört senedir bahar aylarında düzenlediğimiz Pötzleinsdorf pikniğimiz bu sene 27 Nisan’da gerçekleştirildi. Tabiri caizse öğrenci ve hocalarımızın birbirleriyle her türlü eğlence ve spor arenasında birlikte muhabbetle vakit geçirdikleri pikniğimizde hocalarımız adına bir zafer günü daha yaşanırken öğrencilerimiz alışılagelmiş bir hüsran gününü daha geride bırakmış oldular. Öğrencilerimiz bu spor müsabakalarının tekrarı için bir sonraki piknik gününü iple çektiklerini de ifade ettiler.

18

IHBZ 2012-2013


ALAADDİN CAMİİ, KONYA DRİNA KÖPRÜSÜ, VİŞEGRAD

IHBZ 2012-2013

19


CACABEY MEDRESESİ, KIRŞEHİR KONİÇ KÖPRÜSÜ

20

IHBZ 2012-2013


DUBROVNİK, HIRVATİSTAN TBMM’DE MİLLETVEKİLLERİMİZ İLE BİRLİKTE

IHBZ 2012-2013

21


ÜRGÜP PRİZREN, KOSOVA

22

IHBZ 2012-2013


ÜSKÜP YAZILIKAYA, ESKİŞEHİR

IHBZ 2012-2013

23


BEYPAZARI KALKANDELEN, MAKEDONYA

24

IHBZ 2012-2013


KONİÇ KÖPRÜSÜ KRAL MİDAS ANITI, ESKİŞEHİR

IHBZ 2012-2013

25


ALANYA KALESİ VE KIZILKULE BLAGAY TEKKESİ

26

IHBZ 2012-2013


OHRİ GÖREME

IHBZ 2012-2013

27


TRAVNİK, LUTVİNA KAHVESİ ÜSKÜP

28

IHBZ 2012-2013


HZ. MEVLÂNÂ TÜRBESİ, KONYA PRİZREN, KOSOVA

IHBZ 2012-2013

29


NASREDDİN HOCA TÜRBESİ, AKŞEHİR DUBROVNİK, HIRVATİSTAN

30

IHBZ 2012-2013


SARAYBOSNA TBMM’DE MİLLETVEKİLLERİMİZ İLE BİRLİKTE

IHBZ 2012-2013

31


MANAVGAT ŞELALESİ OHRİ GÖLÜ

32

IHBZ 2012-2013


MOSTAR TBMM

IHBZ 2012-2013

33


TRAVNİK, LUTVİNA KAHVESİ ÜSKÜP, VODNA TEPESİ

34

IHBZ 2012-2013


İNCE MİNARELİ MEDRESE, KONYA HAFIZ AHMET KONAĞI, ESKİŞEHİR

IHBZ 2012-2013

35


Hakkımızda İmam-Hatip Eğitim Merkezi (IHBZ) 2007 yılından bu yana Viyana’da 11-20 yaş aralığındaki Türk gençliğine hizmet veren bir eğitim merkezidir. IHBZ’nin ortaya koyduğu program, Türk öğrencilerin hafta içi devam ettikleri okullarına ek olarak, hafta sonları gerçekleştirilen derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin içerikleri, yurtdışındaki Türkler için özel olarak çeşitli eğitim projelerinde yer almış tecrübeli bir eğitmen grubunun danışmanlığında, IHBZ’nin kendi öğretmen ekibi tarafından Viyana’daki Türk öğrencilerin bilgi düzeyleri de dikkate alınarak hazırlanmış olup, belirli bir müfredata tâbîdir.

Kurumumuzun eğitim-öğretim yılı takvimi Eylül ayının ilk haftasında başlayıp, Haziran’ın son haftasında sona ermektedir. Programa kaydolan öğrenciler hafta sonları 10:00-15:00 saatleri arasında ders görmektedirler. Yıl içindeki uzun süreli tatil dönemlerinde de (yılbaşı tatilinde Avusturya’da, Paskalya tatilinde Avusturya ve Türkiye haricinde bir ülkede, yaz tatilinde Türkiye’de) içeriği ve güzergâhları önceden çalışılmış eğitim gezileri düzenlenmektedir. Bunların yanında, öğrencilerin hafta içi devam ettikleri asıl okullarında başarı yakalamaları için eğitim merkezimizde özel dersler de tertiplenmektedir.

Ali ÇİÇEK Müdür Mali İşler Muhammed Ali UÇAR

Pedagog Rukiye SANCAR

36

İslâmi İlimler Okulu

Sosyal Aktivite

Nachhilfe Abteilung

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Müdür Yardımcısı

Yakup TORUN

Hamza ÖZDEMİR

Yunus DİLBER

İslâmi İlimler Okulu Öğretmenleri

Kamp ve Gezilerde Görev Alan Öğretmenler

Özel Ders Öğretmenleri

IHBZ 2011-2012


Ekibimiz Yakup TORUN İslâmi İlimler

Hamza ÖZDEMİR Sosyal Aktivite

Ali ÇİÇEK Müdür

Yunus DİLBER Nachhilfe

Muhammed Ali UÇAR Mali işler

Emrullah BÜLBÜL

Kemal BULUT

Rukiye SANCAR Pedagog

İsmail ONAY

Mustafa KESKİN

Ayşe ŞAHİN

Elif ARSLANOĞLU

Şinasi AYDIN

Kader KIZILASLAN

Sümeyra GEÇİCİ

Şeyma FİLİZ

IHBZ 2012-2013

Zeynep SALTABAŞ

Zeynep GENÇ

37


IHBZ Bülten 2012-2013

IHBZ, Imam-Hatip Bildungszentrum | İmam-Hatip Eğitim Merkezi Kreitnergasse 4-6, 1160 Wien/Österreich

facebook.com/ihbz.at | twitter.com/ihbz

IHBZ Faaliyet Raporu 2012/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you